Funguje scientologie? Co je Scientologie ?

OTÁZKY A ODPOVĚDI SCIENTOLOGIE

Co slovo Scientologie znamená?

Slovo Scientologie, vytvořené L. Ron Hubbárdem, pochází z latinského scio, co znamená „vědět v tom nejúplnějším významu slova“ a z řeckého slova logos, co znamená „studium“. Proto Scientologie představuje studium moudrosti či znalosti. Znamená to „vědět, jak vědět (knowing how to know)“. Scientologie je dále definována jako „studium a zvládání ducha ve vztahu se sebou samým, vesmírem a jinému životu.“

Jaké přínosy může mít člověk ze Scientologie?

V přehledu úspěšných příběhů napsaných scientologové, existuje několik obecných scénářů, které se opakují. Jedním z nich je to, že mnoho lidí dosáhlo schopnost komunikovat ve vztazích, ať už z členy rodiny a manželskými partnery nebo i obyčejnými známými. Dalším je to, že jsou osvobozeni od stresu v práci a jiných oblastech svého života. Posledním obecným přínosem je to, že vědí rozšířit svůj potenciál a dělat věci, o kterých si nikdy nemysleli, že jsou možné.

Scientologie - Základy myšlení

Scientologie – Základy myšlení

Scientologie - Nový pohled na život

Scientologie – Nový pohled na život

Jak se Scientologové dívají na život?
Jak na hru.

Hru, v níž může vyhrát každý. Scientologové jsou v pohledu na život optimisté a věří, že existuje naděje pro duševně zdravější svět a lepší civilizaci a aktivně dělají vše, co vědí, aby toho dosáhli.

Čím se zabývá Scientologie?

 Scientologie je náboženství, které vytvořil L. Ron Hubbard a které nabízí jasně udanou cestu k úplnému a jasnému porozumění své skutečné duchovní podstaty a vztahu se sebou samým, rodinou, skupinami, lidstvem, všemi živými formami, hmotným vesmírem, duchovním vesmírem a vyšší bytostí či nekonečnem.
Scientologie oslovuje ducha – ne jen pouhé tělo nebo mysl – a věří, že člověk je mnohem víc než jen produkt svého prostředí nebo svých genů.
Scientologie obsahuje souhrn znalostí, které vycházejí z jasných základních pravd. Mezi nejdůležitější pravdy patří následující:

  •      Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
  •      Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života.  
  •      Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to v tu chvíli neuvědomuje.

Scientologie dále věří, že člověk je v jádru dobrý a že jeho duchovní spása záleží na něm a na jeho bližních a jeho dosažení bratrství s vesmírem.
Scientologie není žádné dogmatické náboženství, ve kterém se po člověku žádá, aby uznával nějakou víru. Člověk sám objevuje, že Scientologie funguje na základě použití svých principů a pozorování nebo poznání výsledků.
Konečným cílem Scientologie je to, aby člověk dosáhl skutečného duchovního osvícení a svobody.

jak funguje Scientológie - Scientologové rádi studují

jak funguje Scientológie – Scientologové rádi studují

 L. Ron Hubbard byl americký filozof, humanista a spisovatel. Je držitelem stovek ocenění a uznání za jeho neocenitelný humanitární přínos pro lidstvo. L. Ron Hubbard dal své filozofii jméno Scientologie. Toto slovo znamená (z latinského scio a řeckého logos): studium moudrosti nebo také znalost o tom, jak vědět.
 

L Ron Hubbard

L Ron Hubbard

Jak je Dianetika spojená se Scientologií?

L. Ron Hubbard zkoumal a vyvinul předmět Dianetiky ještě předtím, než vyvinul Scientologii. Jsou to samostatné předměty. Dianetika je technologie, která zvládá zdroj nechtěných pocitů, emocí a psychosomatických nemocí. Scientologie je studium a zvládání ducha ve spojení k sobě samému, vesmírům a ostatnímu životu.

 Proč se Scientologie považuje za náboženství?

Scientologie s určitostí splňuje všechna tři kritéria, která obecně používají odborníci na náboženství na celém světě k tomu, aby určili náboženskou podstatu:

(1) víra v nějakou nejvyšší realitu, jako například v nejvyšší bytost nebo ve věčnou pravdu, která přesahuje hranice tohoto světa;

(2) náboženské praktiky, které vedou k porozumění, dosažení nebo kontaktu s nejvyšší realitou;

(3) společenství těch, kteří věří, a kteří se spojují, aby tuto nejvyšší realitu hledali.

Scientologická víra ve vyšší realitu, která přesahuje materiální svět, obsahuje také svůj koncept thetana, duchovního světa (sedm dynamik) a vyšší bytosti (osmá dynamika). Druhý bod lze najít v běžných obřadech, jako jsou například křtiny, sňatek a pohřeb, které Scientologie poskytuje. Nicméně přednější je poskytování auditingu a tréninku, na základě kterého si scientologové zvyšují svá vědomí a dosahují porozumění duchovnímu světu, přičemž nakonec dojde i na jejich vztah s vyšší bytostí. Co se týče třetího bodu, tak denně můžete v jakýchkoli scientologických církvích vidět velmi živá společenství těch, kteří věří.