Pane řediteli, zaveďte do školy výuku PowerPointu

Mám za sebou další hodinu evropské ekonomické integrace na vysoké škole, ze které opět odcházím zklamaný. Ani ne z toho, že jsem se nic nedozvěděl, to je u tohoto předmětu běžné, ale spíše z toho, že jsem znovu neviděl kvalitní prezentaci.

Abyste tomu rozuměli, náplní předmětu Evropská ekonomická integrace jsou prezentace, které si připravují jednotliví studenti, a jež, řeknu vám to upřímně, stojí za starou bačkoru.

V poslední hodině před tabulí „odprezentovalo“ dalších šest studentů a ani jednomu z nich opravdu nemohu zatleskat. Nejsem sice žádný odborník přes powerpointové prezentace, ale zhruba vím, jak by měla taková prezentace vypadat, aby alespoň trochu diváka zaujala.

V jednotlivých slidech by měly být vypíchnuty pouze body vaší prezentace, jakási klíčová hesla. To, co jsem mohl vidět ve škole, byla běs a hrůza. Slidy naplněné textem odshora až dolů skutečně mou pozornost neupoutaly.

O to horší bylo, když student cely snímek četl do slova a do písmenka, nic neubral, ani nepřidal. Vždy jsem s předstihem věděl, jakou větu teď řekne. A to rozhodně není dobře.

Když už student toho textu neměl v prezentaci tolik a dokonce občas řekl i něco navíc než bylo napsané na snímku, pro změnu ani jednou nezvedl při prezentaci hlavu, aby se podíval do publika a navázal tak s ním oční kontakt, což je problém z nejzásadnějších.

Už učitel v prvním ročníku střední školy nám v hodině Základy rétoriky zdůrazňoval, ať si hlídáme oční kontakt s diváky a snažíme se je tak udržet v pozoru.

Jsem tedy pro změnu ve výuce na středních školách. V informatice bych se daleko více soustředil právě na program Microsoft PowerPoint, jenž je na mnohých školách podceňován. V životě ho přitom ale téměř každý z nás alespoň jednou využije, minimálně na vysoké škole.

A co se týče samotného přednesu. Určitě bych do všech středních škol, alespoň na jeden rok zavedl hodinu rétoriky, tak jak jsem to měl já, a jsem za to vděčný.

Jste také toho názoru?