Archiv pro rubriku: Ostatní

Co je Scientologie? – kdo hledá sebe-zlepšení ten už našel

Dveře Scientologie jsou otevřené pro každého, kdo hledá sebe-zlepšení. Každý si může přijít prohlédnout a na vlastní oči vidět, o čem Scientologie je.

Scientologové pocházejí ze všech koutů světa a všech vrstev. Jsou mezi nimi podnikatelé, doktoři, ženy v domácnosti, právníci, prodejci, zdravotní sestry, studenti, sekretářky, sportovci, umělci, zpěváci, spisovatelé, herci a další.

 

Překonávání vzestupů a pádů v životě

Proč jsou někteří lidé častěji nemocní než ostatní? Proč jsou někteří lidé náchylní k nehodám? A existuje vůbec důvod, proč někteří lidé žijí svůj život na emoční houpačce, jeden den se jim daří a další den se mají špatně?

Existuje pro to vysvětlení a nemá to nic společného s bohy, osudem nebo postavením hvězd. Opravdový důvod, který zapříčiňuje tyto jevy a přináší jejich vyřešení, byl vysvětlen v Scientologii.

L. Ron Hubbard byl schopen přehlédnout složitosti lidského chování a objevit faktory, které vysvětlují jev lidského útlaku. Protože to, co způsobuje tyto zdánlivě náhodné události, je utlačování jinými lidmi. Ve výňatcích z jeho děl, z nichž je tato brožurka sestavena, objevíte, jak rozpoznat lidi, kteří vám přejí něco špatného a těch, kteří by měli být vašimi přáteli. Zjistíte, proč se některým lidem v životě daří špatně a jak jim můžete pomoci opět získat zdraví, štěstí a spokojenost. Dozvíte se o mechanismech, které tuto destruktivní a přesto velmi běžnou situaci způsobují, a o způsobech, jak tomu čelit. Jsou to informace, které by mohly ve skutečnosti viditelně a okamžitě změnit váš život, stejně jako změnily životy ostatních lidí.

urz: Překonávání vzestupů a pádů v životě. KURZY NA ZLEPŠENÍ ŽIVOTA jsou velmi účinné, protože obsahují skutečně důležité údaje, týkající se naléhavých problémů v životě. Na témata vztahů, osobní motivace, manželství, dětí, poctivosti atd. je dostupné množství informací. Ale které údaje jsou ty podstatné? Jaké vědomosti musíte mít, abyste skutečně měli lepší život?

Kurz: Překonávání vzestupů a pádů v životě. KURZY NA ZLEPŠENÍ ŽIVOTA jsou velmi účinné, protože obsahují skutečně důležité údaje, týkající se naléhavých problémů v životě. Na témata vztahů, osobní motivace, manželství, dětí, poctivosti atd. je dostupné množství informací. Ale které údaje jsou ty podstatné? Jaké vědomosti musíte mít, abyste skutečně měli lepší život?

Brožura Manželství - Tam, kde byla kdysi rodina pevným základem, na kterém stálo vše ostatní, jsou dnes její zničené154808 trosky zdrojem mnohého, co trápí tuto společnost. A i když počet manželství stále převyšuje počet rozvodů, tento rozdíl se rychle zmenšuje. Manželství se pomalu stává zřízením, které selhalo. L. Ron Hubbard toho napsal mnoho o mezilidských vztazích a mnohé z toho je použitelné pro ten nejosobnější z nich. V této brožurce objevíte metody jak vytvořit fungující manželství, důvody, proč mnohá manželství selhávají, jak zjistit, zda se partneři k sobě hodí, i jak zachránit rozpadající se manželství. Ačkoli jsou časopisy zaplněné radami ,,populárních´´ psychologů, trend se pouze zhoršuje. Tato brožura obsahuje skutečná řešení- funkční řešení- která je možné použít pro zlepšení jakéhokoli důvěrného vztahu.

Brožura Manželství – Jak začít úspěšné manželství, nebo jak ho dát dohromady, když se začíná rozpadat. Tam, kde byla kdysi rodina pevným základem, na kterém stálo vše ostatní, jsou dnes její zničené trosky zdrojem mnohého, co trápí tuto společnost. V uvedené brožurce najdete informace a postupy jak vytvořit fungující manželství. Můžete objevit důvody, proč mnohá manželství selhávají, jak zjistit, zda se partneři k sobě hodí, i jak zachránit rozpadající se manželství.

manželství

Tam, kde byla kdysi rodina pevným základem, na kterém stálo všechno ostatní, jsou dnes její zničeny trosky zdrojem mnohého, co trápí společnost. A i když počet sňatků stále převyšuje počet rozvodů, tento rozdíl se rychle zmenšuje. Manželství se pomalu stává zřízením, které selhalo.

L. Ron Hubbard napsal toho hodne o mezilidských vztahu a mnohé z toho je použitelné pro ten nejosobnější z těchto vztahů. V této brožuře objevíte metody, jak vytvořit fungující manželství, důvody, proč mnohé manželství selhávají, jak se partneři sobě hodí, a jak zachránit ‚rozpadající se manželství.

I když jsou časopisy zaplněny radami „populárních“ psychology, trend se pouze zhoršuje. Tato brožura obsahuje skutečné řešení – funkční řešení – které se dají použít k vyřešení jakéhokoliv důvěrného vztahu.

děti

 

Výchova šťastného a zdravého dítěte není něco, čemu by se většina rodičů učila. Ve skutečnosti, navzdory svým nejlepším úmyslem, dělají po celou výchovy pouze samé chyby. V důsledku toho se příliš často v rodinách setkáváme se špatnými vztahy spojenými s neustálým napětím mezi rodiči a dětmi.

Toto není přirozený stav. Ve skutečnosti se tomu dá zcela vyvarovat. L. Ron Hubbard vyvinul mnoho metod, aby v dětech a jejich rodičích rozvinul to nejlepší. V této brožuře se dočtete o některých z těchto metod a objevů týkajících se toho, jak vychovat dítě, aniž jste zlomili jeho ducha; jak mít dítě, které bude ochotné přispět rodině, jak můžete dítěti pomoci rychle překonávat každodenní výbuchy a trápení v životě.

Výchova dítěte by měla být radostí. A může to tak být. Ve skutečnosti to může být ze všech lidských zážitků ten, který přináší v životě nejvíce uspokojení. Používání scientologických přístupů při výchově dítěte může zaručit, že děti budou šťastné, milující a produktivní, a že se stanou hodnotnými členy společnosti, v níž žijí.

 Brožura Děti - Chtěli byste mít dobré vztahy se svým dítětem? Máte miminko, které v noci pláče a nevíte co s ním? Jak žít s dětmi? V této brožurce najdete základní principy, které vám pomohou při výchově vašich potomků, aby byli šťastní, měli vás rádi a stali se hodnotnými členy společnosti. Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít.

Brožura Děti – Chtěli byste mít dobré vztahy se svým dítětem? Máte miminko, které v noci pláče a nevíte co s ním? Jak žít s dětmi? V této brožurce najdete základní principy, které vám pomohou při výchově vašich potomků, aby byli šťastní, měli vás rádi a stali se hodnotnými členy společnosti. Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít.

Emoční škála - Stupnice emočních stupňů - životně důležitý nástroj pro jakýkoli aspekt života, který zahrnuje žití s lidmi - je měřítko, které ukazuje na škálu emocionální stupňů, které člověk může prožívat. "Emočním stupněm" se rozumí okamžitý nebo pokračující emoční stav člověka. Emoce, jako je strach, zlost, smutek, nadšení a jiné, které lidé zažívají, jsou zobrazeny na této stupnici. Obratné používání této stupnice umožňuje, předvídat a rozumět lidskému chování ve všech jeho projevech. Tato Emoční stupnice vykresluje klesající spirálu života z plné vitality a vědomí přes poloviční vitalitu a částečné bezvědomí až k smrti.

Emoční škála – Stupnice emočních stupňů – životně důležitý nástroj pro jakýkoli aspekt života, který zahrnuje žití s lidmi – je měřítko, které ukazuje na škálu emocionální stupňů, které člověk může prožívat. „Emočním stupněm“ se rozumí okamžitý nebo pokračující emoční stav člověka. Emoce, jako je strach, zlost, smutek, nadšení a jiné, které lidé zažívají, jsou zobrazeny na této stupnici.
Obratné používání této stupnice umožňuje, předvídat a rozumět lidskému chování ve všech jeho projevech.
Tato Emoční stupnice vykresluje klesající spirálu života z plné vitality a vědomí přes poloviční vitalitu a částečné bezvědomí až k smrti.

Pochopení a předpovídání, co lidé udělají

Jak často jste slyšeli někoho říct: ,, Já ho nechápu „? Nerozumné, nepředvídatelné činy se občas zdají být mezi našimi blízkými něčím zcela běžným. Ve skutečnosti tu nikdy neexistovala funkční metoda, jak spolehlivě předvídat lidské chování – až dosud.

