Scientologie v Německu – Scientologická církev Berlín

Ideální organizace Scientologické církve v Berlíně sídlí v Berlínské čtvrtí Charlottenburg v moderní a elegantní šestipodlažní budově ze skla a betonu na frekventované ulici Otto-Suhr-Allee, která byla pro veřejnost i scientology slavnostně otevřena dne 13. ledna 2007.

Ideální organizace Scientologické církve v Berlíně

Ideální organizace Scientologické církve v Berlíně

V Berlíně působí Scientologická církev již od roku 1975 a poskytuje služby v dosahování sebezlepšení rostoucímu počtu farníků a prostřednictvím kurzů na zlepšení života a auditingu – scientologického poradenství. Berlín je velkým evropským centrem kde nemohla chybět silná Německá Scientologická organizace.

Scientologové z Berlínské organizace se věnují mnoha společnosti prospěšným aktivitám. Zejména protidrogová prevence zajímá velké množství Scientologů a věnují tomuto společenskému problému jako dobrovolníci množství úsilí.

Protidrogové kampaně Scientologické církve v Německém Berlíně

Protidrogové kampaně Scientologické církve v Německém Berlíně

Scientologická církev pořádá ve všech světových metropolích i menších městech množství pochodů a demostrací proti zneužívání návykových drog a léků, které vytvářejí v jejich konzumentech závislost a tlačí lidi hlouběji do společenského bahna. Už víc než dvě a půl desetiletí scientologové na pěti kontinentech distubuovali svým spoluobčanům brožury s pravdou o drogách.

Scientologická církev podporuje kampaň Pravda o drogách - akce v Berlíně v Německé spolkové republice

Scientologická církev podporuje kampaň Pravda o drogách – akce v Berlíně v Německé spolkové republice

Scientologická církev podporuje kampaň Pravda o drogách, která je jednou z největších nevládních vzdělávacích a preventivních kampaní na světě, které jsou zaměřené na zneužívání drog. Bylo přesvědčivě prokázáno, že když mladí lidé dostánou Pravdu o drogách – věcné informace o tom, jaké drogy jsou a co způsobují – konzumace drog přiměřeně klesá.

Scientologie je náboženství vyvinuté humanistou L. Ronem Hubbardem, které nabízí přesnou cestu, která vede k úplnému a jistému pochopení pravé duchovní přirozenosti osoby a jejího vztahu druhým lidem, rodině, skupině, lidstvu a všem formám života, hmotnému vesmíru, duchovnímu vesmíru a Nejvyšší bytosti.
Scientologie se zabývá duchem – nikoliv tělem či myslí – a věří, že člověk je mnohem víc než produkt jeho prostředí nebo jeho genů.

Scientologická církev je uznávána jako hlavní náboženství po celém světě v zemích jako Španělsko, Švédsko, Portugalsko, Maďarsko, Itálie, Spojené státy, Austrálie, Nový Zéland, Kanada a další