Archiv pro štítek: Scientologie

scientologie v čr – Scientologie v České republice

Výsledky ve zlepšení stavu mysli a života kterých dosáhli lidé v České republice:

Objektivní procesy 

Objektivní procesy jsou postup jak pomoci osobě zvýšit její schopnost komunikovat, kontrolovat a vlastnit. Komunikace je klíčovým faktorem života. Nekomunikace se téměř rovná smrti. Bez schopnosti kontrolovat své tělo nastávají zranění a nehody. Bez schopnosti kontrolovat předměty také nastávají nehody. Kolik už nastalo dopravních nehod, protože lidé přestali mít schopnost kontrolovat pohyb auta. Co by se dalo napsat o schopnosti vlastnit. Hodně lidí tvrdí, že by rádi něco měli a něčeho dosáhli, v jejich mysli je ale nějaký blok, nějaká překážka, která jim brání dosahovat jimi určených a vytoužených cílů. Znáte lidi co stále jen mluví o tom co by rádi měli, ale jsou nějak neschopní vykročit a jít kupředu k dosažení cíle, který si předsevzali. Odkládají činnosti, které je nezbytné vykonat pro dosažení cíle. S taky stane, že někdo opustí cestu za svým cílem z nějakého nepochopitelného důvodu, který vůbec nedává smysl je malý kousek před dosažením cíle.

CCH je zkratka z anglického Communication Control Havingnes.

Communication, Control, Havingnes = komunikace, kontrola, vlastnění

Procesy CCH = Jde o postupy, které mají za cíl obnovit schopnosti člověka udržet si kontrolu, komunikaci a dosahovat vlastnění. Některé podněty mohou dostat člověka do zmatku nebo nekonfortního stavu. Po absolvování procesů CCH můžete obnovit schopnost lépe kontrolovat vlastní mysl, vlastní tělo, svoje prostředí i další lidi, které máte kolem sebe.

Pokud jste například vedoucí pracovník potřebujete být schopen kontrolovat lidi kolem sebe. Startovat lidi do určených činností, ukončovat jejich činnost, kontrolovat kam budou podřízení směrovat pozornost. Řídicí pracovník má hodně zodpovědnosti a ne vždy je snadné vykonat práci prostřednictvím podřízených. Špatný řídící pracovník když se setká s problémem při vykonávání práce podřízeným má tendenci začít práci dělat za podřízeného. Takto se ale nikdy neudělá opravdu hodně práce. Zkuste udělat práci za 20 lidí nebo dokonce 50 lidí. Moc to nepůjde, pokud se o to budete pokoušet fyzicky to nemůžete zvládnout. Hodně řídících pracovníků si uhnalo díky špatné kontrole podřízených infarkt. Špatná kontrola může být životu nebezpečná. Každý rok se můžete dozvědět o někom, kdo byl řídící pracovník a umřel na psychické nebo fyzické vysílení. To vše se dá zahrnout do kolonky špatná kontrola. Malá schopnost kontrolovat, komunikovat a vlastnit.

Procesů CCH je velké množství a po drobných krocích lze významně zlepšit schopnost obstát v životě a stát se schopnějším v dosahování sebou určených cílů.

Určitě jste někdy zažili, když se vám do něčeho nechce. Víte, že máte něco udělat, ale stále odkládáte, kdy se do toho pustíte. Čas běží, termín se blíží, někomu jste slíbili, že to uděláte, ale vám se nechce začít. Problém, je to problém, mě se nějak nechce. Mnoha lidem se do něčeho nechce a pak se diví, že kolem nich jsou haldy nevyřízených věcí a oni neplní sliby. Lidi jim za to nadávají nebo takto někteří přichází o zakázky nebo o zájem spolupracovat od spolupracovníků nebo členů rodiny.

Taky jsem tím do určité míry trpěl. Ale mohu říct, že po CCH 8 se to u mě docela s odkládáním zlepšilo. To je pro mě velmi podstatná změna, člověk se může změnit. Změna a pomoc je možná. Technologie od L. Ron Hubbarda funguje.

Napsal. V. S. z Prahy

V průběhu celých objektivních procesů jsem pociťoval neustálý vývoj směrem ke zlepšení mého stavu. I přes to, že jsem v životě velmi zaměstnaný a mám mnoho zálib a koníčků, jsem se těšil na každý nový proces. Někdy to bylo s velkým sebezapřením, některé důležité věci v životě oddálit na druhou kolej a jít 3x týdně na 5 hodin po práci do koauditingu. Ale čím víc jsem postupoval, tím míň jsem to dramatizoval. Měl jsem mnohá uvědomění, několikrát jsem zažil stav naprosté pohody a životní stability, který byl několikrát umocněn tím, že jsem vystoupil z těla a pocítil tento krásný stav. Mé názory jsou skutečně jen mé a nic s nimi neochvěje. Sám sebe si opravdu vážím. Jsem pracovitější, mám více pozornosti a jsem si sebou jistější. Určitě bych to chtěl doporučit každému. Byl to mílový krok kupředu.

Scientologická církev pravidla

Scientologická církev pravidla

CO MORÁLNÍ KÓDEXY SCIENTOLOGISTŮ ŽIJÍ?
Existují čtyři hlavní kodexy, které v Scientologii platí. Jedním z nich je auditorský kodex, který stanoví základní pravidla, která musí auditor dodržovat, aby zajistil vynikající výsledky auditingu.

AUDITING

Auditing se skládá z postupných úrovní náboženských služeb, které oslovují thetana. Při provádění auditingu vzdělaný, vysvěcený duchovní nebo vzdělávající se duchovní, který se nazývá „auditor“, pomáhá thetanovi oslovit traumatizující oblasti jeho minulosti, včetně minulých životů, a osvobodit ho od jejich škodlivých účinků.

dianetický a scientologický auditing

dianetický a scientologický auditing

Při auditingu se používá speciálně navržený měřící přístroj nazývaný e-metr. Je to náboženský přístroj, který umožňuje auditorovi a osobě, která auditing dostává, lokalizovat oblasti minulosti, které jsou pak v auditingu osloveny. Nejedná o detektor lži a přístroj sám o sobě nic nečiní. Používá se pouze vzdělaným duchovním a je pro auditing nepostradatelný. Je to jeho jediné použití.

Auditing se provádí v důvěrných sezeních mezi auditorem a osobou, která dostává auditing. Auditor je kvalifikován pro určité úrovně auditingu. Při auditingu se nepoužívá žádná hypnóza, techniky tranzu nebo drogy jakéhokoli druhu. Auditing vyžaduje bdělou a dobrovolnou účast osoby, která auditing dostává. Osoba s auditorem úzce spolupracuje, aby zvládla oblasti své duchovního trýzně.

