podnikove informacne systemy

Čo sú podnikové informačné systémy

Moderná doba prináša moderné riešenia. Tieto riešenia platia aj pre spoločnosti. Každý hľadá spôsoby, ako zefektívniť procesy vo firme. K tomu pomôžu aj podnikové informačné systémy.

Čo sú podnikové informačné systémy?

Podnikový informačný systém alebo ERP (Enterprise Information System) pomáha spoločnostiam riadiť firmu a urýchliť ich procesy. Teda vyznačuje sa vyššou produktivitou za samozrejme nižšie náklady. Dôležité sú samotné náklady na vývoj, ktoré sa ale časom vrátia. Všetky dôležité informácie sú bezpečne uložené na jednom mieste, na ktoré majú prístup len poverené osoby. Vpodstate môže ísť o web aplikácie, na ktoré vstupujete pomocou svojho webového prehliadača. Teda do systému sa dostanete z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet, ktorý je v súčasnosti takmer všade.

Aký je účel informačných systémov?

Aj keď funkcionalita a poskytované informácie informačného systému sa vždy menia od zamerania a potrieb spoločnosti, účel je stále rovnaký:

 • Zber dát
 • Uchovanie dát
 • Prenos dát
 • Spracovanie dát
 • Poskytovanie dát a informácií

Aké informácie podnikový IS poskytuje?

Poskytované dáta (informácie) sa líšia od typu, veľkosti a zamerania spoločnosti. Je samozrejmé, že iné dáta bude spracovávať informačný systém vo veľkej logistickej firme ako informačný systém pre menšiu účtovnícku kanceláriu. Tieto systémy sú vyvíjané presne na mieru podľa požiadaviek samotnej spoločnosti, aby sa pracovné procesy zjednodušili a urýchlili. Patria sem najmä tieto procesy a funkcie, ktoré podnikový informačný systém pokryje:

 • uchovávanie dôležitých informácií
 • spracovanie a uchovanie transakčných informácií
 • komunikácia (medzi zamestnancami, zamestnanec – klient)
 • predaj a fakturácia
 • riadenie financií
 • riadenie projektov
 • plánovanie
 • informácie o zamestnancoch
 • vývoj miezd
 • dlhodobé štatistiky spoločnosti
 • reportovací systém
 • a ďalšie

Záver

Ak vo vašej firme využívate informačný systém, iste dáte za pravdu, že je to správne rozhodnutie. Nielen veľké spoločnosti s “neobmedzeným” rozpočtom majú takúto možnosť, ale aj každá menšia firma. Dôležité je vedieť, čo má systém robiť a ako ho správne využiť v prospech firmy. A samozrejme, nezabudnite zvoliť toho správneho partnera, ktorý vám vyvinie kvalitný a intuitívny informačný systém pre váš podnik.