Olympic koncertoval v BB Centru

Baarův park, který je součástí multifunkčního areálu BB Centrum na Praze 4, v červnu opět ožil hudbou. Společnost PASSERINVEST GROUP již potřetí připravila pro nájemce a obyvatele v okolí odpoledne i večer plné kvalitní hudby a dobré zábavy. Návštěvníci Baarova parku měli možnost poslechnout si slavné hity české skupiny Olympic a světoznámé písně kapely Beatles v podání kapely Brouci Band – The Beatles Revival. Nechyběl samozřejmě ani zábavný doprovodný program či stánky s občerstvením z místních restaurací.

Kromě hudebního vystoupení zmíněných kapel byl pro návštěvníky přichystán i doprovodný program. Přímo v Baarově parku si mohli zahrát Pétanque, pořídit si vzpomínkovou fotografii ve stylu rockových hvězd ve fotokoutku nebo vyzkoušet obratnost na stanovišti Balance Clubu Brumlovka. Pro nejmenší byl připraven stánek s malováním na obličej a výtvarné aktivity. Po celou dobu akce probíhala fotografická soutěž na facebookových stránkách BB Centra na téma „Jak si užíváte dnešní koncert v Baarově parku“. Výherce této soutěže obdržel od společnosti PASSERINVEST GROUP dárkový koš v hodnotě 2 000 korun.

BB Centrum je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v České republice. Není to však jen administrativní centrum – BB Centrum tvoří multifunkční komplex s veškerou občanskou vybaveností, nabízí pracovní příležitosti i možnost bydlení, relaxace, vzdělání, ale i kulturního vyžití. V letošním roce se v areálu BB Centra uskutečnil např. dětský den, byla otevřena již druhá KnihoBudka a koncem srpna zde bude na několik dní zastávka Kinobusu.

Novinky a aktuální informace o dění v BB Centru naleznete na http://www.facebook.com/BBCentrum.

Radim Passer, předseda představenstva PASSERINVEST GROUP, vítá návštěvníky koncertu kapely Olympic a Brouci Band - The Beatles Revival v Baarově parku v BB Centru

Radim Passer, předseda představenstva PASSERINVEST GROUP, vítá návštěvníky koncertu kapely Olympic a Brouci Band – The Beatles Revival v Baarově parku v BB Centru

Koncert kapely Olympic v Baarově parku v BB Centru

Koncert kapely Olympic v Baarově parku v BB Centru

Koncert kapely Brouci Band - The Beatles Revival v Baarově parku v BB Centru

Koncert kapely Brouci Band – The Beatles Revival v Baarově parku

Koncert kapely Olympic a Brouci Band - The Beatles Revival v Baarově parku v BB Centru

Koncert kapely Olympic a Brouci Band – The Beatles Revival v Baarově parku v BB Centru

Obchodní a insolvenční rejstřík s přidanou hodnotou

Používat obchodní rejstřík nebo insolvenční rejstřík patří k běžným činnostem jak u podnikatelů, tak u podstatné části ostatních pracujících. Informace z obou rejstříků jsou dnes velmi potřebné pro běžnou pracovní činnost. Je však důležité mít informace vždy aktuální. Tím vzniká potřeba neustále sledovat obchodní a insolvenční rejstřík. Kolik máte obchodních partnerů, budoucích obchodních partnerů a dlužníků? Stíháte sledovat jejich změny v obchodním a insolvenčním rejstříku? Máte čas a energii věnovat se takovým činnostem? Uvítali byste upozornění vždy, když dojde k nějaké změně u vašeho obchodního partnera, dlužníka, ale třeba i u vaší společnosti nebo vaší osoby?

Dnes už to jde. Využívejte obchodní a insolvenční rejstřík s přidanou hodnotou a budete vědět, co potřebujete. Budete vždy informováni, když dojde ke změně v obchodním nebo insolvenčním rejstříku u vašich obchodních partnerů, dlužníků nebo konkurence. Neuniknou vám změny názvu, předmětu činnosti nebo podnikání, právní formy, statutárního orgánu, způsobu jednání, kontrolního orgánu a jeho členů, výše základního kapitálu, výše vkladu každého společníka apod.

Donasec.cz, cz-justice.cz, czjustice.cz a justicecz.cz sledují změny v obchodním a insolvenčním rejstříku u právnických a fyzických osob. Při změně informují stručným mailem. Hlidat-insolvenci.cz se zaměřuje na sledování změn v insolvenčním rejstříku. Včas se dozvíte o zahájení insolvence vašich dlužníků a obchodních partnerů a získáte čas na přihlášení pohledávky. Budete mít dokonalý přehled o celém průběhu insolvenčního řízení a to včetně listin a příloh.