Dianetický auditing

Dianetický auditing

V auditovacím sezení klade auditor určité otázky nebo soubory otázek (známé jako procesy), vhodné pro osobu, která auditing dostává, které jsou přesně vysvětleny panem Hubbardem v náboženských spisech Scientologie. Otázky a reakce auditora na odpovědi jsou dány přesnými zásadami, díky nimž může osoba konfrontovat oblasti své minulosti. To umožňuje osobě, která dostává auditing, najít odpovědi, které by jinak zůstaly neodhaleny. Scientologický auditor odpovědi nikdy neposkytuje, ani osobě neříká, co si má o sobě nebo o své minulosti myslet. Jediná pravda, kterou osoba v auditingu najde, je ta, která je pravdou pro ni samotnou. Konečným výsledkem každého řádně použitého auditovacího procesu je, že osoba získá větší duchovní vědomí, které je doprovázeno pocitem tělesné i duševní pohody.

Dostaňte profesionální DIANETICKÝ auditing a odstraňte bariéry, které stojí mezi vámi a skutečným štěstím. Profesionální dianetický auditor čeká na vás.

Dianetika odstraňuje skryté bariéry v reaktivní mysli, které vám mohou zabránit v dosažení štěstí, úspěchu a svých cílů.

Dalším je kodexem je kodex scientologa, pokyny, se kterými Scientologové následují aby dosáhli cílů scientologie.

 

Existuje etický kodex nazvaný, který řídí scientologové ve své každodenní činnosti. L. Ron Hubbard dále napsal morální kodex nazvaný Cesta k štěstí, který slouží jako zdravý průvodce pro lepší život.

Cesta ke štěstí - 21 pravidel cesty ke štěstí podle Scientologie

Cesta ke štěstí – 21 pravidel cesty ke štěstí podle Scientologie

 

 

 

 

 

 

 

Tento morální kodex zapsaný v brožuře Cesta ke štěsí,  používá scientologové a ne-scientologové a desítky milionů kopií byly distribuovány v komunitách po celém světě.

Tato malá knížka je morální a etický zázrak, který necháme proniknout do naší společnosti, aby mohl být její odkaz předán všem právníkům a aby se dostal do každého koutu naší domoviny.
Není to religiózní ani politický odkaz; je to univerzální odkaz.
Ve všech částech naší země najdeme silné vášně, sobectví a ambice, které mají tendenci odklonit lidi od cesty ke štěstí.

1. DBEJTE O SEBE
2. BUĎTE STŘÍDMÍ
3. NEBUĎTE PROMISKUITNÍ
4. DÁVEJTE DĚTEM LÁSKU A POMÁHEJTE JIM
5. CTĚTE SVÉ RODIČE A POMÁHEJTE JIM
6. DÁVEJTE DOBRÝ PŘÍKLAD
7. SNAŽTE SE ŽÍT V PRAVDĚ
8. NEVRAŽDĚTE
9. NEDĚLEJTE NIC NELEGÁLNÍHO
10. PODPORUJTE VLÁDU, KTERÁ JE MÍNĚNA PRO VŠECHNY A JEDNÁ V ZÁJMU VŠECH
11. NEŠKOĎTE LIDEM DOBRÉ VŮLE
12. OCHRAŇUJTE A ZLEPŠUJTE SVÉ PROSTŘEDÍ
13. NEKRAĎTE
14. BUĎTE DŮVĚRYHODNÍ
15. PLŇTE SVÉ ZÁVAZKY
16. BUĎTE PRACOVITÍ
17. BUĎTE KOMPETENTNÍ
18. RESPEKTUJTE NÁBOŽENSKÁ PŘESVĚDČENÍ DRUHÝCH
19. SNAŽTE SE DRUHÝM NEDĚLAT TO, CO BYSTE NECHTĚLI, ABY ONI DĚLALI VÁM
20. SNAŽTE SE JEDNAT S LIDMI TAK, JAK BYSTE CHTĚLI, ABY ONI JEDNALI S VÁMI
21. VZKVÉTEJTE A PROSPERUJTE

Člen scientologické církve z USA Keith Code – zakladatel Kalifornské Superbike School

Keith Code je bývalý motocyklový závodník, spisovatel a zakladatel Kalifornské Superbike School. Je nazýván „pravděpodobně nejznámějším a nejúspěšnějším instruktorem na motocyklových tratích na světě“. Keith Code je členem Scientologické církve.

Keith Code je členem scientologické církve

Keith Code je členem scientologické církve

Keith Code založil Kalifornskou Superbike School v roce 1980. Ve škole učil množství pozdějších vítězných jezdců, kteří vyhráli v nespočtu šampionátů, jako je například Wayne Rainey nebo Ediie Lawson.  2009 motocyklových jezdců, kteří obsolvovali školu Keitha Code vyhrály 49 světových a národních závodních šampionátů. Jeho učení se rozšířilo po celém světě. Na motocyklu učil Keith Code jezdit Toma Cruise, Johna Travoltu nebo manželský pár Angelina Jolie a Brada Pitta. Jeho škola California Superbike provozuje v 15 zemích více než 90 závodních tratích a vyškolila 150.000 motocyklových jezdců.

V roce 2006 byl pověřen u námořní pěchotou Spojených států aby navrhl tréninkový program pro motocyklové jezdce, který by byl účinný ve snižování množství vážných nehod motocyklistů námořní

Keith Code je členem scientologické církve

Keith Code je členem scientologické církve

pěchoty armády Spojených států Amerických. Tento program s názvem Advanced Motocykl Operator School, je nyní považován za „zlatý standard“ ve školení jezdců námořní pěchoty. V četných rýhách a zákoutích jeho 68leté tváře jsou vepsány tisíce příběhů. Keithe Coda si klidně zařadíte někam k Rolling Stones; vizuálně by je mohl i doplnit a nikdo by nic nepoznal. Ale nenechte se mýlit. Divoká 60. a 70. léta na rockových festivalech Code vyměnil za scientologii.

California Superbike School

940 N. San Fernando Road
Los Angeles, CA 90065
(323) 224-2734
(323) 227-7877 fax

Guru jízdy na motorce Keith Code vám v praktických příkladech poradí, jak řešit krizové situace, jak projet ideálně zatáčku, nebo kdy a jak začít brzdit.

Kniha, kterou si můžete koupit v češtině
Twist of the Wrist II – bible zatáčení

Keith Code příručka motocyklových jezdců a závodníků

Keith Code příručka motocyklových jezdců a závodníků

Kniha, která vás posune dál. Tak statisíce motorkářů na světě hodnotí knihu Twist of the Wrist II, kterou napsal guru výuky jízdy na motocyklu Keith Code. Nyní vychází autorizovaný překlad Codeovy učebnice motocyklového ježdění v češtině. Pokud to s motocyklovým ježděním myslíte vážně, neměla by Twist of the Wrist ve vaší knihovně chybět. …

Kdo všechno je člen scientologické církve

Když se řekne scientologie, většina z nás si vzpomene na známé americké herce jako jsou Kirstie Alley, Chick Corea, Kelly Preston, Priscilla Presley, Catherine Bell, Jenna Elfman, Sofia Milos, Giovanni Ribisi, Michael Pena, Anne Archer, Erika Christensen.

