Nadace pro svět bez drog – Foundation for a Drug Free World of The Americas

Nadace pro svět bez drog je nezisková veřejně prospěšná organizace, která podává mladým i dospělým věcné informace o drogách, aby mohli učinit informované rozhodnutí a žít bez drog. Nikdo, zvláště mladý člověk, nemá v oblibě, když mu někdo přednáší o tom, co může nebo nemůže…

Řekni NE drogám – řekni ANO životu – Cyklo-běh a politici

V úterý 28. června se předseda Senátu Milan Štěch setkal se zástupci Občanského sdružení Řekni NE drogám – řekni ANO životu. Hlavními tématy diskuse byl význam primární prevence, úloha rodiny, školy a médií při eliminaci drog mezi mladými lidmi a financování protidrogových opatření. „Vítám aktivity,…

Cykloběh za ČR bez drog – ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Projekt Řekni ne drogám – řekni ano životu, vznikl poprvé ve Francii v polovině 80. let minulého století, jako odpověď na vzestup drog v celé Evropě. Cykloběh za ČR bez drog – ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU Cílem akce je upozornit na problematiku…

Cyklo-běh proti drogám opět odstartoval z Orlové

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog spozorovaný Scientologickou církví Další ročník této protidrogové kampaně vedené Scientology opět odstartoval 13. června 2017 v Orlové. Desítka cyklistů a běžců v rámci dvanácti denní celorepublikové kampaně navštíví třicet osm měst, ve kterých čekají zejména mladé přednášky zkušených lektorů….

Meghan Fialkoff na 6. ročníku slavnostního ocenění hrdinů proti drogovám

Meghan Fialkoff na 6. ročníku slavnostního ocenění hrdinů proti drogám Meghan Fialkoff, je výkonná ředitelka Nadace pro svět bez drog na severovýchodě New Yorku. Nadace pro svět bez drog kterou Meghan Fialkoff uspořádala 6. výroční galavečer který se koná každoročně a na kterém se slavnostně oceňují…

Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku – Spojené státy Americké

Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku – Spojené státy Americké Zneužívání drog je u kořene nevýslovného morálního úpadku, nemoci, zločinu a neštěstí, navíc k osobním a společenským nákladům. Mezi prvními věcmi, které se nový scientolog učí je, jak drogy blokují cestu k duchovnímu pokroku….

Scientologie: Jak pomáháme – protidrogové kampaně Scientologické církve

Kampaň za život bez drog Zneužívání drog je příčinou nevýslovného morálního úpadku, nemoci, zločinu a osobního i rodinného neštěstí. Drogy ve většině případů člověka finančně zničí. Drogy blokují cestu k duchovnímu pokroku. Když k tomu přidáme účinky drog, které jsou jasně patrné v médiích a…

Školáci si vyslechli pravdu o drogách

Školáci si vyslechli pravdu o drogách Více než 90 procent žáků škol v okresech Svidník a Stropkov si vyslechlo přednášku Pravda o drogách. Přednášky o drogách. Všechny návykové látky mají na každého jedince jiný vliv. Účelem bylo zvýšit povědomí žáků, ale i učitelů o tom, proč…

Pravda o drogách – Slovensko

V pátek 15. března se v prostorách knihovny na ZŠ J.A. Komenského v Seredi na Slovensku konala řada besed s názvem “PRAVDA O DROGÁCH”. Žákům druhého stupně Peter Remper z OZ Slovensko Bez Drog zajímavou formou vyprávěl o rizicích užívání drog, ale zejména o jejich…

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1983. Naše sdružení se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě…

Proč lidé berou drogy?

Odhaduje se, že 208 milionú lidí na celém světě konzumuje nelegální látky. Národní průzkum užívání drog a zdraví USA z roku 2007 ukázal, že 19,9 milionu Američanů (tj. asi 8 % z celkové populace starší 12 let) užívalo ilegální drogy v předcházejícím měsíci.   Pravděpodobně…

Umělci, kteří zemřeli následkem konzumace léků a drog

Drogy jsou na konci života mnoha slavných umělců. Jak se dostat z drogové závislosti? Scientologická církev provozuje velice efektivní program na rehabilitaci z drogové závislosti Narconon. Jimi HENDRIX (21. listopadu 1942 – 18. září 1970) – Americký hudebník označovaný pro své novátorství za nejlepšího kytaristu…