Využijte informací služby automatického hlídaní změn v obchodním a insolvenčním rejstříku na www.cz-justice.cz  a bude jako první vědět co se děje.

Chcete-li mít dokonalé informace z insolvenčního rejstříku využívejte www.hlidat-insolvenci.cz a vězte, že kdejaký insolvenční správce vám bude rychlost informací závidět.

www.cz-justice.cz | www.czjustice.cz | www.justicecz.cz | www.hlidat-insolvenci.cz

Jak dosahovat lepších výsledků nejenom v podnikání?

Jak dosahovat lepších výsledků nejenom v podnikání?

Chtěli byste ve svém podnikání dosahovat lepších výsledků a současně mít víc volného času?

Máte svoje obchodní partnery tzn. právnické a fyzické osoby pod kontrolou? Sledujete pravidelně obchodní a insolvenční rejstřík? Ověřujete si před každou interakcí, jestli se u nich něco zásadního nezměnilo? Zahájení insolvence, změny v orgánech společnosti, změna vlastnické struktury, změna předmětu činnosti nebo podnikání, změna statutárního orgánu, změny základního kapitálu, změny výše vkladu každého společníka, změny zakladatelských smluv nebo podíly v jiných společnostech?

Sedět u počítače a neustále sledovat obchodní a insolvenční rejstřík na justice.cz je časově náročné a v dnešní době hlavně zbytečné! Svoje obchodní partnery si můžete nechat nepřetržitě hlídat.

Jak na to?

Navštivte stránky www.donasec.cz a využijte služby hlídání změn v obchodním a insolvenčním rejstříku u fyzických a právnických osob.

Donašeč nepřetržitě sleduje změny v obchodním i insolvenčním rejstříku. Donašeč hlídá právnické a fyzické osoby. Při jakékoliv změně vás bude informovat stručným mailem. Donašeč spolehlivě ohlídá i fyzické a právnické osoby, které v rejstříku dosud nejsou, ale mohli by se do něj dostat. Například když začnou podnikat nebo spadnou do insolvence.

Teď už budete včas informováni o všech změnách v obchodním a insolvenčním rejstříku u právnických a fyzických osob – vašich obchodních partnerů a můžete se tak rozhodnout, s kým obchodovat a s kým rozhodně ne.

Mít přehled se vyplatí!

Donasec.cz | Hlidat-insolvenci.cz | cz-justice.cz | czjustice.cz | justicecz.cz

Dávejte si pozor na svoje dlužníky

Každý správný obchodník, podnikatel nebo věřitel dobře ví, že si musí hlídat svoje dlužníky. Mít je pod neustálou kontrolou dnem i nocí, v létě i v zimě… se vyplatí.

Neustále brouzdat internetem a sledovat or.justice.cz nebo isir.justice.cz jsou činnosti, které zaberou spoustu času a každý moudrý podnikatel nebo věřitel se jich rád zbaví. Proč tedy sledují dlužníky v insolvenčním rejstříku a proč tráví tolik času kontrolou obchodního rejstříku?

Dlužník v insolvenci se může objevit zcela nečekaně a bez varování. Tato skutečnost se objeví na oficiálním webu ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Kdo ho pravidelně nekontroluje, tak se o pádu dlužníka do insolvence nedozví.

Po zveřejnění insolvence zbývá věřiteli pouze 30 dnů, aby přihlásil svoje pohledávky. Jakmile to v uvedeném čase nestihne, ztrácí nárok na svoje peníze.

Mazaní podnikatelé a věřitelé si však svoje dlužníky nechávají hlídat. Ti nejmazanější si na dlužníky dokonce nechají donášet. Využívají šikovného softwaru Donasec.cz se kterým získají přehled o svý dlužnících, obchodních partnerech, konkurenci, ale i své osobě a své firmě. Sledování insolvence u fyzických osob stejně tak i právnických na www.donasec.cz je nejúčinnější a nejspolehlivější způsob jak hlídat svoje dlužníky. S donašečem se dozvíte o  zahájení insolvence dlužníků. Donašeč informuje stručným mailem o každé změně v insolvenčním rejstříku v průběhu insolvence. S donašečem obdržíte všechny dokumenty a přílohy insolvenčního řízení vždy včas.

Využijte předností moderních technologií a nechte se upozorňovat na každou změnu u fyzických a právnických osob v obchodním a insolvenčním rejstříku. U dlužníků je to nezbytnost.