L. Ron Hubbard vyvinul právě takovou metodu, která je použitelná na všechny lidi bez výjimky.

S těmito údaji je možné přesně předpovědět případné chování manželky, obchodního partnera, zaměstnance nebo přítele, spíše než s nimi navážete nějaký vztah. Riziku zahrnutému v mezilidském vzájemném působení se můžeme vyhnout úplně nebo ho minimalizovat, když víme spolehlivě předvídat, jak se lidé budou chovat.

Porozuměním a používáním informací v této brožuře, budou všechny stránky lidských vztahů produktivnější a uspokojivější. Budete vědět, s kým se setkávat a komu se vyhnout, a budete schopni pomoci těm, kteří se zmítají v nepříjemných situacích s druhými. Představte si, že budete ve velmi krátkém čase vědět, jak se lidé budou chovat v jakékoliv dané situaci. Taková věc je možná a můžete být schopni předvídat to vždy a pokaždé.

Jak řešit konflikty

Zdá se, že lidé mívají často problémy vycházet jeden s druhým. Rodiny se hádají, sousedé jsou k sobě nevraživí, státy bojují jeden proti druhému. Musí to tak být?

Antropologové, sociologové, psychologové a další říkají, že ano. Na základě pozorování dlouhé historie lidského nesnášenlivého chování tvrdí, že člověk má zvířecí instinkty, nebo že je ve své pravé podstatě násilnický a antisociální.

Popravdě řečeno, člověk je spíše mírumilovný, ale může být dohnán, jakož jedinec i jako kolektiv, k nenávisti a násilí.

Při zkoumání příčin násilí, L. Ron Hubbard odhalil základní a přirozený zákon lidských vztahů, který vysvětluje, proč je tak často obtížné napravit konflikty mezi lidmi. Poskytl tím nesmírně cenný prostředek, který umožňuje vyřešit každý konflikt, ať už mezi sousedy, spolupracovníky nebo dokonce státy.

V této brožuře zjistíte, jak pomoci jiným vyřešit jejich názorové rozdíly a obnovit mírumilovné vztahy. Mír a harmonie mezi lidmi může být více než jen sen. Rozsáhlé použití tohoto zákona změní tento sen ve skutečnost.

Brožůra Jak řešit konflikty - Při zkoumání příčin násilí odhalil L. Ron Hubbard základní a přirozený zákon lidských vztahů, který vysvětluje, proč je tak často těžké konflikty mezi lidmi napravit. Poskytl tím nesmírně cenný prostředek, který umožňuje vyřešit každý konflikt, ať už mezi sousedy, spolupracovníky či dokonce státy. V této knize zjistíte, jak pomoci jiným vyřešit jejich názorové rozdíly a obnovit pokojné vztahy. Mír a harmonie mezi lidmi může být více než pouhý sen. Rozsáhlé používání tohoto zákona změní sen ve skutečnost.

Brožůra Jak řešit konflikty – Při zkoumání příčin násilí odhalil L. Ron Hubbard základní a přirozený zákon lidských vztahů, který vysvětluje, proč je tak často těžké konflikty mezi lidmi napravit. Poskytl tím nesmírně cenný prostředek, který umožňuje vyřešit každý konflikt, ať už mezi sousedy, spolupracovníky či dokonce státy. V této knize zjistíte, jak pomoci jiným vyřešit jejich názorové rozdíly a obnovit pokojné vztahy. Mír a harmonie mezi lidmi může být více než pouhý sen. Rozsáhlé používání tohoto zákona změní sen ve skutečnost.

Brožura Assisty - Pomoc při nemocech a zraněních . Použití dotykového Assistu není omezeno jen na zranění. Jejich použití není omezeno jen na opuchlou ruku nebo spálené zápěstí. Mohou být použity na zmírnění tupé bolesti v zádech, trvající bolesti uší, rozrušený žaludek. Ve skutečnosti je počet tělesných obtíží, na které lze tyto jednoduché, ale výkonné procesy použít, neomezený!

Brožura Assisty – Pomoc při nemocech a zraněních . Použití dotykového Assistu není omezeno jen na zranění. Jejich použití není omezeno jen na opuchlou ruku nebo spálené zápěstí. Mohou být použity na zmírnění tupé bolesti v zádech, trvající bolesti uší, rozrušený žaludek. Ve skutečnosti je počet tělesných obtíží, na které lze tyto jednoduché, ale výkonné procesy použít, neomezený!

Asistují na nemoci a zranění

Lidé v průběhu života někdy utrpí zranění. Lidské tělo je vystaveno nemocem, zraněním a různým nehodám náhodného nebo záměrného charakteru.

Po celá staletí usilovali náboženství o usnadnění tělesného utrpení člověka. Metody byly různé, od modlitby až po přikládání rukou. Zároveň se objevilo množství pověr, aby vysvětlili jejich příležitostnou účinnost. No běžně se věřilo, bez ohledu na použitou metodu, že duch může ovlivňovat tělo.

V dnešní době medicína léčí tělo, když s ním něco není v pořádku. Skoro úplně však přehlíží vztah duchovní bytosti ke svému tělu a účinek, který duchovní bytost má na tělo.

Ve skutečnosti má jedinec sám, po jakémkoli nezbytném lékařském ošetření, ohromnou schopnost ovlivnit tělo a jeho dobré nebo špatné zdraví.

L. Ron Hubbard vyvinul sled praktických použití svých objevů pro mentální a duchovní stránku tělesných obtíží člověka. A tím, jak se vyvíjelo stále více a více technik, začala se používat nová technologie nazvaná „asistovat“ (anglické slovo „assist“ znamená „pomoc“).

Množství způsobů, jak asistovat používat, je téměř neomezené. Pomohou vždy a často mají zázračné výsledky. Dnes existují tucty asistovat pro širokou škálu situací a několik nejzákladnějších a nejpoužívanějších je zařazeno do této brožury.

Integrita a čestnost, sebe-úcta

Co způsobuje, že se l’lidé odtahují z účasti na životě? Bezstarostné dítě vyroste v zamĺknnutého a ostražitého dospívajícího. Žena, která je úspěšná ve své kariéře, opouští jeden osobní vzorec za druhým, trpí nedostatkem úcty sama k sobě. Důchodce při pohledu na své životní volby dívá na svůj život s lítostí.

Pro tyto až příliš běžné scénáře existuje důvod. Nejsou to scénáře, které se „jen stanou“, a není to ani osud, který ích připravuje. L. Ron Hubbard nashromáždil obrovské množství výzkumu, který se bezprostředně zabývá základním důvodem – proč se někdo odtáhne od ostatních a ztratí svou integritu – a řeší ho. Vyvinul přesný způsob, jak můžete lidem pomoci ‚opět získat jejich pocit čestnosti a vlastní hodnoty. Zničené sny a lítost nad minulost’ou nemusí přetrvávat, aby lidi odťahovali z účasti na přítomnosti.

Existuje mechanismus, který způsobuje, že se lidé odtahují od i vztahu, rodin, skupin a také od svých snů. A takové situace se dají napravit. V této brožuře zjistíte, jak můžete pomoci ‚ostatním obnovit jejich integritu a chut‘ do života. Je to nový pohled na starý problém a to znamená, že už nemusíte více bezmocně sedět a pozorovat trápení ostatních. Namísto toho budete mít k dispozici prostředky, které takové trápení dokáží zcela vyřešit.

brožura Integrita a čestnost - Člověk už dávno zjistil, že etika je matoucí téma. V nedávných desetiletích začala být matoucí ještě více. Jak může někdo vědět, jestli to, co dělá, je správné nebo špatné? Když vidí, že nečestní lidé mají moc, zločinci jsou propouštěni na svobodu, upouští se od tradičních hodnot, má možná pocit, že by si měl zvolit tu snadnou cestu. ,,Jiní podvádějí na daních, proč bych neměl já? ´´ ,,Jiné děti také kradou v obchodech, a co na tom?´´ Ale bez ohledu na cokoli jiného, člověk musí žít sám se sebou. Jak si může být člověk pod velkým tlakem, který je na něj vyvíjen, jistý, že jeho volby budou pro něj, jeho rodinu a každý aspekt jeho života a jeho budoucnosti ty nejlepší? L. Ron Hubbard 155809dosáhl významného objevu v oboru etiky, který zahrnuje nejen zjednodušení a kodifikaci tohoto předmětu, ale i vyvinutí funkční technologie, která je použitelná v našem běžném životě a která přinese více štěstí, prosperity a přežití.

brožura Integrita a čestnost – Člověk už dávno zjistil, že etika je matoucí téma. V nedávných desetiletích začala být matoucí ještě více. Jak může někdo vědět, jestli to, co dělá, je správné nebo špatné? Když vidí, že nečestní lidé mají moc, zločinci jsou propouštěni na svobodu, upouští se od tradičních hodnot, má možná pocit, že by si měl zvolit tu snadnou cestu. ,,Jiní podvádějí na daních, proč bych neměl já? ´´ ,,Jiné děti také kradou v obchodech, a co na tom?´´ Ale bez ohledu na cokoli jiného, člověk musí žít sám se sebou. Jak si může být člověk pod velkým tlakem, který je na něj vyvíjen, jistý, že jeho volby budou pro něj, jeho rodinu a každý aspekt jeho života a jeho budoucnosti ty nejlepší? L. Ron Hubbard 155809dosáhl významného objevu v oboru etiky, který zahrnuje nejen zjednodušení a kodifikaci tohoto předmětu, ale i vyvinutí funkční technologie, která je použitelná v našem běžném životě a která přinese více štěstí, prosperity a přežití.

