Kniha Scientologie: Základy myšlení – Scientologická kniha – co je Scientologie?

Kniha Scientologie: Základy myšlení – Scientologická kniha – co je Scientologie?

kniha Scientologie: Základy myšlení

kniha Scientologie: Základy myšlení

Zlepšete svůj život a svět pomocí knihy, která se snadno čte a předkládá základní pravdy o životě a myšlení. Žádná taková znalost nikdy dříve neexistovala a žádné podobné výsledky nebyly nikdy předtím tak dosažitelné jako ty, kterých bylo docíleno použitím těchto vědomostí. Vybaven touto knihou samotnou může člověk zázračně zlepšovat zdraví, schopnosti a inteligenci lidí. Je o tom, jak funguje život. Je o tom, jak změnit muže, ženy a děti k lepšímu a dosáhnout větší osobní svobody.

Existují i další knihy o Scientologii které vám mohou přiblížit jak funguje lidská mysl.

Co může člověk získat pochopením funkce lidské mysli?

Pokud člověk porozumí fungování mysli, dokáže více pochopit chování ostatních a samozřejmě i své chování a získá důležité informace o životě a o tom jak žít lepší život a otevírá se mu cesta k tomu, aby byl jedinec chopen dosahovat větších úspechů v životě a zbavil se všech cest, které vedou k neúspěchu. Řada lidí se stále dokola a nepochopitelně snaží v životě dělat věci, které nikam nevedou, protože něčemu co se týká života a lidské mysli nerozumí. Scientologie je cesta k porozumění životu a otevření cesty k většímu úspěchu v životě.

Slovo Scientologie doslova znamená “studium pravdy”. Pochází z latinského slova “scio”, což znamená “vědění v plném smyslu slova” a řeckého slova “logos”, což znamená “studium něčeho”.

Scientologie je studium a zvládání ducha ve vztahu k sobě samému, k jiným nebo čemukoli v jeho životě. Scientologické náboženství, jehož příznivce spojuje Scientologická církev, obsahuje mnoho znalostí, počínaje důležitými základními pravdami, mezi které patří:

Člověk je nesmrtelná duchovní bytost, v Scientologii zvaná “thetan”, aby se odlišila od předchozích definic duše, vlastního já a dalších. Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života. Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si je momentálně neuvědomuje – ale může si je uvědomit a využít je. Je schopen nejenom vyřešit své vlastní problémy, dosahovat svých cílů a dosáhnout trvalého štěstí, ale také dosáhnout nových, vyšších stavů vědomí a schopností.

Scientologové nejsou nikdy nuceni, aby něčemu věřili. Pravdivé je pro vás to, co jste sami zpozorovali, že je pravda. Jedinec sám pro sebe objevuje, že Scientologie funguje, a to tak, že používá její principy a pozoruje či prožívá dosažené výsledky.

Pomocí Scientologie dosahují lidé po celém světě dlouho hledaný cíl – skutečné duchovní svobody.