SEO – 8 rychlých kroků pro budování pozic ve vyhledávání

Zlepšit SEO vašeho webu představuje náročný úkol, který může zabrat značné množství času. Existují ale kroky, které je možné učinit prakticky okamžitě, a přesto drasticky změní pozici vašeho webu ve výsledcích vyhledávání. A mimo jiné i zpříjemní užívání vašeho webu pro návštěvníky.

SEO zabiják – rozbité odkazy

Velmi častým problémem, který zamezuje dobrému umístění ve výsledcích vyhledávání, je přítomnost nefunkčních odkazů na vašem webu. Pokud jakýkoliv odkaz, který máte na webu, končí tzv. „chybou 404“, vyhledávač jej ohodnotí jako nevhodné pro potenciální návštěvníky. K zneplatnění těchto odkazů mohlo dojít několika způsoby – nejčastějšími jsou ale chyby při přepisu URL, či skutečné odstranění cílové stránky.

Rychlost načítání

Důležitým aspektem je i samotná rychlost, kterou se váš web zobrazuje. Pokud je příliš nízká, může to negativně ovlivnit pozici vašeho webu ve vyhledávačích. Na tuto problematiku se je třeba dívat ze dvou stran. Nejenom, že vyhledávač sám zkouší rychlost zobrazení, ale pokud uživatelům dojde při pomalém načítání trpělivost, a web opustí, vyhledávač na základě tohoto faktu sníží jeho pozice ve vyhledávání.

Různá zařízení – Responzivita

Dalším kritériem, které vyhledávače hodnotí, je adaptabilita zobrazení stránky na mobilech či tabletech. Pokud k vyhledávání dochází právě na takovém zařízení, vyhledávač upřednostní web s adaptivním designem. Implementovat adaptivní design není naštěstí příliš složité.

Titulek a jeho význam

Na slova v titulku kladou vyhledávače velký důraz. V HTML kódu se využívá pod značkou „title“. Proto je vhodné zaměřit se i na jejich obsah, navíc s přihlédnutím k faktu, že se objevují i v samotném výsledku vyhledávání. To stejné můžeme říct i o tzv. popisku, který se opět objevuje ve výsledku spolu s titulkem – vyhledávače mu však nepřikládají velikou důležitost, protože jde spíše o prostor pro dodatečné informace pro potenciální návštěvníky. V HTML je popisován značkou „description“. Titulek i popis by měly obsahovat hlavní klíčové slovo, které je k dané stránce maximálně relevantní.

Obsah a struktura

Aby byly stránky přehledné, je nezbytné je správně strukturovat. Naprostým minimem je rozdělní textu do odstavců, značkou „p“. K tomu je nutné naformátovat nadpisy pomocí „h1, h2, h3“ – i v těch by se měly objevovat klíčová slova. Ke zvýšení atraktivity pro vyhledávač mohou přispět i různé seznamy, body, či odrážky.

Vlastní prolinkování

Vnitřní odkazování rovněž hraje velikou roli – pomocí něj rozprostíráte sílu celého webu na konkrétní stránky. (tím také hýbete s pozicemi ve vyhledávání). Pokud se má vyhledávač vaší stránkou zabývat, musí na ni vést odkaz z jiné stránky. Odkazy na stránky je možné přidat přímo do textu, ideální přímo do příslušného slova.

Obrázky

Pro zlepšování výsledků je důležité nezapomínat na obrázky a Alt popisky k nim připojené. Pro obrázky, které na web připojujete, je vhodné přidat popisek, aby vyhledávač věděl, o jaký obrázek se jedná, a mohl tak lépe rozhodnout o pozici webu ve vyhledávání. K tomuto účelu je využívána značka „alt“. I zde je vhodné používat příslušná klíčová slova.

Nekalé praktiky

Existují určité praktiky, které mají za cíl oklamat vyhledávač, a zajistit vašemu webu lepší umístění. Přestože se z krátkodobého hlediska může jednat o dobrou volbu, o stabilní způsob se rozhodně nejedná. Vyhledávače jsou neustále vylepšovány tak, aby tyto nekalé praktiky odhalovaly, a umístění vašeho webu tedy nebude stálé. Proto je lepší se těmto metodám vyhnout, a ze svého webu je odstranit. Jedná se především o tyto:

· Skrytý text

· Tapetování klíčovými slovy

· Duplicitní weby

Najít konkrétní informace o této problematice jinak zvané „black hat SEO“ však můžete výt poměrně složité.

Skrytý text

Základem této praktiky je tvorba textů přeplněných klíčovými slovy. Ty jsou umístěny na stránku a pomocí CSS skryty. Přestože se může zdát, že se jedná o chytrý způsob, jak si polepšit při vyhledávání, není tomu tak. Vyhledávače mají tendenci méně zobrazovat stránky, na kterých se nachází jakýkoliv skrytý obsah.

Tapetování klíčovými slovy

Tato konkrétní praktika je základem výše popsaného skrývání textu, ale objevuje se i samostatně. Dochází tak ke vzniku textů přeplněných klíčovými slovy, které jsou špatně čitelné pro lidi. Anglický termín pro tuto metodu se nazývá „keyword stuffing“.

Duplicitní obsah

Klasickým příkladem této metody jsou komerční stránky konkrétní firmy, u kterých je obsah naprosto totožný, pouze lokalizace se liší. Existují tedy např. totožné stránky pro Prahu, Plzeň, Brno, v celém textu je k nalezení pouze jediný rozdíl. Tím je název města, pro který je web určen. I tato praktika zbytečně snižuje umístění webů ve výsledcích. Vyhledávače se snaží zobrazovat weby co nejrozmanitější, proto si většina duplicitních webů navzájem zhoršuje pozici ve výsledcích.