Archiv pro štítek: pzp poistenie

poistenie-proti-vandalizmu-pohrome

Je moje vozidlo poistené aj voči živelnej pohrome alebo vandalizmu?

Keď sa rozhodujete, aké PZP (povinné zmluvné poistenie) si uzatvoríte, rozhoduje určite viacero faktorov ako sú napríklad cena, rozsah krytia, kvalita asistenčných služieb a aj krytie konkrétnych škôd na vozidle. Z rôznych prieskumov vychádza, že majitelia áut na Slovensku sa obávajú poškodení, ktoré sú zapríčinené napríklad živelnou pohromou alebo vandalizmom. Pýtate sa, či Vám PZP kryje aj takýto druh poškodenia? To sa dočítate v tomto článku.

Špeciálne poistenie k PZP

Existuje špeciálne poistenie, ktoré si môžete uzatvoriť navyše k Vášmu PZP. Toto poistenie kryje škody v prípade vandalizmu, krádeže a tiež aj škody spôsobené živelnými pohromami. Takéto poistenie môžete mať lacnejšie ak ste starší a skúsenejší vodič, bývate v menšom meste alebo obci, ak v aute vozíte dieťa a jazdíte len v SR alebo okolitých štátoch (ČR, Maďarsko alebo Poľsko).

Pred akými živelnými pohromami som poistený

Je veľa okolností, ktoré spadajú pod živelné pohromy, ako napríklad požiar, výbuch, úder blesku, náraz lietadla, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, pád stromov a iných predmetov alebo aj zemetrasenie.

Ako predísť poškodeniu

Živelné pohromy nevieme predvídať. Sú nevyspitateľné a môžu prísť z hodiny na hodinu. Preto by ste mali myslieť dopredu a byť poistený. Sú dve možnosti ako môžete predísť tejto nečakanej udalosti. Jednou z možností je uzavrieť si k PZP pripoistenie proti prírodným živlom a druhou možnosťou je uzavrieť si havarijné poistenie. Ak by ste sa rozhodli pre havarijné poistenie, uzatvorte si také, ktoré kryje aj poškodenie spôsobené živelnou pohromou.

Pripoistenie proti prírodným živlom k PZP

Dnes poisťovne ponúkajú k PZP rôzne pripoistenia. Môžete si pripoistiť poškodenie čelného skla, batožinu alebo úraz a samozrejme je možnosť pripoistiť sa proti živelným pohromám. Niektoré poisťovne ponúkajú takéto pripoistenie už v cene PZP, pri iných je možné si ho dokúpiť.

Ako si takéto poistenie uzatvorím?

Je na Vás ako sa rozhodnete. Máte však možnosť uzatvoriť si havarijné poistenie alebo sa jednoducho len pripoistiť. No môže sa stať, že výhodná cena nemusí byť vždy zárukou kvalitnej poistnej ochrany vozidla. Preto sa čo najviac informujte pri uzatváraní poistenia a zistite si všetky výhody aj nevýhody.

 

mate-prasknute-celne-sklo

Máte prasknuté čelné sklo? Toto by ste mali vedieť.

Poškodenie čelného skla patrí medzi najčastejšie poškodenia osobných automobilov. I preto bolo donedávna takmer nemožné, aby ste si z povinného zmluvného poistenia mohli nárokovať preplatenie škody prasknutého čelného skla vymrštením kameňa spod iného vozidla. To sa však zmenilo. Najvyšší súd SR uznal, že vymrštenie kameňa je dôsledkom prevádzky vozidla, a teda sa na takúto škodu vzťahuje PZP.

Čo robiť, keď Vám niekto praskne čelné sklo?

V prvom rade ho treba zastaviť a spísať s ním zápis o škodovej udalosti, ktorý sa potom pošle poisťovni, kde má vodič, ktorý spôsobil škodu uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak druhý vodič, nezastal, zapíšte si aspoň jeho evidenčné číslo. Ako dôkaz, že Vám škodu spôsobil, môže poslúžiť videozáznam, pokiaľ samozrejme máte vo vozidle kameru. Postačí však aj výpoveď aspoň dvoch svedkov, ktorí dosvedčia, že škodu spôsobilo dané vozidlo. Jednoducho treba dokázať súvislosť medzi vznikom škody a prevádzkou motorového vozidla.

Kedy PZP nestačí?

