Otázky a odpovědi na téma: Co je Scientologie ?

Co dělá Scientologie pro člověka?

Jak funguje Scientologie?
Scientologie poskytuje odpovědi na mnohé otázky, které se týkají života a smrti.

Udává přesnou, precizní zmapovanou cestu. Při vývoji Scientologie, L. Ron Hubbard objevil technologii na osvobození lidského ducha tím člověku umožnil, aby skutečně poznal sám sebe.

L. Ron Hubbard objevil technologii na osvobození lidského ducha tím člověku umožnil, aby skutečně poznal sám sebe.

L. Ron Hubbard objevil technologii na osvobození lidského ducha tím člověku umožnil, aby skutečně poznal sám sebe.

 Lafayette Ronald Hubbard, syn námořního důstojníka Harryho Rosse Hubbarda a Ledory May Hubbardové, se narodil 13. března 1911 ve městě Tilden v Nebrasce. L. Ron Hubbardovi se podařilo nalézt zdroj lidského iracionálního chování a vyvinout techniku mysli, která fungovala. Zrodila se Dianetika.

Vydání titulu Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví bylo jakýmsi otevřením nové éry naděje pro lidstvo a znamenalo novou fázi v životě L. Rona Hubbarda.

DIANETIKA: MODERNÍ VĚDA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ

DIANETIKA: MODERNÍ VĚDA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ

První náznaky toho, že se stane veřejně známou osobností, se objevily ihned po vydání Dianetiky. Přestože pan Hubbard původně plánoval po dokončení své knihy další expedici, ohlas veřejnosti na jeho dílo byl tak obrovský, že byl nucen změnit tyto své plány. A tak místo aby zkoumal řecké ostrovy, záhy se ocitl před přeplněnými americkými halami a přednášel dianetiku. Právě v této době byla v městečku Elizabeth v New Jersey založena první Hubbardova dianetická výzkumná nadace, kam houfně přijížděli lidé ze Severní i Jižní Ameriky a Evropy, aby studovali nové techniky a dozvěděli se více o této metodě.

Prostřednictvím aplikování scientologických principů a technologie při auditingové sezeních (duchovním poradenství) je člověk schopen odstranit bariéry a nežádoucí stavy a tím se stát více sám sebou. A jak člověk dělá pokroky, snaží se pomáhat ostatním stejným způsobem jako se pomohlo jemu.

Pan Hubbard pečlivě testoval všechny své procedury a pro budoucí použití zaznamenal ty, u kterých byla prokázána nejvyšší funkčnost, aby způsobily jednotně předvídatelné výsledky. Tyto postupy představují standardní Scientologickou technologii.

Scientologie - Základy myšlení

Scientologie – Základy myšlení

Scientologie - Nový pohled na život

Scientologie – Nový pohled na život

Vše, co Scientologie od člověka žádá je, aby akceptoval to, co je pro něj samého pravdivé. Nejsou mu vnucovány žádné myšlenky a víra. Na základě tréninku a auditingu si člověk sám najde odpovědi, které v životě hledá.

Cílem Scientologie a Dianetiky je aby člověk byl schopen žít lepší život podle svého vlastního uvážení, se svými bližními a aby byl schopen hrát lepší hru a byl tak šťastný.

Je využitelná a velice hodnotná pro studenty, rodiče, zaměstnance, manažery, vlastníky firem, zkrátka pro každého.

Každý jsme jiný, ale z hlediska mysli a života, pro nás platí stejná pravidla. Jejich poznání Vám otevře cestu k sobě, ostatním a šťastnému životu.

Scientologie a Dianetika není kouzlo, není to zkratka, konečný úspěch nakonec vždy závisí na Vás.

 

Jak se Scientologie a Dianetika vztahuje na život?

Scientologie a Dianetika definuje, kdo jste, jak funguje Vaše mysl, definuje pravidla mezilidských vztahů, principy úpadku a růstu ve všech oblastech života a mnoho dalšího.

Jde o teorii a praktické použití. V Scientologii a Dianetice nejde o víru, ale o důkladné studium a praktikování naučených informací pomocí velmi přesných cvičení.

Pravdou je pro Vás to, co sami zjistíte, že je pravdivé.

Jednou ze základních teorií, je teorie, která přirovnává život ke hře. Scientologie a Dianetika definuje pravidla téměř všech oblastí této hry. Ať jde o život osobní, rodinný, pracovní nebo společenský. Můžete zjistit, jakým způsobem se člověk dostává do problémů a hlavně jak se z nich může dostat ven.

 

Jak se církev dívá na vztahy mezi Scientologie a členy rodiny, kteří scientologové nejsou?
Scientologie své členy vede k tomu, aby udržovaly co nejlépe rodinné vztahy, ať už jsou jejich příbuzní Scientologové nebo ne.

Ve skutečnosti, vztahy mezi Scientologie a zbytkem rodiny se poté, co začne Scientologii používat, běžně zlepšují, protože Scientolog disponuje prostředky k tomu, aby mohl zlepšit komunikaci a oslovit a vyřešit jakékoli problémy, které by se mohly objevit.