Kdo si nechce nechat donášet na svoje dlužníky, může si jen nechat hlidat-insolvenci.cz

www.donasec.cz | www.hlidat-insolvenci.cz

Hlídat insolvenci se vyplatí

Ve čtvrtek 23.6.2016 večer byly vyhlášeny výsledky referenda o vystoupení Velké Británie ze společenství zemí, které se označují jako Evropská unie. Občané zvolili odchod z EU. Byla to událost málo očekávaná za to s velkým dopadem – takzvaný Brexit. Řada Britů byla velmi překvapena, když si pustili televizi nebo otevřeli noviny. Podobně bývají překvapeni i věřitelé, když se dozvědí o insolvenci svého dlužníka. Věřitelům však insolvenci dlužníka zpravidla nepřinesou média, ale musejí si ji sami aktivně vyhledat ve veřejném registru ministerstva spravedlnosti. Vyjímku představují pouze velké případy jako je třeba veřejně známá kauza OKD, kde se věřitelé o insolvenci dozvěděli z médií.

Když dojde k zahájení insolvence dlužníka má věřitel pouze 30 dnů na přihlášení pohledávky. V případě promeškání lhůty ztrácí nárok na svoje peníze. Proto je důležité, aby si věřitelé sledovali svoje dlužníky a hlídali insolvenci. Je potřeba alespoň jedenkrát do měsíce, ale spíš častěji, kontrolovat insolvenční rejstřík. Opomenutí může mít za následek ztrátu peněz. V případě většího množství dlužníků je sledování insolvenčního rejstříku isir.justice.cz časově velmi náročné a stojí spoustu energie. Také se zvyšuje riziko přehlédnutí zahájení insolvence u dlužníka, to znamená fyzické nebo právnické osoby se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Dnes už si můžete nechat svoje dlužníky nepřetržitě hlídat pro případ, že se dostanou do insolvence. Existuje řada hlídačů insolvence. Mezi nejspolehlivější patří Hlidat-insolvenci a Donasec.cz Jak fungují? Stačí navštívit www.hlidat-insolvenci.cz nebo www.donasec.cz. Jednoduše si zadáte svoje dlužníky do hlídače insolvence. Stačí napsat IČO nebo název u právnické osoby. Jméno a příjmení a datum narození u fyzické osoby. Jakmile u Vámi zadaného dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, tak budete upozorněni stručným mailem. Tím vám vznikne časový prostor na přihlášení pohledávky a na případnou konzultaci se svým právníkem o dalším postupu. Následně budete informováni o dalších událostech v průběhu insolvenčního řízení. Dozvíte se, o veškerých událostech, které jsou spjaty s insolvenčním řízením a to včetně dokumentů a příloh. Tím budete velmi rychle a přehledně informováni o celém insolvenčním řízení. Ke všem informacím a dokumentům, které jsou přehledně upraveny do bloků a chronologicky seřazeny, budete mít nepřetržitý přístup.

Hlídat insolvenci se vždy vyplatí. Na hlídání insolvence je nejefektivnější využít osvědčeného hlídače insolvence.

www.hlidat-insolvenci.cz | www.donasec.cz

Vláknocementové desky

Výrobní závod Černousy je součástí Českých dřevařských závodů Praha a.s. a zabývá se výhradně výrobou vláknocementových desek CEMVIN. Tradice této výroby se datuje od třicátých let minulého století. Technologie a surovinové složení desek prošly vývojem a v současné době vyrábíme zdravotně nezávadné bezazbestové vláknocementové desky v souladu s evropskou normou ČSN EN 12467.

Výroba vláknocementových desek Cemvin zahrnuje několik dílčích operací, jež na sebe musí plynule a bez problémů navazovat. Strojní řešení celé výroby pak zajišťuje řada různých strojů a zařízení.

Současné surovinové složení CEMVINU je: portlandský cement (78%), expandovaný perlit frakce 13%, celulóza ze smrkového dřeva (8%), umělé vlákno z polypropylenu (1%).

Vláknocementové desky CEMVIN se vyrábějí pomocí upraveného Hatshekova odvodňovacího přístroje. Deska se kontinuálně vytěžuje z vodolátky výrobní směsi, vrství se na formátovacím válci a vylisuje se lisovacími cykly k odstranění vody a jejímu zhutnění. Poté se nechá 28 dní vyzrát na paletách. Vyzrálé desky jsou pak nakonec formátovány na pile (běžně se ořezávají neupravené hrany desek) nebo přímo expedovány bez formátování. Dalšími případnými operacemi mohou být různé povrchové úpravy desek (např. impregnace).

Desky CEMVIN se vyrábějí v základních formátech 2,5 m x 1,2 m a 3 m x 1,2 m. Tyto základní rozměry formátujee dle přání zákazníků na jakýkoliv jiný pravoúhlý formát. Tloušťky desek vyrábíme v této řadě: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 mm. Na zakázku vyrábíme i větší tloušťky.