Povinné zmluvné poistenie Vám nepostačí, pokiaľ neviete dokázať kto Vám škodu spôsobil. Vodiča sa Vám nepodarilo zastaviť alebo identifikovať. Resp. ste prišli k svojmu odstavenému autu a vidíte na skle prasklinu. Vtedy je účinné mať zriadené pripoistenie na túto škodovú udalosť alebo mať uzatvorené havarijné poistenie. Výhodou havarijného poistenia je skutočnosť, že na náhradu škody máte nárok aj keď Vám čelné sklo pukol konár zo stromu, či kus ľadu zo strechy.

Konečne majú vodiči možnosť využiť aj takúto výhodu povinného zmluvného poistenia. Ak máte dôkaz o tom, že Vám nejaké vozidlo jeho prevádzkou spôsobilo škodu na Vašom čelnom skle, poisťovňa je zo zákona povinná Vám túto škodu uhradiť. Ak by sa tak nestalo, nebojte sa obrátiť na súd, kde je vysoká pravdepodobnosť, že Vašej žiadosti vyhovejú.

Platnost-povinneho-zmluvneho-poistenia-v-zahranici

Platnosť povinného zmluvného poistenia v zahraničí

V dnešnej dobe, kedy sa dá po Európe cestovať takmer bez obmedzení, nám často ani nenapadne zamyslieť sa nad tým, či nám povinné zmluvné poistenie  (PZP) platí aj mimo Slovenska. Mali by ste myslieť na povinnosti, ktoré s cestovaním súvisia a pri motorovom vozidle ide najmä o PZP. Môže sa totiť stať, že v niektorých problematických štátoch ako sú napríklad Kosovo alebo Severný Cyprus budete mať problém. Platnosť PZP jednotlivých krajín je síce vymedzená na zelenej karte, no ak cestujete mimo Európu, je potrebné sa dopoistiť.

Čím sa preukážem, že mám uzatvorené PZP?

Ak uzatvoríte PZP, bude vám doručená poistná zmluva a taktiež potrebné doklady, ktoré slúžia ako potvrdenie o tom, že máte uzatvorené a zaplatené poistenie. Hovoríme o bielej a zelenej karte. Biela karta je potvrdenie, že máte uzatvorené PZP a platí iba v rámci Slovenska. Zelená karta je potvrdenie, ktoré potvrdzuje uzatvorené PZP v zahraničí. Platí v štátoch, ktoré patria do Systému zelenej karty. Ak by ste sa rozhodli cestovať mimo štáty, ktoré sú v Systéme zelenej karty, potrebujete si uzatvoriť hraničné poistenie.

Zelená karta a povinné zmluvné poistenie v zahraničí

Povinné zmluvné poistenie vás chráni pri nečakaných udalostiach na ceste, či ste na Slovensku alebo v inej krajine, ktorá patri do Systému zelenej karty. Tento systém sa týka náhrady škody osobám, ktorým bola táto škoda spôsobená prevádzkou cudzozemského motorového vozidla. To znamená, že ak spôsobíte škodu v štáte, ktorý patrí do Systému zelenej karty, kancelária poisťovateľov v danom štáte nahradí škody poškodenému. Následne si bude náhradu škody žiadať späť u člena Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ak by ste nemali uzatvorené povinné zmluvné poistenie s územnou platnosťou, hrozila by vám vysoká pokuta a aj vymáhanie náhrady škody. Preto vždy myslite na to, či máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Aké doklady budem potrebovať v zahraničí?

Členské štáty Systému zelenej karty sa v rámci kontroly delia na dve skupiny:

  1. Skupina štátov, ktorá akceptuje iba zelenú kartu ako doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia. 
  2. Skupina štátov, ktorá rešpektuje aj medzinárodnú poznávaciu značku vozidla ako potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia. 

No vždy je dobré, ak máte pri sebe zelenú kartu, ktorou preukážete, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. 

Kedy je potrebné uzatvoriť hraničné poistenie?

Hraničné poistenie slúži ako povinné zmluvné poistenie. Je to poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkou cudzozemského vozidla na území SR a na území iného členského štátu Európskych spoločenstiev alebo členského štátu Európskej dohody a voľnom obchode. Hraničné poistenie sa uzátvára v dvoch prípadoch:

  1. Ak vodič cestuje s vozidlom mimo územia, ktoré má v zmluve o povinnom zmluvnom poistení a pre ktoré mu platí. V takomto prípade si na dobu, počas ktorej bude jazdiť v inom štáte uzatvorí hraničné poistenie. Je možné ho uzatvoriť najmenej na 15 dní.
  2. Ak ide o dovoz vozidla zo zahraničia, ktoré nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie na Slovensku. 

Ak budete potrebovať uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, môžete využiť online kalkulačku, ktorá vám vyráta to najvýhodnejšie a najlacnejšie PZP na trhu.