Co je scientologie?

Scientologie je duchovní věda o řešení praktických problémů života. Proto je to něco co se dá použít a aplikovat na život každého jedince. Ti co utlačují ostatní a získávají nad ostatními výhody tím, že je vydírají nemohou vysát pomyšlení, že je tu někdo, kdo by je moci nad lidmi, kteří se jich bojí zbavil. Pokud by se lidé osvobodili od utlačovatelských osob, byly by utlačovatelé zbavení moci, to je pro ně šílená představa. Proto očerňují toho, kdo by je mohl moci nad lidmi zbavit. Očerňují Scientology, kteří nabízí jako jeden z mnoha kurzů které dodávají kurz o tom jak se zbavit útlaku.

Poznejte i vy co se skrývá za slovem Scientologie a kupte si některou z knih od L. Ron Hubbarda.

Scientologie Základy myšlení - jedna z úvodních knih o Scientologii

Tato kniha vám ukáže pozoruhodnou cestu, na které mistrovsky zvládnete nástroje života a získáte ten nejdůležitější objev, jaký kdy učiníte- znalost vás samých.

Naučte se a okamžitě používejte základní procesy a principy, které definují primární architekturu toho, jak funguje život. Získejte kompletní porozumění mysli, ducha a života. Poznejte to, co motivuje vaše činnosti a činnosti ostatních, a odstraňte překážky pro úžasný potenciál, který máte uzamčen uvnitř sebe. Život je hra- a naprosto jednoduše, tady jsou pravidla. Můžete být štastnější , schopnější a hrát lepší hru, a užívat si všeho co život nabízí.

S touto knihou se nebudete jednoduše „učit“- objevíte tyto principy sami pro sebe. Protože toto je Scientologie – vědění o vás.

Americký herec Giovanni Ribisi – se hlásí ke scientologii

Antonino Giovanni Ribisi narozen 17. prosince 1974, známý profesionálně jako Giovanni Ribisi, je americký herec a producent. Giovanni Ribisi pochází z umělecké rodiny, jeho dvě sestry také pracují ve filmovém průmyslu: Marissa je spisovatelka a herečka a Gina je herečka. Ribisi se narodil v Los Angeles, Kalifornie. Jeho ot

Giovanni Ribisi se hlásí k scientologické církvi

Giovanni Ribisi se hlásí k scientologické církvi

ec, Albert Anthony Ribisi, je hudebník, který byl klávesista a jeho matka, Gay (rozená Landrum), je manažerka herců a spisovatelů. Giovanni Ribisi účinkoval už od svých časných dětských let v TV (zpočátku pod jménem Vonni Ribisi). Giovanni Ribisi vytvořil hlavní role v komediálních seriálech My Two Dads (1987-90, Moji dva tátové), Davis Rules (1992), The Wonder Years (1992-93, Báječná léta – ČTV) a Family Album (1993, Rodinné album).

Chick Corea – Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Ribisiho herecký výkon ve filmu Zachraňte vojína Ryana z období Druhé světové války který režíroval režisér Steven Spielberg (1998), byl průlomem v jeho herecké kariéře, a dostal ho do popředí jako jednoho z nejslibnějších mladých herců v Hollywoodu.

Giovanni Ribisi – Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Giovanni Ribisi – Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Je členem scientologické církve. Jeho sestra Marissa Ribisiová je také herečkou (nar. 1974). Jeho sestra, Marissa, je vdaná za hudebníka Becka. Giovanni Ribisi hrál dále například ve filmu „Avatar“.  Giovanni Ribisi vyrostl v prostředí Scientologické církve, jako dítě navštěvovat školu, která používá studijní technologii L. Ron Hubbarda, která je součástí scientologie.

Herec má dceru Lucii.

Filmografie

Rok název filmu role
1988 Promised a Miracle Wesley Parker
1993 The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom Pete Reyes
1995 Mind Ripper Scott Stockton
1996 That Thing You Do! Chad
1996 The Grave Wex
1997 First Love, Last Rites Joey
1997 The Postman Bandit 20
1997 Lost Highway Steve V.
1996 SubUrbia Jeff
1998 Zachraňte vojína Ryana T-5 Medic Irwin Wade
1998 Some Girl Jason
1998 Phoenix Joey Schneider
1999 The Other Sister Daniel McMann
1999 The Mod Squad Peter
1999 It’s the Rage Sidney
1999 The Virgin Suicides Narrator
2000 Boiler Room Seth Davis
2000 The Gift Buddy Cole
2000 Gone in 60 Seconds Kip Raines
2001 Shot in the Heart Mikal Gilmore
2001 According to Spencer Louis
2002 Heaven Filippo
2003 Basic Kendall
2003 Cold Mountain Junior
2003 I Love Your Work Gray Evans
2003 Lost in Translation John
2003 Masked and Anonymous Soldier
2004 Sky Captain and the World of Tomorrow Dexter „Dex“ Dearborn
2004 Flight of the Phoenix Elliott
2004 Love’s Brother Angelo Donnini
2005 The Big White Ted
2006 10th & Wolf Joey
2006 The Dead Girl Rudy
2006 The Dog Problem Solo
2007 Gardener of Eden Vic
2007 Perfect Stranger Miles Haley
2008 Spirit of the Forest Cebolo (voice)
2009 Public Enemies Alvin Karpis
2009 Avatar Parker Selfridge
2009 Middle Men Wayne Beering
2011 The Rum Diary Moburg
2011 The Other Side Sean Splinter
2012 Contraband Tim Briggs
2012 Ted Donny
2012 Columbus Circle Detective Paul Giardello
2013 Gangster Squad Conway Keeler
2014 Playing It Cool
2014 A Million Ways to Die in the West Edward
2014 I Fought the Law Chris Long
2014 Selma Lee C. White
2015 Papa: Hemingway in Cuba Ed Myers
2015 Results Paul
2015 Meadowland Tim
2015 Ted 2 Donny
2016 The Bad Batch

Greta Van Susteren je scientolog

Greta Van Susteren byla 14 let (mezi lety 2002 až 2016) velmi známá komentátorka soudních a právních případů pro zpravodajskou televizi Fox News a televizi CNN.
Greta Van Susteren se narodila v Appleton, ve Wisconsinu. Její otec, Urban Van Susteren, byl holandského původu. Její matka, narozená jako Margery (Conway), byla irském původu a prožila většinu života jako žena v domácnosti. Gretin otec byl dlouholetým přítelem budoucího amerického senátora Josepha McCarthyho. Urban Van Susteren, zvolený soudcem, sloužil jako stratég kampaně McCarthyho.