Ke stěžejním vlastnostem desek CEMVIN patří pevnost, mrazuvzdornost, nehořlavost (parametr Reakce na oheň A1), vodovzdornost, odolnost proti povětrnostním vlivům, požární odolnost. Desky CEMVIN nepodléhají hnilobě či plísni, nebobtnají. Jsou dobře dělitelné nástroji opatřenými běžným tvrdokovem. Další ze zajímavých vlastností CEMVINU je jeho cementový povrch s vynikající přilnavostí většiny druhů nátěrových hmot a fasádních barev. Stejně vynikající je i přilnavost pro lepidla, např. při výrobě sendvičových panelů, stavebnicových prvků ztratných bednění a různé jiné lepené aplikace. Pro zátěžové účely je možné zvyšovat tloušťku desek slepením více vrstev. Materiál je v průřezu homogenní.

Uvedené vlastnosti umožňují desky CEMVIN s úspěchem používat v exteriéru jako obklady odvětrávaných fasád, dále mají využití jako součást protipožárních konstrukcí, obklady vnitřních stěn a stropů, protihlukové stěny, výplně balkonů, ztracené bednění při betonáži, kabelové lávky, izolační podložky pro elektroinstalaci apod.

Kvalitní značky dětských kočárků

Každá maminka chce pro své dítě to nejlepší. Tak proč nenakupovat u nás na AAAkočárky.cz a vybrat si kvalitní zboží za skvělé ceny. Nenechte se zmást názvem, u nás najdete i autosedačky, postýlky a plno dalších doplňků, které jistě oceníte. Vyberete si zde například i bryndáky, bodýčka, ohrádku nebo elektronické chůvičky pro dokonalý přehled o vašem miminku. Navíc pro vás máme vždy připravenou nějakou speciální akci a využít můžete také dopravy zdarma, která tu je pro vaše veškeré pohodlí. Pokud nás chcete navštívit osobně, stavte se u nás v kamenné prodejně Kobylisy. Nakupují u nás i celebrity jako například Alice Bendová, zapojte se i vy mezi spokojené zákazníky našeho obchodu.

dětské kočárky - Firkon, Camarelo a PatronKočárky PATRON

Jestliže máte rádi českou kvalitu, nabízíme vám kočárky od firmy, která na českém trhu působí již od roku 1999. Nyní se kočárky PATRON vyznačují svou dlouholetou tradici, která sebou nese bezpečnost, kvalitu, a také krásný design. Vybírat si můžete mezi obyčejným hlubokým či sportovním kočárkem, anebo můžete zakoupit rovnou kombinaci. Kočárek si můžete zvolit v provedení podle vašich představ – v nabídce jsou různé barvy, ale také si můžete vybírat mezi kočárky s různým počtem koleček a podobně. Lze u nás dokoupit také doplňky, které jsou originální a pasují tak na kočárky PATRON jako ulité.

Kočárky FIRKON

Rozmanitý výběr, moderní design a dlouhá životnost dostala polské kočárky Firkon mezi top výrobce. Firma Firkon je tu pro vás již od roku 1987 a všechny kočárky dodržují evropské normy, konkrétně normu EN1888. Firkon vyrábí i doplňky pro miminka, a to například lehátka do vaničky. Ceny kočárků Firkon jsou přívětivé a vybírat můžete z celé řady různých provedení. Kočárky Firkon mohou vaše dítě provázet celé první tři roky jeho života.

Kočárky CAMARELO

Druhým polským výrobcem kočárku je firma Camarelo. Krásný design ke kočárkům Camarelo neodmyslitelně patří, jejich významné postavení mezi ostatními výrobci ovlivňují ovšem i jiné faktory. Tyto kočárky se vyznačují především lehkou konstrukcí a otočnou sportovní nástavbou. Jestliže se pro kočárek Camarelo rozhodnete, věřte, že budete mít z čeho vybírat. Volit můžete moderní design nebo se přehoupnout trochu do retro stylu. Spojení retro barev a motivů společně s moderním provedením konstrukce, tvoří nezapomenutelný vzhled.

Udělejte si radost novou kabelkou, u nás si vybere každá žena

Jaký doplněk nesmí chybět v šatníku žádné ženy? Jednoznačně kabelka! Dámské kabelky z pravé kůže i z umělé najdete na e-shopu Blaire.cz. Jestli hledáte doplněk, který budete skutečně nosit a investice do něj se vám vyplatí, je to určitě univerzální a nadčasová kabelka. Pokud nevíte jakou velikost kabelky si vybrat, pořiďte si jednu menší kabelku, kterou využijete na rande nebo na večírek a druhou velkou kabelku, kterou naopak můžete nosit každý den do práce a vejde se vám do ní i odpolední nákup. Velké dámské kabelky mají jen jednu malou nevýhodu, často je totiž problém v kabelce najít menší předměty. Proto si vybírejte kabelky s větším počtem kapes nebo si pořiďte organizér, do kterého si můžete dát všechny vaše nezbytnosti a můžete jej jednoduše přendávat z jedné kabelky do druhé.

