Řekni NE drogám – řekni ANO životu – Cyklo-běh a politici

V úterý 28. června se předseda Senátu Milan Štěch setkal se zástupci Občanského sdružení Řekni NE drogám – řekni ANO životu. Hlavními tématy diskuse byl význam primární prevence, úloha rodiny, školy a médií při eliminaci drog mezi mladými lidmi a financování protidrogových opatření.

Milan Štěch - 5. předseda Senátu Parlamentu České republiky

Milan Štěch – 5. předseda Senátu Parlamentu České republiky

„Vítám aktivity, které se zaměřují proti šíření drog ve společnosti a na ochranu mladých lidí před nimi. Především je třeba zajistit dostatečnou informovanost o rizicích spojených s užíváním drog. V tomto směru stále existuje velký prostor ze strany médií, která by měla o nebezpečí návykových látek informovat více,“zdůraznil M. Štěch.

Rovněž senátorka Božena Sekaninová je přesvědčena, že klíčová je informovanost, a to dětí i rodičů, aby ti v případě, že jejich dítě experimentuje s návykovými látkami, byli schopni rozpoznat varovné signály a jednat.

Zástupci Senátu s členy o. s. "Řekni NE drogám - řekni ANO životu"

Zástupci Senátu s členy o. s. “Řekni NE drogám – řekni ANO životu”

„Znepokojuje mě, že se Česká republika stává evropským centrem drog. Alarmující je rozrůstání mafií, které se na našem území živí pěstováním, výrobou a distribucí drog,“ dodal senátor Karel Kapoun.

Předseda rady Občanského sdružení Vlastimil Špalek zdůraznil, že v boji proti návykovým látkám je nezbytná prevence i postihování užívání a šíření drog. Prioritou je však primární prevence, která je paradoxně ze strany státu ve srovnání s ostatními protidrogovými aktivitami podfinancovaná.

 

Během setkání předal V. Špalek předsedovi Senátu „Prohlášení Měst bez drog” s podpisy starostů měst a senátorů, kteří podporují intenzivnější primární prevenci proti drogám a protidrogové vzdělávání.

 

Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce poukázat na ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence a volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi.  

CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2017

CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2017

Nad akcí převzal záštitu Senát Parlamentu ČR.  Akci organizuje občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU.

CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG

CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG

Z posledního průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2011)  kouřilo marihuanu 42.3 procenta  dětí ve věkové kategorii 15-16 let. Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech evropských zemí!  U věku do 13 let mělo zkušenost s marihuanou 18.5 procenta dětí. A ve stejné věkové kategorii spolklo tabletku halucinogenní  extáze 13.4 procenta dětí. Alarmující nárůst oproti roku 2007 je u pervitinu, který užilo 20.5 procenta dětí do 13 let, což je o 8.1 procenta více. Mírný nárůst byl v čichání těkavých látek, které čichalo 38.9 procenta dětí stejné věkové skupiny.