 Greta Van Susteren je scientolog

Greta Van Susteren je scientolog

Gertina sestra, Lise, je forenzní psychiatr v Bethesda, v Marylandu. V roce 2006 Lise byla kandidátka na zvolení do senátu Spojených států za demokratickou stranu. Její bratr, Dirk Van Susteren, byl novinář a dlouholetý editor časopisu Vermont.

Van Susteren absolvovala v roce 1972 střední školu Xavier High School v Appleton a na Universitu ve Wisconsin-Madison v roce 1976, kde studovala geografii a ekonomii. Poté v roce 1979 studovala práva na Georgetown University Law Center. Gretě Van Susteren byl udělen čestný doktor práv od Stetson Law School.

 Greta Van Susteren se hlásí k scientologii

Greta Van Susteren se hlásí k scientologii

Gretu Van Susteren seznámil se Scientologií její manžel John Coale.

V roce 2016 byla uvedena časopisem Forbes jako 94. nejmocnější ženou světa.

Během aféry se zavražděním O. J. Simpsonu, se Greta Van Susteren pravidelně objevovala na televizi CNN jako právní analytik případu.

Greta Van Susteren je členem Scientologické církve

Greta Van Susteren je členem Scientologické církve

Od srpna 2006 do ledna 2014, byla spolumajitelkou restaurace Old Mill Inn, v Mattituck, ve státě New York.

Když se řekne scientologie, většina z nás si vzpomene na známé americké herce jako jsou Tom Cruise, Johna Travolta či Kirstie Alley, Juliette Lewis, Chick Corea, Kelly Preston, Kirstie Alley, Priscilla Presley, Catherine Bell, Jenna Elfman, Sofia Milos, Giovanni Ribisi, Michael Pena, Anne Archer, Erika Christensen či Nancy Cartwright.

Scientologie ve Velké Británii, Britští scientologové v Saint Hill

Scientologická církev ve Velké Británii Saint Hill Manor

Scientologická církev ve Velké Británii Saint Hill Manor

Na jih od Londýna ve Velké Británii, nadaleko městečka East Grinstead je Pokročilá organizace Scientologické církve Saint Hill ve které působil témeř dvě desítky let zakladatel Scientologické církve L. Ron Hubbard a objevil řadu podstatných objevů, které se týkají etické, autitovací, studijní a managerské technologii. Proto se v tomto místě každý rok v hojném počtu Scientologové z celého světa setkávají a hodnotí společně dosažené výsledky kterých Scientologie po celém světě dosáhla. Každoročních setkání se účastní vždy několik tisíc lidí. Každý rok se v blízkosti Saint Hill setkávají Scientologové z celého světa na pravidelném výročním setkání Mezinárodní asociace Scientologů.

Mezinárodní asociace Scientologů

Mezinárodní asociace Scientologů

Mezinárodní asociace Scientologů byla založena v roce 1984 v době, kdy byla ohrožena náboženská svoboda scientologů. Delegáti z scientologické církve celém světě více než shromáždil Saint Hill Manor (domov L. Ron Hubbarda od roku 1959 do roku 1966) v uznání potřeby sjednotit všechny scientology do mezinárodní organizace. Delegáti na zaklaádajícím shromáždění potvrdili svůj závazek vůči cílům scientologie, a těchto několik prvních IAS delegátů formulovalo a podepsalo slib lidstvu.

Mezinárodní Asociace Scientologů

Mezinárodní Asociace Scientologů

Cílem IAS je:

„Sjednocovat, prosazovat, podporovat a chránit Scientologické náboženství a scientology ve všech částech světa, a tak dosáhnout cílů scientologie jak je napsal
L. Ron Hubbard.“

CÍLE SCIENTOLOGIE

Civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mít svá práva a kde může Člověk svobodně stoupat k větším výšinám. L. Ron Hubbard

Mezinárodní asociace Scientologů byla tvořena, aby zaručila, že scientologové bude vždy mít možnost praktikovat své náboženství a pomáhá Scientologické církve a scientologům vystaveným náboženskému pronásledování. Mezinárodní asociace Scientologů pracuje dále na tom, aby zaručila náboženskou svobodu pro všechny. Naposledy se Scientologové z 65 zemi se spolu sešli dne 7. řijna 2016 v městečku East Grinstead, které leží na jih od Londýna ve Velké Británii. Letošní setkání Mezinárodní Asociace Scientologů bylo zase větší než to minulé. Podívejte se na fotky a posuďte sami.

setkání mezinárodní asociace Scientologů

setkání mezinárodní asociace Scientologů

Scientologie – Co je to Clear?

Co je to Clear?

Clear je název pro určitý stav dosažený díky auditingu, nebo člověk, který tento stav dosáhl. Clear je bytost, která již více nemá svou reaktivní mysl, a tak netrpí žádnými špatnými efekty, které může způsobit reaktivní mysl.

 

Scientologie - Co je to Clear?

Scientologie – Co je to Clear?

 

 

 

 

 

 

 

Jak se někdo stane Clearem?

Jednoduše tím, že udělá první krok v Scientologii nebo další krok podle Tabulky klasifikace, stupnice a vědomí a pak pokračuje nahoru po úrovních uspořádaných v této tabulce.
Může Clear dostat rýmu nebo může onemocnět?

Clear může stále ještě onemocnět, ale stává se to méně často než předtím, než se stal Cleary.

Jinými slovy, Clear má tělo a tělo je občas náchylné k různým nemocem. Ale, když už nemá více reaktivní mysl, je mnohem více příčinou a není nepříznivě ovlivňován hodně věcmi, které zapříčiňovali psychosomatické nemoci předtím než se stal Clearem.

Mimochodem, posuzování Cleara jen podle jeho zdraví by byla chyba, protože tento stav má co do činění s člověkem samotným, ne s jeho tělem.

Jak se někdo stane Clearem?

Jak se někdo stane Clearem?

Co může napravit auditing?

Auditing není záležitostí nápravy věcí v tradičním slova smyslu.

Auditing se nedělá proto, aby se dalo do pořádku tělo nebo aby se vyléčilo cokoliv fyzické a také E-metr nic neléčí.

Avšak v procesu auditingu, ve kterém se člověk stává šťastnějším, schopnějším a více si uvědomující sebe jako duchovní bytost, nemoci, které mají psychosomatický původ (znamená to, že mysl dělá tělo nemocným) často zmizí.

Jaké přínosy může mít člověk ze Scientologie?

Jaké přínosy může mít člověk ze Scientologie?