Sháníte ideální společnici na cesty? Kromě vaší nejlepší kamarádky vám bude dělat příjemnou společnost i kabelka přes rameno. Kabelky přes rameno jsou stále oblíbenější, jejich využití je opravdu široké. Na výlety nebo na párty si vezměte menší kabelku, upravitelný popruh si můžete upravit na libovolnou délku, jaká vám vyhovuje. Kabelka je při nošení velmi pohodlná, díky popruhu máte obě ruce volné, pokud vás už nebaví nosit kabelku v ruce nebo neustále upravovat kabelku na rameni, je pro vás crossbody kabelka tou pravou. Mnoho velkých kabelek má přídavný popruh k dispozici, pokud máte kabelku těžkou, stačí připnout popruh a přehodit ji přes rameno. Ideální i pro sportovně založené typy, které nemají typicky ženské kabelky příliš v oblibě.

Luxusní kabelky dovážíme exkluzivně pro vás přímo z Itálie. Italské kabelky jsou známé svým kvalitním zpracováním a moderním vzhledem. Kromě kabelek u nás najdete i další kožené doplňky. Krásné kožené peněženky v nejrůznějších barvách a velikostech, plno kapes, pro všechny vaše karty. Kožený pásek můžete použít do vašich oblíbených kalhot nebo ozvláštnit letní šaty a zvýraznit tak útlý pas.

Svatební oznámení s pavím peřím

Barvy, motivy, tvary a různé originální prvky, právě jejich kombinace dělá design svatebních oznámení sympatickým. Pro tento účel se hodí mnoho kreativních vzorů a nechybí mezi nimi ani paví pírko. To nabízí možnost vnést do vzhledu svatebního oznámení jistou charisma, která dokáže vyzdobit celý design. Proč váhat, paví pírko a jeho krásu můžete zkusit také.

Možná znáte smutně slavný příběh o neštěstí, které přinášelo paví pírko na svatbách. Každopádně, v minulosti zažíval tento motiv dost velký boom a stával se součástí mnoha svateb. Mluvit však o smůle těchto párů, kterým peří přineslo neštěstí nemůžeme. Přesto je dnes přítomnost tohoto vzoru na svatbách minimální a jen občas ho můžeme zahlédnout na svatebních oznámeních.

Je barevné, působí extravagantně a zvýrazní každé pozadí. Řeč je o pávem pírku, které je občas stále využíváno při návrhu svatebních oznámení. Jeho obliba však nestoupá a místo mezi nejnovějšími trendy si momentálně určitě nezíská. Barevnost a jedinečnost pavího peří lahodí vkusu jen malé skupiny novomanželů, kteří se rozhodnou pro jeho přítomnost na svatebních oznámeních.

Svatební a grafické studio LarisDesign vám nabízí širokou škálu svatebních oznámení v 8 různých kolekcích. Šíře nabídky se snaží odpovědět na nároky a rozmanité požadavky české nevěsty. Sledujeme moderní trendy a snažíme se být vždy o krok před konkurencí. Hlavní důraz přikládáme na jednoduchost a estetiku. V nabídce najdete pozvánky ke svatebnímu stolu, jmenovky, zasedací pořádky, svatební menu. Děláme i návrhy na míru. Jedinečný grafický design a zapálený tým najdete v LarisDesing. Celou nabídku najdete na www.svatba-oznameni.cz

Založení společnosti s ručením omezeným od Profi-kanceláře

Za jak dlouho můžete očekávat založení společnosti s ručením omezeným a registraci na všech důležitých úřadech? Když se do zakládání společnosti pustíte zcela sami, počítejte při troše štěstí s několika týdny. Ovšem pokud vám bude zápis z nějakého zásadnějšího důvodu zcela zamítnut, můžete se do celého procesu pustit znova, v podstatě od začátku. Při využití prověřených služeb společnosti Profi-kancelář s.r.o. a hladké spolupráci trvá proces založení s.r.o. maximálně 10 pracovních dní od finalizace podkladů a sestavení notářského zápisu. Navíc vám naše společnost garantuje, že pokud nebude firma založena rychle, budete mít založení firmy zdarma.