Brožura Komunikace - Člověk je do té míry mrtvý, do jaké nedokáže komunikovat. Je do té míry živý, do jaké míry komunikovat dokáže. Co je to vůbec komunikace? Najdete zde také praktická cvičení, jak se komunikaci naučit či zlepšit.

Brožura Komunikace – Člověk je do té míry mrtvý, do jaké nedokáže komunikovat. Je do té míry živý, do jaké míry komunikovat dokáže. Co je to vůbec komunikace? Najdete zde také praktická cvičení, jak se komunikaci naučit či zlepšit.

Komunikace

„Člověk je do té míry živý, do jaké dokáže komunikovat. A komunikace je stránkou života, kterou prozkoumal skutečně velice důkladně, a napsal na toto důležité téma bezpočet prací. Schopnost komunikovat je velice důležitá v jakékoliv oblasti mezilidských vztahů. Koneckonců, komunikace je vlastně jedinou činností, kterou všichni lidé sdílejí.

Přínos efektivní komunikace je příliš rozsáhlý na to, abychom jej zde uvedli ve vší úplnosti, protože obohacuje všechny stránky života od osobních až po pracovní. Schopnost komunikovat je základem úspěchu v každé činnosti.

V této brožurce se dozvíte, z čeho se skládá dobrá komunikace a jak poznat špatnou komunikaci, dozvíte se, z jakých částí se komunikace skládá a jak je použít. Také se dozvíte, proč více komunikace a ne méně, přináší jednotlivci větší svobodu.

Tato brožurka také obsahuje mnohá cvičení vyvinutá panem Hubbardem, která zvyšují úroveň komunikace a mají obrovské praktické využití v životě. Důkladné porozumění těmto údajům vám poskytne nástroje, které můžete používat celý život

 

scientologie herečky, herci, zpěvačky, zpěváci – umělci a scientologie

Když se řekne scientologie, většina z nás si vzpomene na Toma Cruise, Johna Travoltu, Eriku Christensen, Catherine Bell, Jennu Elfman či Kirstie Alley. Zahraniční média však čas od času zveřejní seznam dalších slavných stoupenců, o kterých to mnozí lidé vůbec nevěděli. Některá jména na seznamech jsou překvapivá. Jako třeba Will Smith.

Čeleny Scientologické církve jsou však i mnohé další herečky, herci, zpěvačky, zpěváci a další umělci.

Laura Prepon

Laura Prepon je americké herečka, producentka a spisovatelka. Její herecká kariéry začala v roce 1995. Je známá zejména díky roli Donny Pinciotti v sitkom seriálu televize Fox „To jsou sedmdesátky“ (That´70s), který se vysílal v letech 1998 až 2006, dále jí mohli američtí televizní diváci vidět v komediálním seriálu Oranžová je nová černý (Orange is the new Black) na Netfix v roli Alex Vause.

Laura Prepon Hollywood a Scientologie

Laura Prepon Hollywood a Scientologie

Bude dále k vidění ve filmové adaptaci Paula Hawkinse Dívka ve vlaku (The Girl on the Train). Prepon se narodila 7. března 1980 ve Watchung v New Jersey jako nejmladší dítě vysokoškolské učitelce Marjorie Prepon a ortopedickému chirurgovi Michaelu Preponovi. Laura je nejmladší z 5 dětí. Její rodina má kořeny mezi ruskými židy a irskými katolíky. Její praprapraděda byl generálem Americké unie ve Americké válce Severu proti Jihu Joseph Bradford Carr. Lauřin otec zemřel ve věku 49 let, když bylo Lauře jen 13 let při operaci srdce. Prepon navštěvovala střední školu Watchung Hills Regional High School.

 

Scientologická církev má své členy po celém světě a výjimkou nejsou ani známé osobnosti. Nejznámějším zastáncem této víry je bezpochyby Tom Cruise

Slavní herci a scientologie – Tom Cruise

Slavní herci a scientologie – Tom Cruise

Tom Cruise se narodil v roce 1962 a po nelehkém období dětství a dospívání se začal věnovat herecké kariéře. Celosvětový věhlas mu přinesla role ve snímku z roku 1986 s názvem Top Gun. Mezi jeho další výrazné filmy patří Rain Man, Firma, Interview s upírem nebo Mission Impossible. Stále patří k nejlépe placeným hercům Hollywoodu.

John Travolta

Neméně známým čelním zastáncem scientologie je i americký herec a tanečník John Travolta. Ke scientologii přestoupil v roce 1975 a v této víře ho utužilo nejen jeho přátelství s Tomem Cruisem, ale také pomoc, kterou mu církev poskytla po tragické smrti jeho šestnáctiletého syna. Jeho syn Jett zemřel poté, co se po epileptickém záchvatu udeřil do hlavy. Scientologové mu nabídli každodenní pomoc, která Travoltovi pomáhala vyrovnat se

John Travolta – Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

John Travolta – Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

John Travolta se narodil v roce 1954 v New Yersey. Počátky jeho herecké kariéry sahají do sedmdesátých let, světovou slávu mu přinesla Pomáda. Podobně úspěšný snímek byl až o několik desítek let později Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Kromě typických akčních filmů má na kontě i andělskou komedii Michael, drama Fenomén nebo komedii Kdopak to mluví.

Jak Travolta, tak Cruise jsou nejhlasitějšími zastánci scientologie na světě. U příležitosti otevření monumentálního sídla této církve v Clearwateru na Floridě stáli oba v první řadě a nadšeně tleskali.

 

Bijou Lilly Phillips

Bijou Lilly Phillips je americká herečka, modelka a zpěvačka, která se narodila 1. dubna 1980 v Greenwich, Connecticut v USA. Kariéra Bijou Phillips začala v modelingu, když jí bylo 13. let, stala se jednou z nejmladších modelek, která se objevila na titulní stránce italské mutace časopisu Vogue.

Bijou Phillips - herečka, zpěvačka, modelka a scientoložka, kterou můžete vidět v televizi

Bijou Phillips – herečka, zpěvačka, modelka a scientoložka, kterou můžete vidět v televizi

Bijou Phillips také vystupovala v několika reklamách pro Calvin Klein. Její první muzikantský počin bylo album I’d Rather Eat Glass které nahrála v roce 1999. Diváci jí mohli vidět ve filmech jako  Black and White (1999), Almost Famous (2000), Bully (2001), Octane (2003), The Door in the Floor (2004),Venom (2005), Hostel: Part II (2007), a Choke (2008). Od roku 2010 do roku 2013 Bijou Phillips hrála roli Lucy Carlylové v televizním seriálu Raising Hope

 

Jenna Elfman

Jenna Elfman – Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Jennifer Mary Butala se narodila 30. září 1971 ve slunečním Los Angeles Sue a Richardu. Od útlého věku sportovala, aktivně se věnovala baletu a soutěžnímu tanci, ale kvůli několika vážnějším zraněním s těmito aktivitami později přestala.

Jenna Elfman americká herečka která se hlásí k scientologii

Jenna Elfman americká herečka která se hlásí k scientologii

Jenna Elfman patří mezi další Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Jenna Elfman patří mezi další Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

S tancem se spojovaly i Jenniny teenagerské roky na umělecky zaměřené střední škole Los Angeles County High School for the Arts. Divadelnímu herectví se začala věnovat na California State University.

Poprvé se Jenna objevila před kamerou v roce 1990 při natáčení videoklipu ke skladbě HALO od Depeche Mode. I díky hodinám herectví od Miltona Ketselasa se stále častěji začala objevovat jako v reklamách, tak i v televizních seriálech. Postupně vystřídala vedlejší úkoly ve FRESHMAN Dorma (1992), THE GEORGE CARLIN SHOW (1994), pointman (1995), THE MONROES (1995), Roseanne (1995), MURDER ONE (1996), ALMOST PERFECT (1996) a Towne (1996 ).

tantra-masaz

Prečítajte si, ako prebieha tantrická masáž krok za krokom

Tantrická masáž je unikátny masážny rituál, pri ktorom prichádza k stretnutiu dvoch ľudí (klient a masérka) a je plný nehy, úcty a citlivosti k telu ale i duši prijímajúceho. Hoci má tantra masáž určené postupy, môže sa líšiť v detailoch. No kvalita masáže zostáva rovnaká. V tomto článku Vám popíšeme, ako takáto masáž prebieha od začiatku do konca.

Príchod do salónu

Pri tantrickej masáži hrá veľkú úlohu súkromie a komfort. Musíte sa cítiť pohodlne a všetky negatívne myšlienky nechajte za dverami. Po tom ako prídete a odložíte si topánky a kabát, sa stretnete s Vašou tantra masérkou. Tá Vás odvedie do masážnej miestnosti, kde býva pripravené občerstvenie. Masérka Vám povie postup, ako bude masáž prebiehať a tak isto je tu priestor na Vaše otázky. Môžete sa podeliť o Vaše prípadné skúsenosti s tantra masážou a aj o Vaše priania a potreby.