Jaké přínosy může mít člověk ze Scientologie?

V přehledu úspěšných příběhů napsaných scientology, existuje několik obecných společných událostí, které se opakují. Jedněmi z nich je to, že mnoho lidí dosáhlo schopnost komunikovat ve vztazích, ať už z členy rodiny a manželskými partnery nebo i obyčejnými známými. Dalším je to, že jsou osvobozeni od stresu v práci a jiných oblastech svého života. Posledním obecným přínosem je to, že dokázali rozšířit svoje schopnosti a začali dělat věci, o kterých si nikdy nemysleli, že by je mohli dokázat dělat.

Scientologie v USA – nová budova Scientologické církve ve městě Pasadena v Kalifornii

Díky značnému usilí nemalého množství Scientologů byla slavnostně otevřena dne 18. července 2010 nová budova Scientologické církve ve městě Pasadena v Kalifornii. Na ceremoniálu slavnostního otevření nové budovy se sešlo více než 4200 scientologů a jejich hostů. Scientologie je v Kalifornské Pasadeně přítomná od roku 1980.

Nová budova Scientologické církve ve městě Pasadena ve státe Kalifornie ve Spojených státech amerických

Nová budova Scientologické církve ve městě Pasadena ve státe Kalifornie ve Spojených státech amerických

Nová budova  Scientologické církve má plochu 58.000 čtverečních stop což je asi 5800 metrů čtverečních. Nová budova sídlí na adrese  35 S. Raymond Ave, Pasadena, Kalifornie. Projev při ceremoniálu slavnostního otevření přednesl předseda představenstva centra náboženské technologie David Miscavige a řada místních Pasadenských představitelů z města, podnikatelských a náboženských kruhů.

Slavnostní otevření nové budovy Scientologické církve ve městě Pasadena ve státe Kalifornie ve Spojených státech amerických, ceremoniálu se účastnilo více než 4200 scientologů a jejich hostů

Slavnostní otevření nové budovy Scientologické církve ve městě Pasadena ve státe Kalifornie ve Spojených státech amerických, ceremoniálu se účastnilo více než 4200 scientologů a jejich hostů

Slavnostní otevření nové budovy Scientologické církve ve městě Pasadena ve státe Kalifornie ve Spojených státech amerických, ceremoniálu se účastnilo více než 4200 scientologů a jejich hostů

Slavnostní otevření nové budovy Scientologické církve ve městě Pasadena ve státe Kalifornie ve Spojených státech amerických, ceremoniálu se účastnilo více než 4200 scientologů a jejich hostů

Projev přednesl i starosta města Pasadena pan Bill Bogaard, který promluvil k 4200 účastníkům slavnostního otevírání nové budovy Scientologické církve. Ve své řeči pochválil Scientologickou církev za skvěle provedenou rekonstrukci krásné a historicky cenné budovy a popřál Scientologické církvi aby se jí v budově dobře působilo. Dále řekl, že Scientologická církev representuje nejen rozvíjející se náboženství, ale i důležitý faktor v budoucnosti města.

David Miscavige při ceremoniálu slavnostního otevření nové budovy Scientologické církve ve městě Pasadena ve státe Kalifornie ve Spojených státech amerických

David Miscavige při ceremoniálu slavnostního otevření nové budovy Scientologické církve ve městě Pasadena ve státe Kalifornie ve Spojených státech amerických

Tisíce Scientologů a jejich hostů si začali prohlížet novou budovu scientologické církve v Pasadeně do které se vchází skrze čtyřpatrovou zasklenou galerii do které proudí denní světlo a která je uprostřed zrekonstruované historické budovy v centru města Pasadena.

Scientologickoá církev Pasadena v Kalifornii najdete na adrese

35 South Raymond Avenue
Pasadena, CA 91105
Spojené státy americké

 

Kancelář L. Ron Hubbarda v nové budově Scientologické církve ve městě Pasadena ve státe Kalifornie ve Spojených státech amerických

Kancelář L. Ron Hubbarda v nové budově Scientologické církve ve městě Pasadena ve státe Kalifornie ve Spojených státech amerických

Scientologie Nový Zéland – Scientologická církev na Novém Zélandu

Tažení proti drogám na Novém Zealandu - Scientologická církev na Novém Zealandu Auckland

Tažení proti drogám na Novém Zealandu – Scientologická církev na Novém Zélandu Auckland

Tažení za eliminaci devastace společnosti v souvislosti v užívání drog. „Máme hodně sebevražd. Hodně rodin se rozpadlo“ řekl Thomas Henry, který se věnuje pomoci Maourské mládeži a jejich šťastnějšímu životu. Maorové jsou původní obyvatelstvo Nového Zélandu.

Rozdávání brožůr Pravda o drogách - tažení proti drogám na Novém Zealandu - Scientologická církev na Novém Zealandu Auckland

Rozdávání brožůr Pravda o drogách – tažení proti drogám na Novém Zélandu – Scientologická církev na Novém Zélandu Auckland

Henry je předsedou sdružení strážců Mangere Maori –  komunitní dobrovolnické organizace, která funguje pod záštitou Ministerstva pro maorský rozvoj, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana mládeže a společenství jako celku. Mangere je předměstí Aucklandu na Novém Zélandu, Henry zjistil, že ačkoli jsou ve společnosti závažné a různorodé problémy, sdílejí společný zdroj ,kterým je závislost na drogách a na alkoholu. Aby s tím mohl něco udělat rozhodl se začít spolupracovat se Scientologickou církvi Auckland na Novém Zélandu.

Scientologická církev a jejich velvyslanci Programu bez drog jsou ochotní přijít za námi a komunikovat a pracovat v naší komunitě,“ říká.

Henry využívá brožur Pravda o drogách při jeho prezentacích protidrogové výchovy, které jak říká dostává velkému ohlasu od dětí, které jsou „foukané pryč“ informacemi se učí.

Tažení proti drogám na Novém Zealandu - Scientologická církev na Novém Zealandu Auckland

Tažení proti drogám na Novém Zealandu – Scientologická církev na Novém Zélandu Auckland

Henry dále také využívá používá videa, která byla natočena jako podpůrný materiál k brožurám Pravda o drogách, a které mají na mládež ještě větší účinek.

„Když začneme pouštět více těchto krátkých videí, začne mládež prostě šílet z toho, co vidí, co se týká různých léků, které se jich týkají. Po shlédnutí všech těchto videí říkají „O ne, Nechci to dělat. To snad ne, to se opravdu stalo? „Víme, že k nim tyto informací díky vidím skutečně dorazí,“ pokračuje, „protože změní svůj názor a řeknou:“ Nechceme s drogami mít nic společného “

Tyto materiály byly velkým přínosem pro strážce Maorů samotné, pomohli jim „uvidět co s lidmi udělali léky a drogy a jaký to mělo dopad na jejich životy.“

Prostřednictvím společné kampaně Strážců Maorů a Scientologické církve se rozdalo více než 400.000 výtisků brožurek Pravda o drogách, které byly distribuovány na Novém Zélandu, díky štědrému příspěvků členů scientologické církve.

