Platnost-povinneho-zmluvneho-poistenia-v-zahranici

Platnosť povinného zmluvného poistenia v zahraničí

V dnešnej dobe, kedy sa dá po Európe cestovať takmer bez obmedzení, nám často ani nenapadne zamyslieť sa nad tým, či nám povinné zmluvné poistenie  (PZP) platí aj mimo Slovenska. Mali by ste myslieť na povinnosti, ktoré s cestovaním súvisia a pri motorovom vozidle ide najmä o PZP. Môže sa totiť stať, že v niektorých problematických štátoch ako sú napríklad Kosovo alebo Severný Cyprus budete mať problém. Platnosť PZP jednotlivých krajín je síce vymedzená na zelenej karte, no ak cestujete mimo Európu, je potrebné sa dopoistiť.

Čím sa preukážem, že mám uzatvorené PZP?

Ak uzatvoríte PZP, bude vám doručená poistná zmluva a taktiež potrebné doklady, ktoré slúžia ako potvrdenie o tom, že máte uzatvorené a zaplatené poistenie. Hovoríme o bielej a zelenej karte. Biela karta je potvrdenie, že máte uzatvorené PZP a platí iba v rámci Slovenska. Zelená karta je potvrdenie, ktoré potvrdzuje uzatvorené PZP v zahraničí. Platí v štátoch, ktoré patria do Systému zelenej karty. Ak by ste sa rozhodli cestovať mimo štáty, ktoré sú v Systéme zelenej karty, potrebujete si uzatvoriť hraničné poistenie.

Zelená karta a povinné zmluvné poistenie v zahraničí

Povinné zmluvné poistenie vás chráni pri nečakaných udalostiach na ceste, či ste na Slovensku alebo v inej krajine, ktorá patri do Systému zelenej karty. Tento systém sa týka náhrady škody osobám, ktorým bola táto škoda spôsobená prevádzkou cudzozemského motorového vozidla. To znamená, že ak spôsobíte škodu v štáte, ktorý patrí do Systému zelenej karty, kancelária poisťovateľov v danom štáte nahradí škody poškodenému. Následne si bude náhradu škody žiadať späť u člena Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ak by ste nemali uzatvorené povinné zmluvné poistenie s územnou platnosťou, hrozila by vám vysoká pokuta a aj vymáhanie náhrady škody. Preto vždy myslite na to, či máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Aké doklady budem potrebovať v zahraničí?

Členské štáty Systému zelenej karty sa v rámci kontroly delia na dve skupiny:

  1. Skupina štátov, ktorá akceptuje iba zelenú kartu ako doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia. 
  2. Skupina štátov, ktorá rešpektuje aj medzinárodnú poznávaciu značku vozidla ako potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia. 

No vždy je dobré, ak máte pri sebe zelenú kartu, ktorou preukážete, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. 

Kedy je potrebné uzatvoriť hraničné poistenie?

Hraničné poistenie slúži ako povinné zmluvné poistenie. Je to poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkou cudzozemského vozidla na území SR a na území iného členského štátu Európskych spoločenstiev alebo členského štátu Európskej dohody a voľnom obchode. Hraničné poistenie sa uzátvára v dvoch prípadoch:

  1. Ak vodič cestuje s vozidlom mimo územia, ktoré má v zmluve o povinnom zmluvnom poistení a pre ktoré mu platí. V takomto prípade si na dobu, počas ktorej bude jazdiť v inom štáte uzatvorí hraničné poistenie. Je možné ho uzatvoriť najmenej na 15 dní.
  2. Ak ide o dovoz vozidla zo zahraničia, ktoré nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie na Slovensku. 

Ak budete potrebovať uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, môžete využiť online kalkulačku, ktorá vám vyráta to najvýhodnejšie a najlacnejšie PZP na trhu.