Úvodný rituál tantra masáže

Po príjemnom úvodnom zoznámení a rozhovore prichádza na rad kúpeľ. Budete mať nachystanú osušku a jemnú šatku (sarong – používa sa v Indii ako rituálny odev). Aby bola atmosféra dokonalá, dotvára ju príjemná orientálna hudba, v miestnosti cítite príjemnú vôňu vonných olejov a tyčiniek. Keď Vaša očista skončí, zazvoníte zvončekom na masérku a masáž môže začať.

Začiatok rituálu

Po príchode masérky sa začína ten pravý rituál. Masáž začína rituálom v stoji, ktorý je prejavom úcty k prijímajúcemu. Pri tomto rituále sa naladíte jeden na druhého. Nemusíte pri ňom robiť vôbec nič, o všetko sa postará masérka. Telom začnete cítiť prechádzať ľahké chvenie a sledujete ako sa Vám prebúdzajú zmysli a pozornosť. Keď Vás masérka objíme, prestávate premýšľať a od tej chvíle sa sa oddávate pocitom a dotykom. Na konci rituálu prichádza odloženie sarongu.

Začína masáž

Odložíte sarong, celé telo sa Vám chveje. Masáž prechádza do fázy, ktorá je zameraná na odbúranie stresu a napätia, pri ktorej Vám masérka masíruje hlavu, chodidlá a trapézy, pričom používa horúce uteráky, ktoré sú obohatené o vonné esencie. Vaše telo je masírované príjemnými kožušinkami, pierkami a inými jemnými predmetmi. Po celom tele Vám prechádza vzrušenie. Aby ste sa však uvoľnili čo najlepšie, čaká Vás olejová masáž celého tela. Na Vašom tele nebude miesto, ktoré by zostalo bez dotyku.  

Intímne miesta

Dobre viete, že súčasťou tantra masáže je aj masáž intímnych partií na Vašom tele. A práve teraz prichádza čas masáže, kedy sa masérka približuje k Vašim intímnym miestam. Máte pocit, že sa chcete celý oddať do rúk masérky a hanblivosť akoby vyprchala. Zažívate neopísateľné pocity a v tom momente zisťujete čo je to tantra masáž. Masérka sa Vám naplno venuje a pomáha Vám dýchať a rozvádzať energiu po celom tele.

Dozvuky a relax

Práve v tomto momente Vám chodí hlavou, čo ste prežili a predýchavate tento zážitok. Masérka je pri Vás, jemne Vás hladí. Ak sa s ňou chcete porozprávať o tom, čo ste zažili, môžete. Keď masáž dozneje, masérka Vás nechá samých a nasleduje očista.

Lúčenie

Keď dokončíte kúpeľ opäť zavoláte Vašu masérku, s ktorou sa ešte môžete porozprávať o tom, aká bola tantra masáž. Domov odchádzate spokojný s pocitom, na ktorý budete ešte dlho spomínať. Ak by ste chceli masáž vyskúšať, neváhajte.

poistenie-proti-vandalizmu-pohrome

Je moje vozidlo poistené aj voči živelnej pohrome alebo vandalizmu?

Keď sa rozhodujete, aké PZP (povinné zmluvné poistenie) si uzatvoríte, rozhoduje určite viacero faktorov ako sú napríklad cena, rozsah krytia, kvalita asistenčných služieb a aj krytie konkrétnych škôd na vozidle. Z rôznych prieskumov vychádza, že majitelia áut na Slovensku sa obávajú poškodení, ktoré sú zapríčinené napríklad živelnou pohromou alebo vandalizmom. Pýtate sa, či Vám PZP kryje aj takýto druh poškodenia? To sa dočítate v tomto článku.

Špeciálne poistenie k PZP

Existuje špeciálne poistenie, ktoré si môžete uzatvoriť navyše k Vášmu PZP. Toto poistenie kryje škody v prípade vandalizmu, krádeže a tiež aj škody spôsobené živelnými pohromami. Takéto poistenie môžete mať lacnejšie ak ste starší a skúsenejší vodič, bývate v menšom meste alebo obci, ak v aute vozíte dieťa a jazdíte len v SR alebo okolitých štátoch (ČR, Maďarsko alebo Poľsko).

Pred akými živelnými pohromami som poistený

Je veľa okolností, ktoré spadajú pod živelné pohromy, ako napríklad požiar, výbuch, úder blesku, náraz lietadla, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, pád stromov a iných predmetov alebo aj zemetrasenie.

Ako predísť poškodeniu

Živelné pohromy nevieme predvídať. Sú nevyspitateľné a môžu prísť z hodiny na hodinu. Preto by ste mali myslieť dopredu a byť poistený. Sú dve možnosti ako môžete predísť tejto nečakanej udalosti. Jednou z možností je uzavrieť si k PZP pripoistenie proti prírodným živlom a druhou možnosťou je uzavrieť si havarijné poistenie. Ak by ste sa rozhodli pre havarijné poistenie, uzatvorte si také, ktoré kryje aj poškodenie spôsobené živelnou pohromou.

Pripoistenie proti prírodným živlom k PZP

Dnes poisťovne ponúkajú k PZP rôzne pripoistenia. Môžete si pripoistiť poškodenie čelného skla, batožinu alebo úraz a samozrejme je možnosť pripoistiť sa proti živelným pohromám. Niektoré poisťovne ponúkajú takéto pripoistenie už v cene PZP, pri iných je možné si ho dokúpiť.

Ako si takéto poistenie uzatvorím?

Je na Vás ako sa rozhodnete. Máte však možnosť uzatvoriť si havarijné poistenie alebo sa jednoducho len pripoistiť. No môže sa stať, že výhodná cena nemusí byť vždy zárukou kvalitnej poistnej ochrany vozidla. Preto sa čo najviac informujte pri uzatváraní poistenia a zistite si všetky výhody aj nevýhody.

 

Trvaly_pracovny_pomer alebo_zivnost

Trvalý pracovný pomer alebo živnosť? Neviete sa rozhodnúť? Poradíme vám

Bolo vám v práci ponúknuté, aby ste si vybrali medzi trvalým pracovným pomerom či živnosťou? Alebo sa rozhodujete či začnete podnikať na živnosť? Prinášame vám krátku analýzu o výhodách a nevýhodách jednotlivých pracovných vzťahov ako aj tabuľku znázorňujúcu čistý ročný príjem pri oboch možnostiach.

vypocet

Pri porovnaní sme vychádzali z hrubej mzdy 1000€, ktorú zamestnanec dostane. Vieme však, že 35,2% z tejto mzdy zaplatí ešte zamestnávateľ ako odvody štátu. Celková cena práce (alebo aj super hrubá mzda) je teda 1352€. Predpokladajme, že by ste chceli TPP zmeniť na živnosť, s vašim zamestnávateľom by ste sa dohodli a on by vám túto sumu mesačne vyplácal. Pri takomto ukážkovom príklade by živnostník za rok dosiahol čistý príjem 9679,07€ a zamestnanec zamestnaný na TPP o 538,93€ menej teda 9140,14€. Samozrejme väčší rozdiel by nastal vtedy, ak by ste boli šikovný podnikateľ a vaše príjmy by boli väčšie. Vtedy by sa vám živnosť oplatila viac. Pozrime sa na ďalšie výhody a nevýhody.

Trvalý pracovný pomer

Výhody oproti živnosti:

 • Ochrana Zákonníkom práce:
  – pravidelne vyplácaná mesačná mzda,
  – nárok na dovolenku,
  – stravné lístky,
  – nárok na odstupné,
  – odvody za vás platí zamestnávateľ,
  – o účtovníctvo sa tiež stará zamestnávateľ.

Toto sú najväčšie výhody práce na trvalý pracovný pomer. Zároveň to môžeme brať ako nevýhody živnosti voči TPP, lebo pri živnosti vám zamestnávateľ iba vyplatí mzdu, o nič iné sa nestará. Trvalý pracovný pomer vyhovuje ľuďom, ktorý majú radi istotu a stabilitu.

Živnosť

Výhody živnosti oproti trvalému pracovnému pomeru:

 • Sám sebe pánom – samostatná správa svojich financií.
 • Nižšie daňové odvody (ak si okrem paušálnych nákladov uplatníte aj iné náklady).
 • So živnostníkom má zamestnávateľ menej práce.
 • Práca na živnosť umožňuje robiť naraz na viacerých projektoch.
 • Pri otvorení živnosti môžete požiadať Úrad práce o príspevok (jedná sa o nenávratný príspevok ak budete mať živnosť aspoň 3 roky).

Vidíme, že aj práca na živnosť má svoje výhody. Nevýhodou je väčšia administratívna záťaž. Živnostník si musí viesť účtovníctvo a robiť daňovú evidenciu. V súčasnosti to však nie je problém. Je veľa účtovných firiem, ktoré ponúkajú online účtovníctvo. Tak sa vo vašich účtoch nestratíte a budete mať o všetkom prehľad. Živnosť sa skôr hodí pre odhodlaných ľudí, čo sa neboja riskovať. Chcú byť sami sebe pánom a riadiť si čo a kedy spravia.