Popisující program jako „taonga,“ což znamenalo slovo pro „poklad“ v Maorštině, Henry říká: „Vím, že tento program je velmi účinný. „Podpora, které se dostáváme od Scientologické církve pomáhá naši komunitě a přímo na Novém Zélandu. Dotýká se to životů mnoha lidí, dokonce i záchrany života lidí. “

Drogy jsou v podstatě jedy. Tažení proti drogám na Novém Zealandu – Scientologická církev na Novém Zealandu Auckland

Drogy jsou v podstatě jedy. Tažení proti drogám na Novém Zealandu – Scientologická církev na Novém Zélandu Auckland

Zélandu

 

Scientologická církev v USA, výsledky aktivity scientologů ve Spojených státech amerických

Scientologická církev je v USA od roku 1954, kdy byla ustavena první Scientologická církev. Zakladatel Scientologie je humanista s filozof L. ROn Hubbard. Scientologická církev má v současné době přibližně 10 milionů členů a prostřednictvím svých církví, misí a skupin je zastoupena ve více než 170 zemích světa.

Scientologie ve Spojených státech Amerických, nová budova organizace v Harlemu, Manhattan, New York

Scientologická církev v neděli 31. července 2016 čtvrti Harlem na ostrově Manhattan v New Yorku ve Spojených státech Amerických se slavnostně otevřela dvě nově zrekonstruované a moderně vybavené budovy.

Scientologická církev v New Yorku ve čtvrti Harlem otevřela dvě nové budovy, Scientologie v USA

Scientologická církev v New Yorku ve čtvrti Harlem otevřela dvě nové budovy, Scientologie v USA

Nová ideální budova Scientologické církve a komunitní centrum pro Harlem je k nalezení na slavné 125. ulici na New Yorském Manhattanu.

Scientologie v Severní Americe

Vše začalo knihou Dianetika – moderní věda o duševním zdraví v květnu roku 1950. Dianetika byla publikovaná 9. května 1950 způsobila bouři nadšení. Tato kniha se ihned dostala do seznamu bestsellerů v New York Times. V seznamu bestselerů pak zůstala 28 po sobě pokračujících týdnů. Byl to ohromný úspěch. Byla nejprodávanější knihou o mysli, jaká byla kdy napsaná a zůstává nejprodávanější i dnes. Obsahuje objev reaktivní mysli – skrytého zdroje nočních můr, bezdůvodných obav, rozčílení a nejistoty.

Otevření nové Ideální organizace Scientologické církeve v Atlantě v Spojených státech Amerických

Otevření nové Ideální organizace Scientologické církeve v Atlantě v Spojených státech Amerických

Otevření nové Ideální organizace Scientologické církeve v Atlantě v Spojených státech Amerických

Nová Ideální organizace Scientologické církeve v Atlantě ve státě Georgia ve Spojených státech amerických 2. dubna 2016. Tato nová budova Iteální Scientologické církve je situována na návrší v metropolitní oblasti Atlanty která se jmenuje Sandy Spring a pod kterou probíhá ulice Roswell Road. Nová budova o ploše 45.000 čtverečních stop (asi 4500 m2) postavená ve starobylém architektonickém stylu Williamsburg nabízí jižanský půvab a vítá všechny z Atlanty a okolí.

Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Řadu umělců a to jak herců, zpěváků, muzikantů můžete znát a nevědět, že jsou to scientologové.

Jenna Elfman - Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Jenna Elfman – Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Chick Corea hudebník, který se hlásí k scientologii

Chick Corea hudebník, který se hlásí k scientologii

Kelly Preston - Americká herečka a příznivce Scientologické církve z Hollywoodu - Slavní herci a scientologie

Kelly Preston – Americká herečka a příznivce Scientologické církve z Hollywoodu – Slavní herci a scientologie

Michael Peña - člen scientologické církve a herec kterého znáte z mnoha amerických filmů

Michael Peña – člen scientologické církve a herec kterého znáte z mnoha amerických filmů

americká herečka Anne Archer se hlásí ke scientologii

americká herečka Anne Archer se hlásí ke scientologii

Giovanni Ribisi – Hollywoodská hvězda, hlásící se k scientologii

Giovanni Ribisi – Hollywoodská hvězda, hlásící se k scientologii

O scientologii zajímají někteří už dlouhá léta, studují scientologické kurzy a aktivně se účastní na kampaních Scientologické církve ke zlepšení společnosti. Příznivci Scientologické církve považují scientologii za učení, které jim pomáhá nalézt odpovědi na otázky každodenního života a zároveň jim umožňuje maximálně využít jejich skrytého potenciálu.

 

Jenna Elfman – Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Jenna Elfman je další z řady amerických hereček, která objevila užitečnost Scientologie. Co Scientologie je a proč se tolik lidí zajímá o scientologii? Dorazila Scientologie už i do České republiky a jak se dozvědět více o Scientologii?

Jennifer Mary Butala se narodila 30. září 1971 ve slunečním Los Angeles Sue a Richardu. Od útlého věku sportovala, aktivně se věnovala baletu a soutěžnímu tanci, ale kvůli několika vážnějším zraněním s těmito aktivitami později přestala.

S tancem se spojovaly i Jenniny teenagerské roky na umělecky zaměřené střední škole Los Angeles County High School for the Arts. Divadelnímu herectví se začala věnovat na California State University.Jenna Elfman - Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Poprvé se Jenna objevila před kamerou v roce 1990 při natáčení videoklipu ke skladbě HALO od Depeche Mode. I díky hodinám herectví od Miltona Ketselasa se stále častěji začala objevovat jako v reklamách, tak i v televizních seriálech. Postupně vystřídala vedlejší úkoly ve FRESHMAN Dorma (1992), THE GEORGE CARLIN SHOW (1994), pointman (1995), THE MONROES (1995), Roseanne (1995), MURDER ONE (1996), ALMOST PERFECT (1996) a Towne (1996 ).

V našich končinách se nám Jennino tvář snad nejvíce spojuje s postavou ulítlý a excentrické Dharmy ze seriálu DHARMA AND GREG (1997). Tato role jí vynesla kromě divácké popularity i dvojnásobnou nominaci na Emmy Awards a zisk Zlatého glóbu. První hlavní role ve filmu přišla o rok později, v komedii režiséra Todda Hollanda KRIPPENDORF’S TRIBE (1998), kde se Jenna představila po boku Lily Tomlin a Richarda Dreyfusse. Ještě předtím se však tato vysoká herečka (178 cm) objevila v kriminální komedii George Armitagea GROSSE POINTE BLANK (1997).

