Pravda o drogách – Slovensko

V pátek 15. března se v prostorách knihovny na ZŠ J.A. Komenského v Seredi na Slovensku konala řada besed s názvem “PRAVDA O DROGÁCH”. Žákům druhého stupně Peter Remper z OZ Slovensko Bez Drog zajímavou formou vyprávěl o rizicích užívání drog, ale zejména o jejich škodlivosti na organismus. Děti přednáška zaujala a živě se zapojovali do diskuse. na konci přednášky děti dostaly informační brožury a složili přísahu protidrogového šerifa.

Pravda o drogách video

 

PRAVDA O DROGÁCH Slovensko Bez Drog

PRAVDA O DROGÁCH Slovensko Bez Drog

Pan Remper, představte nám vaši organizaci a její cíle.

Naše občanské sdružení Slovensko bez drog z Bratislavy se formou přednášek, ale i přímým rozdáváním informačních brožur v ulicích měst celého Slovenska snaží snížit množství uživatelů drog. Zaměřujeme se zejména na mládež druhého stupně základních škol, ale i studenty nižších ročníků středních škol. Já jsem momentálně jediný přednášející, který se tomuto poslání věnuje naplno. V našem OZ však působí několik lidí, kteří dobrovolně ve svém volném čase šíří protidrogovou osvětu. Denně uskutečním přibližně pět besed. Vedeme řadu různých kampaní a dnes jste měli možnost zúčastnit se jedné z nich s názvem Pravda o drogách.

Jak děti v Seredi reagovaly na toto téma? Myslíte si, že pochopili nebezpečí, které plyne z užívání drog?

PRAVDA O DROGÁCH Slovensko Bez Drog

PRAVDA O DROGÁCH Slovensko Bez Drog

PRAVDA O DROGÁCH Slovensko Bez Drog

PRAVDA O DROGÁCH Slovensko Bez Drog

 
Děti reagovaly velmi dobře, zapojovali se do debaty, diskutovali a bylo vidět, že jejich téma zaujala. Zpětná vazba je velmi důležitá a proto po skončení besed dětem rozdám dotazníky a zjistím jejich reakce. Ve většině případů jsem mile překvapen, protože děti jsou vděčné a mnohokrát mi napíší, že se dozvěděli nové informace o negativních důsledcích užívání drog. Navzdory spoustě podobných přednášek často i starší žáci tvrdí, že se dozvěděli spoustu nových informací.

Jaký je smysl těchto debat v rámci prevence?

Žijeme v informační době, kdy není problém dostat se k jakékoliv informaci. Důležité je, zda jsou tyto informace pravdivé, respektive je důležité, aby se k dětem dostali komplexní informace. Řeknu příklad. K dítěti se dostane od souseda který bere drogy informace, jaké jsou drogy super, jaká to je zábava, úleva a podobně. Ale když se tento soused doma zmítá v křečích, to už dítě nevidí. Ani média neplní v tomto směru osvětovou roli. Je pro ně sice zajímavé informovat o tragických důsledcích užívání drog, ale nevšímají si příčiny. My se snažíme o tomto tématu informovat komplexně v celé šíři problematiky.

PRAVDA O DROGÁCH Slovensko je 4. zemí v Evropě v neslavném žebříčku užívání drog mladistvých

PRAVDA O DROGÁCH Slovensko je 4. zemí v Evropě v neslavném žebříčku užívání drog mladistvých

Jakou formou děti informujete o škodlivosti drog?

Snažím se zejména nepůsobit vážně a strojeně. Vystupuji spíše přátelsky a otevřeně, snažím se za ten krátký čas besedy prolomit bariéry a vytvořit si s dětmi vztah. Občas to může vypadat, že děti bavím, přesto se bavíme o vážných věcech. Využívám zejména schéma dvoucestné komunikace, kdy děti přímo zapojuji do přednášky, ptám se jich, komunikujeme a na základny jejich odpovědí vedu debatu. Přizpůsobuji se momentální situaci.

O čem všem jste dnes s dětmi diskutovali?

Dnes jsem mluvil hlavně o tom, co droga způsobuje tělu, jaký dopad má na jeho fungování. Povídali jsme se hlavně o marihuaně, což je pro děti v tomto věku jedna z nejdostupnějších drog. Snažil jsem se jim vysvětlit, jak drogy negativně ovlivňují jejich emoce a “rozhází” jejich osobnost .. Nemluvil jsem však pouze o nelegálních drogách. Zmínil jsem i drogy běžné jako alkohol, cigarety, ale i volně prodejné léky jako například ibalgin a vyprávěl jim o falešnosti farmaceutického průmyslu.

Podle vás je důležitější děti v rámci prevence “strašit” nebo pozitivně motivovat?

Jednoznačně pozitivně motivovat. Děti dnes tímto tématem straší, kde kdo. Protidrogovou osvětu často dělají vyškolení lidé a ti zahrnou děti množstvím suchých informací a vím, že při takovémto typu osvěty děti těžko udrží pozornost. My se inspirujeme modelem jednoho švédského preventistů, který tyto přednášky dělá už léta. Základem je komunikovat s dětmi a vytvořit pozitivní moment, probudit vyšší emoce, které v dětech přetrvávají delší dobu. Za vše hovoří fakt, že tohoto člověka si na besedy zvou učitelé, který si jeho přednášky pamatují ještě z dob, kdy sami byli dětmi.