Ponúkli sme vám základné rozdiely medzi pracovnými vzťahmi – živnosťou a trvalým pracovným pomerom. Je len na vás, čo uprednostníte.

 

Studentský projekt Kultura v hl. m. Praha

V poslední dekádě roku 2014 byl v rámci zpracování absolventské práce, během studia na Vyšší odborné škole ekonomických studií v Praze, spuštěn studentský projekt webových stránek Kultura v hl. m. Praha. Cílem projektu nového (kulturního) webu bylo upozornit na místa, která si zaslouží pozornost nás, co by návštěvníků kulturních organizací na území hlavního města Praha.

Web je, při mém pokračování ve studiu na vysoké škole, stále v provozu, a přináší novinky především z pražské ZOO a Botanické zahrady hl. m. Prahy. Můžete zde nahlédnout do prostředí, které si víceméně žádá naši pozornost. Přírodní prostředí je velmi křehké, a snadno námi zranitelné. Při svém nedělním výletě do pražské ZOO či Botanické zahrady hl. m. Prahy si uvědomíme, že svým jednáním můžeme porušit křehkou rovnováhu, tedy biodiverzitu. Bohužel, nejsme na naší planetě sami, ale sdílíme ji s nespočtem jiných živočišných a rostlinných druhů, které mají také právo na život. Ve své práci, tedy myšleno správou kulturních stránek, se snažím prostřednictvím mnoha fotografických snímků upozornit na některé zástupce z říše zvířat. Bohužel, ale rozsah kulturních stránek Kultura v hl. m. Praha je částečně omezen, a tedy učinila jsem ve svém projektu zásadní rozhodnutí, které spočívá v založení online fotografické galerie, co by součást již zmíněných kulturních stránek. Ovšem, galerie si začíná žít svým „vlastním“ životem, a rozrůstá se o další fotografická alba.

V poslední době si především všímám přírody v zahrádkářské kolonii, kde z botanického hlediska je mnoho zástupců z říše rostlin, a majitelé ze svých zahrádek tvoří jakousi botanickou laboratoř, de facto pro nás zahrádkáře je naše zahrádka v přeneseném významu batole, o které musíme s láskou pečovat, a jsme náležitě hrdí, pokud ostatní lidé naše dílo pochválí. Mohli bychom poznamenat, že zahrádkáři nemalým podílem přispívají k ochraně přírody, a tedy lituji rozhodnutí mnoha úřadů, pokud ruší v příměstských oblastech větších měst zahrádkářské kolonie. Ruší kus životního (přírodního) prostředí, a celoživotní práci nás zahrádkářů. Máte-li zájem připojte se k projektu kulturních stránek návštěvou fotografické galerie. Jste srdečně zváni, bližší informace v následujícím textu.

Následující rok 2015 v třetí dekádě byla spuštěna online fotografická galerie, která byla do nedávna s kulturními stránkami Kultura v hl. m. Praha úzce propojena, a odkazovala návštěvníky formou fotografie na malebná pražská zákoutí, kde mohou ve chvílích svého volna relaxovat. V současnosti se galerie stává mnohem dynamičtější, a tedy má v jistém ohledu již samostatnější pozici. Návštěvník galerie může především shlédnout fotografie pořízené v pražské ZOO a Botanické zahradě hl. m. Prahy. Součástí galerie je rovněž květena, která roste běžně v našich zahrádkách. Zajisté, online galerie je pouze střípkem mé vášně k fotografování. Můj soukromý archív sčítá kolem 2.000 fotografií. Nicméně, k prezentaci sebe jako studentky a mladé amatérské fotografky jsem se snažila vybrat pouze ty fotografie, o kterých se domnívám, že si zaslouží naší pozornost. Z důvodů úspěšnosti tohoto projektu bych velmi ráda informovala veřejnost o rozšíření galerie o mnohé nové fotografie z pražské ZOO, Botanické zahrady hl. m. Prahy, ale i z mnoha jiných malebných míst hlavního města.

Online fotografická galerie je dostupná na adrese

Kouzlo barevné fotografie

V akademickém roce 2016/2017 slaví galerie 2 roky od svého založení

Pevně věřím, že moje úsilí vytvořit zajímavý studentský projekt mi bude odměnou, a moje online fotografická galerie neztratí své současné příznivce, ale zároveň osloví i nové návštěvníky, kteří se budou rádi vracet do galerie, kde je s otevřenou náručí přivítá příroda, a její osobité kouzlo.

Hezký den přeje Ivana Kryllová, autorka kulturního projekt

Detská izba je krajšia s personalizovanou kartou s údajmi o narodení

Tvorba a zariadenie krásnej detskej izby je cieľom každého rodiča ešte behom tehotenstva. Zároveň je cieľom všetkých návštev, ktoré už počas tehotenstva nosia darčeky, ktoré toto budúce kráľovstvo budú skrášľovať. Niektorí rodičia vyrábajú vlastné ozdoby a nábytok, no väčšina z nás zháňa všakovaké ozdoby po internete a v obchodoch. Aj tá najkrajšia izba si však zaslúži trochu osobnosti dieťatka. Malú trošku, ktorá bude unikátna, osobitá a nenájdete ju nikde inde na svete.

Takýmto riešením je personalizovaná karta s údajmi o narodení. Našim cieľom je, a bude pridávať čo najviac dizajnov vo viacerých farebných variantoch. Takáto karta totiž môže ostať doslova navždy nie len ozdobou ale najmä trvalou spomienkou na jeden z vašich najkrajších dní v živote. Deň, keď sa Vaše drobné šťastie narodilo.

Takže sa znova musíme pýtať, koľkí z Vás si pamätajú pár mesiacov po pôrode všetky miery bez aspoň malého zaváhania? Neodpovedajte. Zachovajte Vaše spomienky a dajte detskej izbe krásnu ozdobu v podobe našich kariet o narodení. O desiatky rokov, možno na 18te narodeniny, môže Vaše dieťa túto pamiatku dostať opäť ako darček a bude Vám zaň vďačné už navždy.

Karta s údajmi o narodení vyrobená pre Vaše dieťatko. Ponúkame viaceré dizajny aj s variáciami. Vyberte si dizajn a napíšte nám údaje, ktoré chcete na kartičku. My vám ju pripravíme a pošleme emailom alebo poštou.

Personalizovaná karta s údajmi o narodení bábätka – to je krásna spomienka pre celú rodinu a hlavne pre dieťatko a rodičov. Perfektný darček k narodeninám, krstinám, ale aj na Vianoce alebo iný sviatok. Nielen na ozdobu detskej izby, ale aj ako pamiatka, ktorá poteší aj po dlhých rokoch.

Toto všetko a ešte oveľa viac nájdete na stránkach značky Milniky.sk, tešíme sa na Vašu návštevu 🙂

mate-prasknute-celne-sklo

Máte prasknuté čelné sklo? Toto by ste mali vedieť.

Poškodenie čelného skla patrí medzi najčastejšie poškodenia osobných automobilov. I preto bolo donedávna takmer nemožné, aby ste si z povinného zmluvného poistenia mohli nárokovať preplatenie škody prasknutého čelného skla vymrštením kameňa spod iného vozidla. To sa však zmenilo. Najvyšší súd SR uznal, že vymrštenie kameňa je dôsledkom prevádzky vozidla, a teda sa na takúto škodu vzťahuje PZP.

Čo robiť, keď Vám niekto praskne čelné sklo?

V prvom rade ho treba zastaviť a spísať s ním zápis o škodovej udalosti, ktorý sa potom pošle poisťovni, kde má vodič, ktorý spôsobil škodu uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak druhý vodič, nezastal, zapíšte si aspoň jeho evidenčné číslo. Ako dôkaz, že Vám škodu spôsobil, môže poslúžiť videozáznam, pokiaľ samozrejme máte vo vozidle kameru. Postačí však aj výpoveď aspoň dvoch svedkov, ktorí dosvedčia, že škodu spôsobilo dané vozidlo. Jednoducho treba dokázať súvislosť medzi vznikom škody a prevádzkou motorového vozidla.

Kedy PZP nestačí?

Povinné zmluvné poistenie Vám nepostačí, pokiaľ neviete dokázať kto Vám škodu spôsobil. Vodiča sa Vám nepodarilo zastaviť alebo identifikovať. Resp. ste prišli k svojmu odstavenému autu a vidíte na skle prasklinu. Vtedy je účinné mať zriadené pripoistenie na túto škodovú udalosť alebo mať uzatvorené havarijné poistenie. Výhodou havarijného poistenia je skutočnosť, že na náhradu škody máte nárok aj keď Vám čelné sklo pukol konár zo stromu, či kus ľadu zo strechy.