Jenna Elfman americká herečka, která se zajímá o scientologii

Jenna Elfman americká herečka, která se zajímá o scientologii

V komedii Rona Howarda EDTV (1999) si zahrála přítelkyni muže (Matthew McConaughey), který zaprodal své soukromí televizní společnosti. V roce 2000 přišla další úspěšná romantická komedie, konkrétně režisérská prvotina Edwarda Nortona Keeping THE FAITH. Jenna jako krásná obchodnice Anna Riley se v ní setkává se dvěma kamarády z dětství a okamžitě se stává objektem jejich zájmu. Pointou je, že jeden z nich je kněz (Edward Norton) a druhý rabín (Ben Stiller).

V kariéře ale Jenna nesbírá jen samé úspěchy. V roce 2004 získala nominaci na Zlatou malinu v kategorii „nejhorší herečka“. Komedie LOONEY TUNES: BACK IN ACTION (2003) jí však nakonec toto nepopulární ocenění nepřinesla. Produkčně i herecky se Jenna podílela na tvorbě romance Touched (2004). Televizní společnost CBS pro ni následně ušila na míru seriál COURTING ALEX (2006), který však nedosahoval očekávané divácké ratingy a tak byla po pěti měsících jeho výroba zrušena.

Jenna Elfman je další z plejády hollywoodských herců, kteří propadli scientologii. K tomuto náboženskému proudu ji přivedl manžel Bodhi Elfman. Seznámili se při konkurzu do jisté televizní reklamy ještě v roce 1991 ao čtyři roky později se vzali. Od 23. července 2007 se těší z jejich společného synka, který dostal velmi zajímavé jméno – Story Elias.

 

Poznejte i vy co se skrývá za slovem Scientologie a kupte si některou z knih od L. Ron Hubbarda.

Scientologie Základy myšlení - jedna z úvodních knih o Scientologii

Scientologie Základy myšlení – jedna z úvodních knih o Scientologii

Tato kniha vám ukáže pozoruhodnou cestu, na které mistrovsky zvládnete nástroje života a získáte ten nejdůležitější objev, jaký kdy učiníte- znalost vás samých.

Naučte se a okamžitě používejte základní procesy a principy, které definují primární architekturu toho, jak funguje život. Získejte kompletní porozumění mysli, ducha a života. Poznejte to, co motivuje vaše činnosti a činnosti ostatních, a odstraňte překážky pro úžasný potenciál, který máte uzamčen uvnitř sebe. Život je hra- a naprosto jednoduše, tady jsou pravidla. Můžete být štastnější , schopnější a hrát lepší hru, a užívat si všeho co život nabízí.

S touto knihou se nebudete jednoduše „učit“- objevíte tyto principy sami pro sebe. Protože toto je Scientologie – vědění
o vás.

Nové budovy Scientologické církve v New Yorku v USA, organizace Harlem

Scientologická církev v Harlemu, New York, Spojené státy americké

Scientologická církev v Harlemu, New York, Spojené státy americké

V New Yorské čtvrti Harlem ve spojených státech Amerických se v neděli 31. července 2016 slavnostně otevřely dvě nově zrekonstruované a moderně vybavené budovy Scientologické církve. Budovy které jsou přezdívány jako Centrum naděje se nacházejí na 125. ulici v New Yorku. V jedné z budov bude provozováno komunitní centrum a ve druhé organizace Scientologické církve. Městskou čtvrť New Yorku – Harlem obklopuje vodní plocha.

Nové budovy Scientologické církve v New Yorku v USA, organizace Harlem

Nové budovy Scientologické církve v New Yorku v USA, organizace Harlem

Na východním konci řeky Harlem a Hudson tvoří hranici, ale Harlem je bez hranic. Po celé generace bylo toto místo duchovním centrem života pro černošské Američany a lidi původem z Karibiku. Hudební, taneční, básnické a umělecké trendy pravidelně tryskaly z tohoto místa, které je jen kousek na sever od New Yorského Central Parku. Jeho kulturní význam přesahuje hranice jeho území – Harlem se vždy dostával hluboko do duše Ameriky.

Nové budovy Scientologické církve v New Yorku v USA, organizace Harlem

Nové budovy Scientologické církve v New Yorku v USA, organizace Harlem

Vytrvalý déšť ustal, jako na povel jen chvíli před začátkem obřadu slavnostního otevření. „Nikde jinde to není jako Harlemu,“ řekl David Miscavige, předseda představenstva Centra náboženské technologie a duchovní vůdce Scientologické církve. „Žili tu vaši obrození básníci, dramatici, malíři, spisovatelé, dramatici a hudebníci, dokonce i pouhý výčet jmen je velkolepý: Duke Ellington, Cab Calloway, Billie Holiday, Claude McKay a Louis Armstrong. Co jiného je potřeba říci kromě „vyjměte Harlem z americké historie a vše začne být nějaké mdlé a vlažné.“

V neděli 31. července 2016 Scientologická církev otevřela novou ideální budovu Scientologické církve a komunitní centrum na slavné 125. ulici na New Yorském Manhattanu. Byla to příležitost oslavit vše v duchu Harlemu, který proniká kulturní krajinou amerických dějin. Na události bylo možné slyšet živou hudbu v několika hudebních stylech jako jazz, Afro-latinské tance, beatbox a hip-hop. Události slavnostního otevření se účastnili hosté a činitelé z politické, kulturní a duchovní scény Harlemu a města New York.

Nová budova Scientologické církve a Komunitní centrum New York, Manhattan, Harlem

Nová budova Scientologické církve a Komunitní centrum New York, Manhattan, Harlem

Nová budova Scientologické církve a Komunitní centrum bylo otevřeno za ceremonie, která proběhla v nadšení, pro které je Harlem proslulý.

„Jsme tu, abychom oslavili život pulzující Harlem, který je také tep lidstva,“ řekl David Miscavige ve svém inauguračním projevu. „A vše, co musíte udělat, je přitisknout své ucho k zemi, a slyšet ozvěnu, znovu a znovu: Harlem. Harlem. Harlem. Načež, by se měl někdo ptát, co se stalo? „Můžeme pravdivě říci:. Harlem byl znovuzrozen“

Scientologická církev v New Yorku v USA, organizace Harlem

Scientologická církev v New Yorku v USA, organizace Harlem

Pod vedení pana Miscavige Scientologická církev otevřela více než padesát nových budov ve kterých sídlí ideální organizace Scientologické církve ve městěch jako jsou Los Angeles, Tampa, Londýn, Miláno, Johannesburg, Tokio a Budapešť, Kaohsiung. Během posledních deseti let, tyto nově otevřené a do provozu uvedené budovy vytvořily celosvětovou expanzi Scientologického náboženství jejíž rychlost překonala to, co se podařilo dosáhnout v uplynulých 50. letech celkově.