Jak se lidé dostávají k Scientologii?
Obvykle prostřednictvím ústního podání, často tím, že si přečtou knihu nebo narazí na propagační materiály nebo navštíví Scientologickou organizaci. Občas se o ni člověk začne zajímat, když potká nějakého scientologie a vidí, že disponuje “něčím” – pozitivním postojem k životu, jistotou, sebevědomím a štěstím – což by také rád dosáhl. Obyčejně se lidé dostávají k Scientologii protože chtějí ve svém životě něco zlepšit nebo chtějí pomoci ostatním zlepšit se a tak vytvořit lepší civilizaci.

Jak se Scientologie dívá na manželství a rodinu?
Scientologie považuje rodinu za základní stavební část jakékoliv společnosti a manželství za základní stavební část stabilního rodinného života.

Lidé často zjišťují, že poté, co začali používat Scientologii, se vztah s jejich partnery a ostatními rodinnými členy výrazně upevnil. Je to proto, že Scientologie člověka učí, jak otevřenější komunikovat s ostatními, jak si zvýšit schopnost milovat ostatní lidi, a že mu umožňuje lepší komunikaci s jeho rodinou a přáteli.

Průzkumy ukázaly, že lidé, kteří se zúčastnili služeb Scientologie, mají větší pravděpodobnost, že vstoupí do svazku manželského, nebo že si manželství udrží a budou mít děti ve srovnání s tím, když ještě scientologie nebyly.

Co Scientologie dosahuje?
Scientologie klade důraz na použití a funkčnost svých principů a technických postupů. Když se Scientologie řádně používá, umožňuje člověku, aby se v životě zdokonalil, jako po všech stránkách duchovních, tak po všech stránkách světských. Oslovuje člověka a přináší mu větší štěstí, sebevědomí a schopnosti tím, že v životě zvýší jeho vědomí a efektivnost.

Od dalších náboženských filozofií se Scientologie liší tím, že poskytuje prostředky, na základě kterých si člověk může zvýšit své schopnosti a efektivněji řešit své problémy a situace, kterým musí on a ostatní lidé v životě čelit.

Základní předpoklad Scientologie je, že člověk je v jádru dobrý a že může zlepšit své postavení v životě. Mimochodem, Scientologie nemůže slíbit, že s tím sama něco udělá. Pouze samotný člověk si může zajistit zdokonalení tím, že bude používat učení Scientologie a to na sobě i na ostatní, kteří se nacházejí v jeho okolí.

Katechismus Scientologie
Jak je to s rodinnými příslušníky?
Pokud se vyskytne nějaký problém, církev vynakládá velké úsilí, aby srovnala jakékoli rodinné nesrovnalosti.

Například kaplani Scientologie jsou rodinným členům nápomocni, aby se sešli a společně pracovali na objevení skutečné příčiny jejich sporu.

Přátelé a rodina Scientology jsou vždy vítáni, a vždy mohou církev navštívit a setkat se s dalšími scientologové, aby si tak mohli nechat zodpovědět otázky, které ohledně Scientologie mohou mít.

Je Scientologie tajná organizace?
Scientologie není tajná organizace ani v nejmenším, protože člověk může Scientologickou organizaci kdykoliv sám navštívit.

Scientologické duchovní písmo a další její literatura je pro každého snadno dostupná. Od nikoho se nežádá, aby tajil to, že je Scientolog. Naopak, o Scientologie začíná být známo, že se velkou měrou zapojují do okolního života, protože prahnou po odpovědnosti za zlepšení postavení lidí.

Jsou dveře Scientologie otevřeny pro každého?
Dveře Scientologie jsou vždy otevřeny pro každého, kdo hledá duchovní zlepšení. Materiály, které tvoří duchovní písmo Scientologie, jsou k dispozici v Scientologické církve a veřejných knihovnách po celém světě.

Církve a mise jsou pro veřejnost vždy otevřené. Každý si může přijít prohlédnout a na vlastní oči vidět, o čem celá Scientologie je.

Scientologové pocházejí ze všech koutů světa a oborů.

Jsou jimi učitelé, podnikatelé, doktoři, ženy v domácnosti, právníci, inženýři, zdravotní sestry, známé osobnosti, členové marketingového a administrativního personálu, sekretářky, atleti, státní zaměstnanci, studenti, manažeři, atd.

Scientologie a ostatní praktiky
Čím se Scientologie liší od ostatních náboženství?
Skoro všechna náboženství mají společnou víru v pomoci člověku žít lepší život. Scientologie tento koncept vyjadřuje jako jeden z hlavních cílů církve, která zde je, aby dosáhla svět bez šílenství, války a zločinu.

Scientologie má v tomto ohledu s ostatními náboženstvími mnoho společného. Co se týče jejího základního náboženského konceptu a její společenského reformního programu, který se dostává do Společenství, je nejcennějším přínosem,