Konečne majú vodiči možnosť využiť aj takúto výhodu povinného zmluvného poistenia. Ak máte dôkaz o tom, že Vám nejaké vozidlo jeho prevádzkou spôsobilo škodu na Vašom čelnom skle, poisťovňa je zo zákona povinná Vám túto škodu uhradiť. Ak by sa tak nestalo, nebojte sa obrátiť na súd, kde je vysoká pravdepodobnosť, že Vašej žiadosti vyhovejú.

viete-ako-si-spravne-vybrat-externu-uctovnu-firmu

Viete ako si správne vybrať externú účtovnú firmu?

Túto otázku si položi asi každá firma, ktorá potrebuje zastrešiť účtovníctvo. Máte na výber z dvoch možností – buď sa Vám bude o účtovníctvo starať interný zamestnanec, alebo si na účtovníctvo prenájmete externú firmu.  Ak sa rozhodnete spolupracovať s externou účtovnou firmou, prinášame Vám zopár rád, podľa ktorých by ste sa mohli vedieť rozhodnúť.

Zmena účtovníka

Občas sa stáva, že je firma nespokojná s externým účtovníkom. Nespokojnosť môže byť spôsobená nekvalitnou prácou, nedostatkom skúseností alebo nedodržiavaním zákonom stanovených termínov zo strany účtovnej firmy. Ďaľším dôvodom, kedy chce firma zmeniť externého účtovníka môže byť cena za slúžby.

Referencie, sympatie, komplexnosť služieb

Veľa firiem zaujíma odbornosť pri výbere externej účtovnej firmy. Každý chce spolupracovať s tými najlepšími a chce mať okolo seba odborníkov. Hlavne vtedy, ak ide o tak citlivú tému akou je účtovníctvo. Pred tým, ako firma začne hľadať účtovníka, sa často stáva, že si pýta odporúčania od známych. Preto je viac pravdepodobné, že sa v konečnom dôsledku rozhodnú podľa referencií a dajú na odporúčania od známych, pretože vtedy majú akýsi pocit istory a garancie. Ďalej môže pri výbere rozhodovať komplexnosť služieb. Pre firmy je v dnešnej dobe zaujímavé online účtovníctvo, ktoré začína byť čoraz viac vyhľadávané aj na Slovensku. Ak sa má firma rozhodnúť pre externú firmu, chce mať všetky účtovné služby „pod jednou strechou“. Účtovníctvo je citlivá téma a preto si pri výbere externej účtovnej firmy dávajú veľmi záležať. Ďaľším rozhodujúcim faktorom môže byť aj vzdialenosť a dostupnosť účtovnej firmy.

Cena

Pri výbere účtovnej firmy tiež zohráva veľkú úlohu cena za účtovné služby. Môže sa Vám to zdať čudné, no pri spolupráci s externou účtovnou firmou šetríte Vašej firme peniaze. Pýtate sa ako? Nemusíte kupovať a platiť licenciu za účtovný softvér, znížite si náklady na interného zamestnanca a vyhnete sa poplatkom za vzdelávanie, ktoré je často potrebné.

Tak ako ste sa rozhodli vy? Veríme, že Vám tento článok aspoň trochu pomohol pri výbere účtovnej firmy, a ak by ste potrebovali profesionálne účtovníctvo, obráťte sa vždy na odborníkov.

Platnost-povinneho-zmluvneho-poistenia-v-zahranici

Platnosť povinného zmluvného poistenia v zahraničí

V dnešnej dobe, kedy sa dá po Európe cestovať takmer bez obmedzení, nám často ani nenapadne zamyslieť sa nad tým, či nám povinné zmluvné poistenie  (PZP) platí aj mimo Slovenska. Mali by ste myslieť na povinnosti, ktoré s cestovaním súvisia a pri motorovom vozidle ide najmä o PZP. Môže sa totiť stať, že v niektorých problematických štátoch ako sú napríklad Kosovo alebo Severný Cyprus budete mať problém. Platnosť PZP jednotlivých krajín je síce vymedzená na zelenej karte, no ak cestujete mimo Európu, je potrebné sa dopoistiť.

Čím sa preukážem, že mám uzatvorené PZP?

Ak uzatvoríte PZP, bude vám doručená poistná zmluva a taktiež potrebné doklady, ktoré slúžia ako potvrdenie o tom, že máte uzatvorené a zaplatené poistenie. Hovoríme o bielej a zelenej karte. Biela karta je potvrdenie, že máte uzatvorené PZP a platí iba v rámci Slovenska. Zelená karta je potvrdenie, ktoré potvrdzuje uzatvorené PZP v zahraničí. Platí v štátoch, ktoré patria do Systému zelenej karty. Ak by ste sa rozhodli cestovať mimo štáty, ktoré sú v Systéme zelenej karty, potrebujete si uzatvoriť hraničné poistenie.

Zelená karta a povinné zmluvné poistenie v zahraničí

Povinné zmluvné poistenie vás chráni pri nečakaných udalostiach na ceste, či ste na Slovensku alebo v inej krajine, ktorá patri do Systému zelenej karty. Tento systém sa týka náhrady škody osobám, ktorým bola táto škoda spôsobená prevádzkou cudzozemského motorového vozidla. To znamená, že ak spôsobíte škodu v štáte, ktorý patrí do Systému zelenej karty, kancelária poisťovateľov v danom štáte nahradí škody poškodenému. Následne si bude náhradu škody žiadať späť u člena Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ak by ste nemali uzatvorené povinné zmluvné poistenie s územnou platnosťou, hrozila by vám vysoká pokuta a aj vymáhanie náhrady škody. Preto vždy myslite na to, či máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Aké doklady budem potrebovať v zahraničí?

Členské štáty Systému zelenej karty sa v rámci kontroly delia na dve skupiny:

 1. Skupina štátov, ktorá akceptuje iba zelenú kartu ako doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia. 
 2. Skupina štátov, ktorá rešpektuje aj medzinárodnú poznávaciu značku vozidla ako potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia. 

No vždy je dobré, ak máte pri sebe zelenú kartu, ktorou preukážete, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. 

Kedy je potrebné uzatvoriť hraničné poistenie?

Hraničné poistenie slúži ako povinné zmluvné poistenie. Je to poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkou cudzozemského vozidla na území SR a na území iného členského štátu Európskych spoločenstiev alebo členského štátu Európskej dohody a voľnom obchode. Hraničné poistenie sa uzátvára v dvoch prípadoch:

 1. Ak vodič cestuje s vozidlom mimo územia, ktoré má v zmluve o povinnom zmluvnom poistení a pre ktoré mu platí. V takomto prípade si na dobu, počas ktorej bude jazdiť v inom štáte uzatvorí hraničné poistenie. Je možné ho uzatvoriť najmenej na 15 dní.
 2. Ak ide o dovoz vozidla zo zahraničia, ktoré nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie na Slovensku. 

Ak budete potrebovať uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, môžete využiť online kalkulačku, ktorá vám vyráta to najvýhodnejšie a najlacnejšie PZP na trhu.

Život a studium v ​​Dánsku mi přináší nejen mojí školní zkušenost a zlepšení jazyků

Tereza – Život a studium v ​​Dánsku mi přináší nejen mojí školní zkušenost a zlepšení jazyků / jazyků, ale i sebevědomí …

Tereza - Život a studium v ​​Dánsku

Tereza – Život a studium v ​​Dánsku

Dobrý den,

Jsem velmi spokojená s mým vzdělávacím programem UCN Aalborg (UCN). Tento program je pro zahraniční studenty zcela neznámý, dokud se naše třída nestane mezinárodní. V prvních dvou letech studujeme angličtinu, máme angličtinu a od pátého semestru, kdy vybíráme další předměty v dánštině, musím předtím projít dánskou studii, což je docela náročné. Dánský systém vzdělání se velmi liší nejen na středních školách, ale i na základních školách (folkeskole), kde jsme měli zkušenosti v prvním semestru. Byla to jen praxe a objev těchto rozdílů, které jsem se opravdu líbil. Díky životu v Dánsku mohu navštevovat Scientologické kurzy, kde získávám informace o tom jak efektivně vyřešit různé problémy v životě.

Michael Peña – jeden u mnoha známých Holywoodský hereců, který se hlásí k scientologii

Život v Dánsku byl zpočátku finančně náročný, ale po nalezení práce je lepší. Ale to záleží na štěstí a biografii.

v Aalborgu existuje společenství zahraničních studentů

v Aalborgu existuje společenství zahraničních studentů

Je to skvělé, protože v Aalborgu existuje společenství zahraničních studentů a radost z naslouchání slovensky nebo česky právě ve městě. Cítím, že život a studium v ​​Dánsku mi poskytují nejen mojí školní zkušenost a jazykové / jazykové zlepšení, ale také nezávislost a získávání nových známostí.

Scientology-Media-Productions-logo

Scientology-Media-Productions-logo

Scientologická televizní a rozhlasová stanice
Děkuji celému týmu z Informační planety za to, že tuto šanci dává.