Nová budova Scientologické církve a komunitní centrum se nachází ob jeden dům vedle sebe na 125. ulici, která je hlavní ulicí v Harlemu a jen jeden blok od mostu Triborough. Dohromady tyto dvě budovy mají celkovou podlahovou plochu 66.000 čtverečních stop (cca 6000 m2) a stojí jako maják vybízející obyvatele k zapojení se do komunitní činnosti ve východním Harlemu.

„Toto nové Komunitní centrum Scientologické církve představuje nejen nabídku pomoci, ale spíše naší povinnost a právo na pomoc. Vzhledem k tomu, bez ohledu na to, co dělá každý z nás jako jedinec, my všichni dohromady tvoříme bratrskou skupinu lidí. A tak není úniku před skutečností, že něčí utrpení je také naše utrpení. A že nikdo z nás není svobodný, pokud nejsme svobodní všichni.

Scientologická církev v USA ve státe Floridě ve městě Clearwater zrenovovala a otevřela dvě další budovy

Scientologická církev v USA ve státe Floridě ve městě Clearwater zrenovovala a otevřela dvě další budovy

Scientologická církev v USA ve státe Floridě ve městě Clearwater zrenovovala a otevřela dvě další budovy

Scientologická církev v městě Clearwater ve státe Florida kde leží i její ústřední organizace Flag zrenovovala dvě další velké budovy a uvedla je při slavnostní ceremonii do užívání. Slavnostního otevření dvou nově zrekonstruovaných budov s podlahovou plochou 3,200.000 čverečních stop což je asi 320.000 m2 se učastnilo asi 3000 scientologů a jejich hostů. Ceremoniál slavnostního otevření proběhl 25. června 2016.  Vedoucí osobnost Scientologické církve David Miscavige

David Miscavige - vůdčí postava scientologického náboženství

David Miscavige – vůdčí postava scientologického náboženství

při slavnostním ceremoniálu řekl „Toto je dalším bodem a administrativní centrum pro mezinárodní duchovní ředitelství pozemní základny Flag. Už máme ve městě Clearwater více než 50 budov a dalších 3,2 milionů čtverečních stop je dalším přírůstkem. To je to co nás udržuje v pohybu.“ Dvě budovy na pozemku na který Scientologická církev dále expandovala leží podél hlavní ulice Fort Harrison v centru města Clearwater. Dohromady tvoří klíčovou budovu pro řízení a administrativu hlavní budovy Flag. Budovy také budou využívány jako sídlo aktivit koordinujících programy určené pro pozvednutí a zlepšení společnosti ve městě Clearwater.

Scientologická církev v USA ve státe Floridě ve městě Clearwater zrenovovala a otevřela dvě další budovy

Scientologická církev v USA ve státě Floridě ve městě Clearwater zrenovovala a otevřela dvě další budovy

Budova původně postavená v roce 1927, jež Scientologická církev zakoupila v roce 1981 má podlahovou plochu 17.575 čtverečních stop (cca 1700 m2) se původně jmenovala West Coast Hotel a byla považována za jeden z nejluxusnějších hotelů na Floridě. V hotelu se konaly význané společenské události jako Miss Florida.

Scientologie zažívá během posledního desetiletí větší expanzi než byla dosažena v průběhu celých 50 předchozích let. Počet ideálních Scientologických církví na světě je nyní u čísla 51 a to zahrnuje ideální organizace v Atlantě ve státe Georgia otevřenou v dubnu 2016. Další množství Ideálních organizací bude otevřeno v následujících týdnech v Budapešti v Maďarsku, Harlemu v New Yorku, Sydney v Austrálii, Auckalnd na Novém Zélandu, v San Diangu v Kalifornii a dalších ve Spojených státech Amerických.

Scientologické mediální centrum – Scientology Media Productions

První scientologická církev byla založena v prosinci 1953 v městě Camdenu ve státě New Jersey zakladatelem Scientologie L. Ron Hubbardem. Od té doby za posledních více než 60 let se Scientologická církev po světě rozrostla do téměř všech států na všech kontinentech na planetě Zemi a síť jejích organizací, misí a pokročilých organizací stále expanduje. Co je příčinou takového zájmu o Scientologii? Scientologie ve světě plném lidí, kteří mají problém najít své štěstí a světě, kde morální hodnoty pozvolna upadají nabízí cestu, jak ven ze sestupné spirály ve které, současná civilizace klesá stále níže.  Jedním ze zdrojů další expanse bude Scientologické mediální centrum (Scientology Media Productions). Slavnostní otevření Scientologického mediálního centra, obsahující televizní a rozhlasová studia a které sídlí v Hollywoodu na Sunset Boulevard v Kalifornii v USA se zůčastnilo asi 10.000 Scientologů z celého světa.

Scientology Media Productions

Scientology Media Productions

Scientology Media Productions (SMP) se chystá sdělovat podstatné, pozitivní a životně důležité zprávy do celého světa. Zpravodajství přenášené na televizní obrazovky, fakta a stanoviska určené pro rádia, časopisy. Scientologické mediální centrum (SMP) bude dále šířit zpravodajství do počítačů, tabletů a mobilních telefonů.

SCIENTOLOGY MEDIA PRODUCTIONS Scientologické mediálně produkční centrum

SCIENTOLOGY MEDIA PRODUCTIONS Scientologické mediálně produkční centrum

Scientologické mediální centrum bude nervovým centrem šíření poselství církve světu a zdrojem informací pro stále rostoucí počet scientologických církví, lidem zapojených v humanitárním úsilí a programů zvyšování odbornosti provozovaných Scientologickou církví na celém světě.

Vezměte v úvahu, že podle průzkumu „průměrný mladý člověk stráví až 10 hodin denně na internetu, a zadává dotaz týkající se “ smyslu života “ každých pět sekund, zatímco někdo jiný hledá odpovědi o „duchovní oblasti “ šest krát za sekundu,“ pan David Miscavige řekl, že „SMP bude využívat sílu každého dostupného sociální média, aby poskytli odpovědi na jejich otázky.“

SCIENTOLOGY MEDIA PRODUCTIONS - technické zázemí Scientologického mediálně produkčního centra

SCIENTOLOGY MEDIA PRODUCTIONS – technické zázemí Scientologického mediálně produkčního centra

Scientologie Media Productions je komplex s plochou pěti akrů v blízkosti křižovatky Sunset a Hollywood Boulevard. Studia byla původně postavena v roce 1912, zahrnují moderní ateliéry, pracoviště vizuálních efektů, zvukově střihová studia, studia pro překlady a výrobu dalších jazykových mutací pořadů a všechny další aspekty vysílání a online produkce.