Ideální pronájem v Brně pro absolventy a mladé páry

Ideální pronájem v Brně je pro mladé lidi kvůli stále zvyšujícím cenám něco jako nesplnitelné přání. O pronájem mají všeobecně zájem především vysokoškolští absolventi a mladí lidé ve věku 21 až 26 let, kteří se chtějí osamostatnit. Často ale nevědí, jak vyřešit situaci, kdy plat v prvním zaměstnání na měsíční nájem zkrátka nevystačí. Zjistěte, jaké možnosti moravská metropole mladým lidem nabízí.


Není novinkou, že ceny nájmů i energií meziročně stále rostou. V Brně je stejně jako v ostatních městech po bytech velká poptávka. To si ostatně uvědomují také představitelé města. Snaží se problematickou situaci řešit a myslí při tom nejen na seniory ale i na mladé páry, kterým nabízí „startovací byty“.

O startovací byty však mohou žádat pouze manželské nebo partnerské páry.

Čerstvých absolventů, kteří nemají partnera či partnerku, se bohužel tato velkorysá nabídka města netýká. Zároveň má ale další podmínky.

Ideálním pronájmem v Brně jsou startovací byty pro mladé páry

Mladí lidé v Brně mají šanci získat takzvané startovací byty, které mají alespoň částečně pomoct řešit situaci, kdy si mladé páry nemohou dovolit platit drahé nájmy. Celkem je těchto bytů v moravské metropoli přes 70 a to v různých lokalitách.


Startovací byty mají představovat formu dočasného bydlení, kdy si mladý pár může spořit na bydlení vlastní.

Mladé páry se mohou v předem stanoveném časovém období přihlašovat do výběrového řízení. O byty mohou zažádat manželské nebo partnerské páry mladší 35 let. Jejich společná výplata nesmí přesáhnout částku 49 385 korun a alespoň jeden s páru musí mít uzavřenu smlouvu o spořícím produktu. O tom, kdo nabízené startovací byty získá, rozhoduje losování.


Nájemníci startovacích bytů platí asi čtvrtinu běžných nájmů.

Během doby, kdy v těchto bytech žijí, mají opravdu šanci spořit na hypotéku, která je podle výzkumu v současné době výhodnější než platit nájemné. Proto tuto možnost mladí lidé s radostí vítají, i přes fakt, že si nemohou vybrat lokalitu nebo byt předem prohlédnout.

Spolubydlení

Pokud mladý člověk, který hledá v Brně podnájem, nemá partnera či partnerku nebo se na ně jen při losování neusmálo štěstí, zbývají další dvě možnosti. Levnější alternativou je spolubydlení. Forma bydlení, která je známá tisícům studentů ale také absolventů ve všech městech republiky.

Hlavní výhodou je výrazná úspora peněz.

I když pro mnoho mladých lidí a páru není tato varianta pohodlným řešením, je to snadný způsob, jak v Brně bydlení sehnat a ještě ušetřit. Díky tomu, že je ve městě velké množství studentů, kteří zde po ukončení studií často zůstávají a začínají pracovat, máte velkou šanci, že se vám bude snadno hledat.

Volná místa ve sdílených bytech najdete jednoduše na internetu.

Aktuálně existuje několik portálů, kde je možné se s ostatními lidmi, co hledají nebo nabízí spolubydlení domlouvat. Podobně fungují také facebookové skupiny. 

5 tipů jak vybrat vhodný sdílený byt pro absolventy

· Vyhněte se studentům, kteří si užívají studentský život plnými doušky a několikrát týdně pořádají večírky.

· Zjistěte, jestli takoví studenti nebydlí i v okolních bytech.

· Upřednostněte byt, kde je možné mít vlastní pokoj, kde budete mít více soukromí.

· Nezapomeňte zvážit, kolik času vám zabere cesta do práce.

· Zjistěte, jestli je byt vybaven vším, co budete potřebovat.


Třetí a zároveň nejdražší variantou je hledání vlastního pronájmu. To si však mohou dovolit mladí lidé buď s naspořenými penězi do začátků, nebo s dobrým zaměstnáním. Většina mladých lidí v Brně kvůli úspoře volí spolubydlení nebo využívají startovacích bytů, kterých má podle nových informací v městě přibývat. Nyní víte, jak hledat ideální sdílený byt nebo jaké podmínky musíte splňovat, abyste mohli zažádat o startovací. Myslíte si, že Brno podporuje mladé lidi v otázce bydlení dostatečně?