Tereza

Bydlení v Dánsku

Bydlení v Dánsku

Jak jste říkali KEA, je to jedna z těžších škol, než když srovnáváte odpovědi s ostatními vrstevníky, ačkoli se liší od různých oddělení této školy, ale nic není nezvládnutelné. Skutečnost, že můj odbor byl pro mě úplně nový, byl s výsledky velmi spokojen. Pokud jde o ubytování a práci, je to také skvělé. Jak jste doporučil, přišel jsem sem dřív (začátkem srpna) a našel jsem si práci přesně po pěti dnech od příjezdu, když ještě hledali brigády, protože to byla ještě letní sezóna. Po půl roce jsem však začal znovu řešil ubytování (protože jsme to našli jen půl roku) a práci (protože jsem chtěl něco lepšího) a jak se říká, když něco opravdu chcete. Já můžu najít práci bez dánštiny, ale učím se jí, a já jsem z ní už nějaké zkoušky. Bydlení v Dánsku

školu poskytli

školu poskytli

A probuzení se mi líbilo také tento jazyk! Nové ubytko jsem začala řešit již v listopadu přes různé zdroje a nakonec nám přes školu poskytli intrak tedy vlastně to je vlastní byt s kuchyní a hned po příchodu z vánočních prázdnin na Slovensku jsme se přestěhovali a také se mi ozvali z nové práce, se kterou jsem nadmíru spokojná 🙂

Od roku 1968 slouží Scientologická organizace v oblasti Kodaně rostoucímu počtu zájemců o studium Scientologie. Dnes jsme hrdí na to, že rozšíříme naši pomoc místním komunitám v celém Dánsku z naší budovy v Nytorvě.

Naše církev nyní dosáhla vizí L. Ron Hubbarda, že všechny scientologické církve by se měly stát tím, co nazval Ideální organizace.

nový domov v Kodani

nový domov v Kodani

Na nový domov v Kodani jsem si zvykla rychleji než jsem čekala a ani ta zima nebylo taková hroznů jak se říká 😉 Nyní už přišla jaře a také dny jsou delší a slunečné a s jarem rovněž přichází také mnoho akcí, na které se velmi těším! Prostě žije v Kodani! Scientologie v Kodani
Nechci litovat svého rozhodnutí studovat v Dánsku a chtěl bych zopakovat a poděkovat Informačnímu plánu za pomoc a cenné rady, které jsem vám dal!

Scientologie v Asii, kolik je v Asii organizací Scientologické církve a jak se jim daří?

Scientologie v Asii, kolik je v Asii organizací Scientologické církve a jak se jim daří?

Australie: Melbourne Scientologická církev Melbourne

Australie: Melbourne Scientologická církev Melbourne

Australie: Melbourne Scientologická církev Melbourne

První Australská organizace Scientologické církve byla původně založená v roce 1955. Je tedy nejstarší scientologickou církví v Austrálii. Také držíme prvenství v tom, že jsme prvním scientologickým kostelem na jižní polokouli.

Scientologická církev Melbourne Exterier

Scientologická církev Melbourne Exterier

Naše církev se v historii scientologie dlouho objevuje a vždycky si vzpomene na návštěvu našeho zakladatele L. Ron Hubbarda v listopadu 1959, kdy přednesl řadu historických přednášek. Protože tehdy nejprve odhalil cestu na nejvyšší úroveň scientologie.

Melbourne Scientologická církev Melbourne Austrálie
231-251 Mount Alexander Road, Ascot Vale
Melbourne, Victoria 3032
Australie
tel. 03-9654-8655
tel. 03-9326-2821 (fax)

 

 

Sydney Scientologická církev Sydney
Adelaide Scientologická církev Adelaide
Brisbane Scientologická církev Brisbane
Canberra Scientologická církev Australian Capital Territory
Perth Scientologická církev Perth

POKROČILÉ ORGANIZACE
Sydney Scientologická pokročilá organizace & Saint Hill pro Oceanii

Nová budova z betonu, skla a oceli, která leží ve svahu obklopená lesem se stala sídlem pro Ideální pokročilou Scientologickou organizaci pro Austrálii. Budova, která dříve sloužila jako laboratoře pro výzkum zvuku leží na předměstí města Sydney v areálu o ploše 900 Akrů (cca 364 hektarů).  Ceremoniálu slavnostního otevření, který proběhl dne 4. září 2016 se účastnilo více než 3000 scientologů.

scientologie Sydney AOSH ANZO exterier z leteckého pohledu

scientologie Sydney AOSH ANZO exterier z leteckého pohledu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkolepé slavnostní otevření nové Ideální Pokročilé Scientologické organizace nabízí rozvoj duchovního pokroku scientologů z celé Austrálie, Nového Zélandu a Asie. Navštivte Scientologickou oázu duchovního pokroku.

Japonsko: 東京 (Tokyo) Scientologická církev Tokyo (サイエントロジー東京)

 

Scientologická církev Tokyo

Scientologická církev Tokyo

Od roku 1988 slouží Scientologická církev v Tokiu rostoucí skupině scientologické veřejnosti. Dne 8 Srpna 2015 byla slavnostně otevřena nová budova Ideální scientologické církve Tokyo, která rozšíří pomoc kterou poskytuje Scientologická církev společnosti po celém Japonsku z nové budovy Ideální scientologické organizace v Shinjuku – v Tokyu.

Scientologická církev Tokyo

Scientologická církev Tokyo

Naše církev realizuje vizi zakladatele Scientologie L. Ron Hubbarda, že se všechny Scientologické církve stávají tím, co on nazval Ideální organizace. Ideální organizace nejen poskytují ideální zázemí pro dodávání služeb scientologům na jejich vzestupu k vyšším stavům duchovní svobody, ale také slouží jako útočiště pro celou komunitu která se schází ve společném úsilím povznášet lidi všech náboženských vyznání.

slavnostní otevření ideální Scientologické církve Tokyo

slavnostní otevření ideální Scientologické církve Tokyo

Za tímto účelem sdílíme s lidmi v Tokyu mnoho našich programů sociálního zlepšení a humanitárních programů.
New Zealand: Auckland Scientologická církev of Auckland
Taiwan: 高雄 高雄山達基教會

Scientologické mise
Asie & Oceanie

Australia: Leichhardt mise Scientologické církve Leichhardt
Japonsko: Aichi mise Scientologické církve of Aichi
Hongo mise Scientologické církve of Hongo
Nagano mise Scientologické církve of Nagano

Philipíny: Manila mise Scientologické církve of Manila

Thajsko: Bangkok mise Scientologické církve of Bangkok

Taiwan: Capital mise Scientologické církve of Capital (Taipei)
Chia-Yi mise Scientologické církve Chia-Yi
Da-An mise Scientologické církve Da-An
Dong-Chi mise Scientologické církve Dong-Chi
Feng-Yuan mise Scientologické církve Feng-Yuan
Fu-shing mise Scientologické církve Fu-shing
Hsi-An Dianetics Center Hsi-An
Hua-Lian mise Scientologické církve the Lotus
North Tao Yuan mise Scientologické církve North Tao Yuan
Sinyi mise Scientologické církve Sinyi
Taichung mise Scientologické církve Taichung
Tainan mise Scientologické církve Tainan
Taipei mise Scientologické církve Taipei
Yung-Kang mise Scientologické církve Yung-Kang

 

Saint Hill je budova, kterou zakladatel Scientologie zakoupil na konci padesátých let poblíž města East Grinstead v Sussexu v jížní Anglii.

Saint Hill East Grinstead, Sussex, Anglie

Saint Hill East Grinstead, Sussex, Anglie

V budově Saint Hill působil L. Ron Hubbard od roku 1959 do roku 1966 a vybudoval zde scientologickou organizaci, která dodávala scientologický tréning a auditing. V této budově L. Ron Hubbard objevil některé z nejvýznamnějších objevů o lidské mysli, duchu a pravidelně zveřejňoval své objevy v denních přednáškách, které byly navštěvovány pokročilými studenty Scientologie z celého světa.

Existují různé druhy Scientologických organizací podle velikosti a podle úrovně služeb, které jsou dodávány.

ELISABETH MOSS – herci a herečky z amerického Hollywoodu a scientologie – serial Šílenci z Manhatnu

ELISABETH MOSS - herci a herečky z amerického Hollywoodu a scientologie - serial Šílenci z Manhatnu

ELISABETH MOSS – herci a herečky z amerického Hollywoodu a scientologie – serial Šílenci z Manhatnu

ELISABETH MOSS – herci a herečky z amerického Hollywoodu a scientologie – serial Šílenci z Manhatnu

Peggy Olson, hlavní ženská hrdinka Mad Men, ušla během těch osmi let dlouhou cestu. A stejně tak její herecká představitelka Elisabeth Moss, která se v několika rozhovorech rozpovídala nejen o konci téhle nezapomenutelné seriálové cesty a své prozatím životní roli.

Elisabeth Singleton Moss pochází z muzikantské rodiny a hereckou kariéru začínala především v televizi. U nás je asi nejznámější jako sekretářka Peggy Olson ze seriálu Šílenci z Manhattanu nebo jako Robin Griffinová, vyšetřovatelka ze série Stíny nad jezerem (Na jezeře).