Nechte založení společnosti s ručením omezeným na nás

Pokud se rozhodnete přenechat založení s.r.o. na nás, určitě neuděláte nic špatně. Ba naopak, po detailní konzultaci a vyslechnutí všech vašich požadavků je notářsky ověřený podpis jediné, co společnost dále potřebuje. Pomocí něj naše firma rychle, levně a kvalitně založí vaši firmu již do 10 dnů. Řídíme se heslem „rychle nebo zdarma“. Poskytneme vám garanci a plynulosti a to s tou podmínkou, že pokud se z jakýchkoliv důvodů nepodaří splnit lhůtu pro založení společnosti s ručením omezeným, dostanete slevu na další služby až do výše 100 %.

S.r.o. na klíč a ready-made

Nabízíme dvě varianty založení společnosti s ručením omezeným. První je s.r.o. na klíč, kdy dochází ze strany specializované společnosti ke kompletním servisu složeného z osobní konzultace, přípravy všech potřebných dokumentů, notářskému zápisu, živnostenskému oprávnění, registraci na obchodním rejstříku a na finančním úřadu, což vyústí až v samotný vznik vaši společnosti. Založení společnosti s ručením omezeným je hotové do dvou týdnu s garancí plynulost.

Druhá varianta je varianta s názvem ready-made, kdy dochází k zakoupení již existující firmy. Společnost Profi-kancelář zajistí komplexní servis při provádění změn. Výhodou je, že můžete obchodovat hned při převzetí firmy.

Grafika vodových barev na svatebních oznámeních

Návrháři neustále vymýšlejí nové způsoby, jak upoutat zákazníka a ve snaze přinést oblasti designu pokrok se nebojí různých neobvyklých technik. Jednou z nich je použití vodových barev zpracovaných grafickou úpravou, které se začaly využívat jako ideální metoda pro úpravu vzhledu. Právě díky ní se svatební oznámení stávají skutečným uměleckým dílem, které u adresátů vzbudí emoce a přiměje je sdílet myšlenku chystané svatby.

Neodolatelnou krásu obrazů namalovaných vodovými barvami známe všichni. Ale co tak zkusit jejich grafickou úpravu a převést je do designu svatebních oznámení? Taková technika je stále relativně nová, ale přesto si rychle získává příznivce a stává se součástí designu. Dodejte vaší svatbě něco jedinečné a zkuste svatební oznámení zdobené grafikou vodových barev, které oživí váš velký den.

Pokud milujete obrazy a malířské umění, pak vás jistě potěší možnost dát si zhotovit svatební oznámení s grafikou vodových barev. Jde o techniku, která se momentálně často využívá a stále více novomanželů podléhá jejímu kouzlu. Takto zpracované svatební oznámení vynikají barevným sladěním a v kombinaci s kreativním papírem vypadají jako obraz. Dost dobrá možnost jak si nechat zhotovit atraktivní svatební oznámení, co myslíte?

Svatební a grafické studio LarisDesign vám nabízí širokou škálu svatebních oznámení v 8 různých kolekcích. Šíře nabídky se snaží odpovědět na nároky a rozmanité požadavky české nevěsty. Sledujeme moderní trendy a snažíme se být vždy o krok před konkurencí. Hlavní důraz přikládáme na jednoduchost a estetiku. V nabídce najdete pozvánky ke svatebnímu stolu, jmenovky, zasedací pořádky, svatební menu. Děláme i návrhy na míru. Jedinečný grafický design a zapálený tým najdete v LarisDesing. Celou nabídku najdete na www.svatba-oznameni.cz

multifunkcni-herni-stul-15-v-1-hnedy

Nevíte co s volným časem, inspirujte se na www.perzeo.cz

Milí zákazníci,

dovolte mi, abych vám představil náš e-shop www.perzeo.cz. Filozofií našeho e-shopu je, aby se stal oblíbeným místem zákazníka, který zde nalezne vše potřebné napříč různým sortimentem za rozumnou cenu a v patřičné kvalitě. Dbáme na to, aby jste po nákupu v našem obchodě byli na sto procent spokojení, proto se snažíme poskytnout zákazníkovi maximální servis, většinu zboží, což znamená 99 % máme skladem a jsme připraveni okamžitě po objednání dodat tak, že zboží u vás je do 48 hodin. Samozřejmostí je proklientský přístup, takže se nebojte využít jakýhkoliv možností komunikace s námi, ať už přes mail nebo telefonicky, jsme tady pro vás a rádi poradíme.

