Cykloběh za ČR bez drog – ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Projekt Řekni ne drogám – řekni ano životu, vznikl poprvé ve Francii v polovině 80. let minulého století, jako odpověď na vzestup drog v celé Evropě.

Cykloběh za ČR bez drog – ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Cílem akce je upozornit na problematiku drog, především ve spojení s mládeží a dětmi, a pomoci posílit aktivity na poli primární prevence, kde dlouhodobě panuje nízká informovanost.

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog

A v jeho zrodu stáli členové Scientologické církve. Projekt se stal rychle žádaným a za tu dobu se rozšířil po celém světě, a dnes působí zhruba ve 40 zemích formou neziskových organizací a veřejně prospěšných společností, ve kterých jsou zapojeni místní scientologové, lidé z veřejného života, sportovci, umělci, lidé různých vyznání a další spolupracující organizace.

Cykloběh za Českou republiku bez drog

Součástí závodu jsou i protidrogové informační kampaně, při kterých jsou distribuovány letáky a brožury o tom, co drogy jsou a co způsobují. Občané se také mohou ptát odborníků na otázky o návykových látkách.

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1993.

ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Naše sdružení se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.

cyklo-běhu za Českou republiku bez drog

cyklo-běhu za Českou republiku bez drog

Podle průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) z roku 2007 došlo ve věkové kategorii dětí od 15 do16 let k nárůstu užití marihuany ze 43,8 % v roce 2003 na 45,1 %. Česká republika je na tom nejhůře ze všech evropských zemí. Zkušenost dětí s marihuanou navíc vzrostla u dětí do 13 let o více než 5 procentních bodů na 20,7 %.

Odstrašující fakta ohledně zneužívání drog u mladistvých v České republice

Odstrašující fakta ohledně zneužívání drog u mladistvých v České republice byly v roce 2002 jedním z důvodů vzniku občanského sdružení, které mělo za cíl osvětu a vzdělávání o drogách.

pravda o kokainu - crack kokain

pravda o kokainu – crack kokain

Odhaduje se, že v České republice je 300 000 mladistvých ve věku 15–19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý teenager.

Už od začátku svého působení občanské sdružení dělá všechno proto, aby tento stav zvrátilo. A má za sebou měřitelné výsledky.

Vzdělávací materiály, které byly od roku 2002 do roku 2016 distribuovány:

440 793 ks brožur

530 433 ks letáků

8 721 DVD

Ne drogám – třída
Ne drogám – schody
Ne drogám – náměstí
Ne drogám – kola
Ne drogám – hlediště
Naší odbornou přednáškou prošlo aktuálně již 87 200 dětí a ohlasy na ni jsou velice pozitivní. Po realizaci průzkumu anonymních dotazníků, které děti vyplňují po ukončení naší přednášky, máme následující výsledky (průzkum se uskutečnil na vzorku 15 832 dětí od pátých do devátých tříd napříč ČR):