Elisabeth Singleton Moss je známá díky role Zoey Bartlet, nejmladší dceři prezidenta Josiah Bartlet, v televizním seriálu televize NBC The West Wing (1999-2006). Dále jsme mohli videt i v České televizi Elisabet jako herečku která ztvárnila postavu Peggy Olsonová, sekretářky, která se stala textařkou v seriálu AMC Mad Men (2007-2015), která získala šest nominací na cenu Emmy a jednu nominaci na Zlatý glóbus; a Det.

Elisabeth Singleton Moss je známá díky role Zoey Bartlet, nejmladší dceři prezidenta Josiah Bartlet, v televizním seriálu televize NBC The West Wing (1999-2006). Dále jsme mohli videt i v České televizi Elisabet jako herečku která ztvárnila postavu Peggy Olsonová, sekretářky, která se stala textařkou v seriálu AMC Mad Men (2007-2015), která získala šest nominací na cenu Emmy a jednu nominaci na Zlatý glóbus; a Det.

Elisabeth Singleton Moss je známá díky role Zoey Bartlet, nejmladší dceři prezidenta Josiah Bartlet, v televizním seriálu televize NBC The West Wing (1999-2006). Dále jsme mohli videt i v České televizi Elisabet jako herečku která ztvárnila postavu Peggy Olsonová, sekretářky, která se stala textařkou v seriálu AMC Mad Men (2007-2015), která získala šest nominací na cenu Emmy a jednu nominaci na Zlatý glóbus; a Det.

Elisabeth Moss - scientologie herci

Elisabeth Moss – scientologie herci

Hraje také v divadle. Na Broadwayi to bylo poprvé v roce 2008 ve hře Davida Mameta Speed-the-Plow v roli Karen, kterou při prvním uvedení této hry v 80. letech hrála Madonna. Za roli Heidi Holland (v dramatu The Heidi Chronicles Wendy Wassersteinové, oceněném 1989 Pulitzerovou cenou) byla 2015 nominována na Toni Award. Ve West Endu v Londýně debutovala 2011 ve hře The Children´s Hour Lillian Hellmanové.

Elisabeth Singleton Moss byla k vidění i v České televizi jako jako herečka, která ztvárnila postavu Peggy Olsonové v seriálu Šílenci z Manhatnu.

Elisabeth Singleton Moss byla k vidění i v České televizi jako jako herečka, která ztvárnila postavu Peggy Olsonové v seriálu Šílenci z Manhatnu.

Mezi další postavy které zahrála patří role Robin Griffin v miniseriálu BBC Horní část jezera (2013, 2017), role, která jí získala Cenu Zlatého glóbu a cenu Satellite za nejlepší herečku v miniseriálu nebo televizním filmu. Tento seriál je nyní ve své druhé sezóně. Moss se objevuje v hlavní roli Offredy, obléhané přeživší v blízké budoucnosti dystopické Nové Anglii, v sérii Hulu The Handmaid’s Tale.

Elisabeth se hlásí ke Scientologické církvi. V letech 2009–2011 byla druhou manželkou amerického komika Freda Armisena.

Když se řekne scientologie, většina z nás si vzpomene na známé americké herce jako jsou Kirstie AlleyChick CoreaKelly Preston, Priscilla Presley, Catherine Bell, Jenna Elfman, Sofia Milos, Giovanni Ribisi, Michael Pena, Anne Archer, Erika Christensen.

Je Scientologie aktivní v Africe?

Je Scientologie aktivní v zemích Afriky?
Samozřejmě. Podle církevního přesvědčení: „Všichni lidé jakékoliv rasy, barvy nebo náboženství byly stvořeny se stejnými právy.“ Takže neexistují žádná omezení pro to, kdo může získat a profitovat ze služeb scientologie.

Slavnostní otevření scientologické organizace v Jihoafrickém Johannesburku v roce 2003

Slavnostní otevření scientologické organizace v Jihoafrickém Johannesburku v roce 2003

Existují scientologové všech ras, barev a náboženských prostředí.

Například organizace Dianetiky a Scientologie najdete v Ghaně, Zairu, Jihoafrické republice, Zimbabwe, Etiopii a Sieře Leone spolu s dalšími zeměmi a černí scientologové používají technologii scientologie ve svých komunitách, kdykoli je to nutné. Církev požaduje, aby ministerstvo pro etnické záležitosti konkrétně ovlivnilo a pracovalo s menšinami.

Scientologická organizace Johannesburg v Jižní Africe

Scientologická organizace Johannesburg v Jižní Africe

Afrika je třetí největší kontinent po Asii a Americe s celkovou rozlohou přes 30 500 000 km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi. Rozkládá se jižně i severně od rovníku z většiny na východní polokouli. Z větší části je obklopena oceány, na východě Indickým oceánem a na západě Atlantským oceánem. Na severu se nachází Středozemní moře, které odděluje Afriku od Evropy. V oblasti Suezské šíje je Afrika spojena s Euroasijskou deskou.

Velkou část Afriky tvoří pouště (Sahara, Kalahari), polopouště a savany. V centrální části Afriky se pak nacházejí deštné pralesy.

V 55 afrických státech žije celkem přes miliardu obyvatel (2009), což je 15 % celkové populace Země. Vzhledem ke složení obyvatelstva se Africe přezdívá „černý kontinent“. Dle moderních poznatků je Afrika pravděpodobně kolébkou, odkud vzešel člověk a odkud se rozšířil do ostatních částí planety.

budoucí pokročilá organizace Scientologické církve Saint Hill pro Afriku

budoucí pokročilá organizace Scientologické církve Saint Hill pro Afriku

Scientologická církev Johannesburg spoluorganizovala Summit o lidských právech mládeže v Africe 2013 a přivítala v Jihoafrické republice 10. ročník světového turné Mládeže za lidská práva.

10. ročník světového turné Mládeže za lidská práva zavítal do Jihoafrické republiky 15. března, aby uspořádal Summit africké mládeže 2013 a oslavil Den lidských práv Jihoafrické republiky. Jihoafrická republika byla poslední zastávkou turné, které urazilo 73.000 km a navštívilo osm národů.

Ve zbytku světa je Dnem lidských práv 10. prosinec, ale v Jihoafrické republice se tento den připomíná také 21. března – v den výročí masakru v Sharpville, který byl roznětkou mezinárodního rozhořčení, jež nakonec svrhlo režim apartheidu.

Pro Dr Mary Shuttleworthovou, prezidentku Mládeže za lidská práva (Youth for Human Rights International), byla tato etapa Světového turné návratem domů, neboť vyrůstala v Jihoafrické republice v dobách apartheidu a krutost a nespravedlnost tohoto systému v ní zanechaly hlubokou stopu, která ji inspirovala k tomu, aby se stala pedagogem a založila mezinárodní organizaci Mládež za lidská práva.

Cílem této skupiny je seznámit mládež s lidskými právy, obzvláště s Všeobecnou deklarací lidských práv OSN, a inspirovat ji, aby hájila toleranci a mír osvětovou činností o této deklaraci.

Durban je jedním z největších měst v Jihoafrické republice a největší v provincii KwaZulu-Natal.
Město Durban má podle sčítání lidu z roku 2001 3 090 117 obyvatel, z nichž téměř 70 % tvoří černoši.

Scientologická církev Pretoria

Scientologická církev Pretoria

Durban je také druhým nejvýznamnějším průmyslovým centrem Jižní Africe hned po Johannesburg. Durban je znám tím, že v něm sídlí nejrušnější přístav v Jižní Africe. To je také považován za jedeno z hlavních center cestovního ruchu, protože město leží v teplém subtropickém klimatu a v jeho oblasti jsou rozsáhlé pláže. Město Durban, spolu se sousedními městy aglomerace má populaci téměř 3.500.000, Tím je tato aglomerace jednou z největších na pobřeží Indického oceánu afrického kontinentu. Metropolitní rozloha 2,292 kilometrů čtverečních (885 mil čtverečních) je poměrně větší než ostatní jihoafrických městech, což vede k poněkud nižší hustotě obyvatelstva, která činí 1,513 / km2 (3.920 / na čtvereční míli).

Sídlo Scientologické církve Durban v Jihoarfické republice je 67 Florida Rd, Morningside, Kwa Zulu Natal, Durban 4001. V Scientologické organizaci v Jižní Africe – Durban se dodávají scientologické kurzy pro zvýšení osobních schopností jako komunikační kurz, kurz pro výuku učení (Studijní technologie od L. Ron Hubbarda) a řada dalších kurzů pro rozvoj osobnosti a získání nových znalostí.

Scientologická církev Durban v Jihoarfické republice

Scientologická církev Durban v Jihoarfické republice

Mezi důležité kurzy, které dodává Scientologická církev v Durban patří i kurz Osobní efektivita, Sebeanalýza, anatomie lidské mysli a další. I v oblasti Durbanu je činná občanská komise pro lidská práva – Citizens Commission on Human Rights, která se zabývá poškozování lidských práv psychiatrií. Pokud by jste věděli o nějaké psychiatrovi, který poškodil pacienta v oblasti Durbanu v Jihoafrické republice kontaktujte Občanskou komisi za lidská práva v Jihoafrické republice.

preventivní protidrogová kampaň provádění Scientologickou církví v Jížní Africe

preventivní protidrogová kampaň provádění Scientologickou církví v Jížní Africe