Jak již bylo řečeno, na naších stránkách www.perzeo.cz naleznete různé zboží, dovolte mi, abych vám dal pát tipů k nákupu. Jelikož náš e-shop nabízí přes 6 tisíc položek, výrobky jsme pro lepší orientaci  rozdělili do 4 základních kategorií  hobby a koníčky, sport, potřeby pro domácnost, zahradní vybavení  a samozřejmě spousty podkategorií. Dovolte, abych vám dnes představil  kategorii – hobby a koníčky, kde  naleznete spoustu zajímavého zboží, které vám dokáže zpříjemnit volné chvíle. I když většina z nás jsme už „dospěláci“, většina z nás má v sobě hravého a soutěživého ducha. V této kategorii můžete nakoupit přes zabávné drobné stolní hry jako je společenská žertovná hra Tic-tac-toe, stolní mini fotbálek. Nebo co takhle pořídit stůl tzv. 15 v 1, tento multifunkční herní stůl umožňuje si zahrát dle libosti například stolní hokej, kulečník, bowling, kostky, curling, dámu a spoustu dalších her, tady již není prostor se nudit.

Nyní se však přesuňme do prostředí Las Vegas, z kterého sálá vůně peněz, hazardu a napětí. I vy si můžete se svými přáteli klidně doma v bytě či domě vytvořit správnou atmosféru pokerového klubu. Stačí jen pořídit v našem obchodě kompletní poker set, včetně karet, žetónů a k tomu samozřejmě je potřeba pokerová podložka nebo nejlépe celý pokerový stůl. Výběř a sortiment v našem obchodě na tuto karetní hru je široký, pak již stačí nastudovat pravidla hry Texas Hold´en díky poker knize, kterou taky najdete v našem e-shopu. Pak nahodit správný poker face a užít si zábavných chvilek a obrat o žetony své přátele. Hra má být zábavou a né starostí. Co si budeme povídat, né každý z nás je kvalitní karbaník, proč si to neusnadnit a nekoupit si míchačku karet a nebo spoustu jiných vychytávek jako je podávačka karet, drop box či zásobník žetonů.

Nenuďte se, navštivte www.perzeo,cz.

 

Příslušenství k mobilům – selfie tyč s tlačítkem, magnetický držák na mobil do auta a bezdrátová nabíječka

Máte rádi zábavu se svým mobilním telefonem? Často si fotíte místa, kam vyrážíte s přáteli a rodinnými příslušníky? Řešíte však problém, že vám na fotce vždy někdo chybí, protože stojí na druhé strany za spouští telefonu? Pak pro vás máme jeden velice praktický tip.

Je to malá, dosti lehká a skladná selfie tyč s tlačítkem. Doplněk, který si uložíte do kapsy nebo tašky a kdykoliv jej vyndáte a během vteřiny roztáhnete. Bezpečné zařízení určené pro mobilní telefony iPhone, včetně těch ostatních, jež běží na systému Android.

Selfie tyč - barvy zelená, modrá, růžová

Držák na mobilní telefon do auta

Ve výčtu doplňků a příslušenství k mobilním telefonům by šlo samozřejmě zdlouhavě pokračovat. Velká hromada lidí ale řeší jedinou potřebu. A to je pevné a stabilní umístění mobilu v interiéru auta. Způsob, jak udělat z telefonu například přenosný přehrávač hudby či praktickou navigaci.

Magnetický držák na mobilní telefon do auta

Tento problém velice efektivně vyřeší držák na mobilní telefon do auta. Ten si připnete k palubní desce. Mobilní telefon je následně upevněn za pomoci silného magnetu. Žádná hrubá síla a jednoduchost. To jsou vlastnosti produktu, jež oslní skutečně každého.

Navíc máte záruku, že magnetická část v žádném případě nepoškodí daný přístroj.

Příslušenství pro mobilní telefony

Jestliže vás oslovil ten či onen výrobek, určitě vás bude zajímat, kde lze tak propracovaný sortiment zakoupit. Specialistou na kvalitní selfie tyč, magnetický držák na mobilní telefon do auta je internetový e-shop jistykup.cz. Je zde k dostání i například bezdrátová nabíječka k mobilu.

Bezdrátová nabíječka pro mobilní telefony Qi Wireless

Webová stránka, kde se o obou doplňcích dozvíte spoustu přínosných informací, včetně výčtu kladných vlastností. Poté vám již nezbývá, než provést nákup online z domu.

Nakupujte ještě dnes a užívejte si brzkého doručení daného příslušenství, a to díky bohatým skladovým zásobám. Rozšiřte možnosti svého mobilního telefonu.

Nejzajímavější PC hry! Speciální nabídka od game-hall.cz

zaklinac_3_divoky_hon

Dovolujeme si vám představit nejžhavější pecku, která hýbe světem – Zaklínač 3: Divoký Hon.  Zajisté tato hra nejvíce potěší milovníky bestselleru Zaklínače, který stvořil autor Andrzej Sapkowski. Zaklínač 3: Divoký Hon totiž završuje mnoho událostí v knižní sáze i hrách. Konec jednoho velkého dobrodružství – oči se vám zalijí slzami. Dobrá zpráva je, že svět Zaklínače nekončí, Sapkowski  vydal nový román bouřková Sezóna a CD Projekt chystá do hry ještě dva placené příběhové datadisky. Příběh vás svým kvalitním zpracováním vtáhne do fantastického světa hned na začátku hry.  Špičkové herecké výkony a dialogy! Výprava příběhu je prostě úžasná, skvělé reálné dialogy nemají v herním průmyslu konkurenci – toto umění ovládá snad už jen Rockstar Games a Naughty Dog.

World of WarCraft: Warlords of Draenor

Představujeme vám další bezvadnou hru. Hrdinové Azerothu jsou na pokraji války, která přetvoří osud dvou světů. World of Warcraft: Warlords of Draenor je pátou expanzí největší MMO RPG na světě od uznávaného studia Blizzard, a hráčů vezme do světa Draenoru v jeho klíčovém historickém momentě, aby bojovaly proti a po boku legend z brutální historie Warcraftu. V nehostinné džungli budete součástí mytického konfliktu mezi draeneiskými šampiony a mocnými orkskými klany. Objeví se legendy jako jsou Grommash Hellscream, Blackhand a Ner’zhul a to na jejich samotném vrcholu moci. Budete muset obezřetně prohledávat nehostinný kraj a hledat spojence, aby vám pomohli v boji proti působivé moci, kdy si chce Iron Horde podmanit úplně všechno.

Je toho víc – game-hall.cz

Ano, je toho víc, ale to musíte navštívit ten správný internetový obchod, kde nabízejí nejen tyto pecky, ale i dětské PC hry s Barbie, Popelkou  – a nechybí roztomilí pejsánkové a kočičky. Mimo dětských a akčních her jsou v nabídce RPG hry, Simulátory, Sportovní hry, Strategické hry a Závodní hry. Přejeme příjemné nakupování a doma zážitek ze hry!

Foto – game-hall.cz

 

 

Kvalitní obalové materiály – mojeobaly.cz

obal

Obalové materiály jsou praktičtí pomocníci, které používáme na dennodenní bázi. Nejen v podnikání, ale i v domácnosti potřebujeme každou chvíli něco bezpečně zabalit, ochránit před poškozením či přenést na jiné místo.  A pokud se denně bez obalových materiálů neobejdete, je nutné si zajistit spolehlivého dodavatele obalových materiálů či papírenského zboží.  A kdo vám za všech okolností dodá kvalitní obaly za výhodný peníz – mojeobaly.cz.  Internetové obchody se neobejdou bez pevných kartonových krabic, zatímco obchody a restaurace denně spotřebují kvanta mikrotenových sáčků nebo tašek. Výběr obalových materiálů nikdy nepodceňujte. Je to vaše vizitka. Mikrotenové tašky jsou dostupné ve více kvalitách – rozlišujeme klasické igelitky na jedno použití, odolné igelitové tašky, jež mohou zákazníci použít opakovaně. A pokud je taková taška ozdobena vaším logem – jedinečný způsob reklamy, za kterou nezaplatíte ani korunu.

Lepenka a papírové obaly – ekologická variabilita

Mezi nejčastěji používané obaly patří právě obalové materiály z papíru. Papír je vděčný materiál, nádherně se přizpůsobuje tvarům baleného zboží či krabice. Co víc! Tento jedinečný materiál lze natírat, impregnovat a vrstvit. Máme k dispozici různé formy obalových materiálů – papírové sáčky a pytle, papírové obaly odolné vodě, vodní páře, plynem, tukům, olejům a organickým rozpouštědlům. Kvalitní obal je vždy vícevrstvý. Sestává z několika střídajících se zvlněných a hladkých vrstev, jedná se o ekologicky a ekonomicky výhodný materiál. Vlnitá lepenka má až 75% -ní podíl na výrobě obalů.

Nakupujte obalový materiál tam, kde je velký výběr a rozumné ceny

Kde je velká nabídka zboží s certifikátem Heureka, ověřeno zákazníky, tam můžete bez obav učinit svou objednávku. V internetovém obchodě mojeobaly.cz nabízejí vše potřebné pro vaše podnikání, pokud se bez obalového materiálu neobejdete. Nebo sháníte spolehlivého dodavatele kancelářských potřeb?  U objednávky nad 5000 Kč máte dovoz ZDARMA! Dodání zboží do dvou pracovních dní!